A-stroom

Visie op de studierichting

Hier vindt u de lessentabellen terug van de A-stroom. Vanaf het tweede jaar krijgen onze leerlingen 5 uren basisoptie waar ze kennismaken met het gekozen domein: STEM, kunst & creatie of maatschappij & welzijn. Al onze opleidingen in de eerste graad worden aangeboden op onze hoofdvestiging in Moorslede.

Lespakket A-stroom

1A 2A
BASISVORMING
Levensbeschouwelijk vak 2u 2u
Sport & Spel 2u 2u
Nederlands 4u 4u
Frans 4u 3u
Engels 2u 2u
Geschiedenis 1u 2u
Wiskunde 4u 4u
Aardrijkskunde 2u 1u
STEM Techniek 2u 2u
STEM Natuurwetenschappen 1u 1u
STEM Project 1u 1u
Kunst & Creatie 1u 1u
Economische en financiële geletterdheid 2u 0u
ICT 1u 1u
Remediëring 1u 1u
SPECIFIEK GEDEELTE
Basisoptie (hieronder beschreven) 0u 5u
SPECIFIEK TER STERRE
Leren leren theorie 2u 1u
Leren leren praktijk 1u 1u
Taallabo Nederlands 1u 1u
Totaal 34u 34u

Basisopties 2A

Basisoptie Kunst en Creatie

 • Creatieve mogelijkheden ontdekken, gebruiken en ontplooien
 • Samenspel van woord, klank, kleur, vorm en beweging
 • Oefenen in ‘cultureel vaardig’ zijn
 • Voelen, kijken, luisteren…naar kunst- en andere creatieve uitingen
 • Omzetten van wat ze waargenomen hebben in iets nieuws
 • Beschrijven, benoemen en bespreken van kunst- en creatieve uitingen
 • Ontdekken van regels, structuren, modellen die hen toelaten kunst en cultuur te begrijpen

Basisoptie Maatschappij en Welzijn

 • Centrale thema: welzijn voor, en van, de mens in de maatschappij
 • Werken aan een gezonde levensstijl, met aandacht voor lichamelijk, psychisch, sociaal en emotioneel welzijn, gezonde voeding, voldoende lichaamsbeweging
 • Inhoudelijke onderbouw

Basisoptie Wetenschappen

 • Doordacht denken en doen met wetenschappen
 • Nadruk op onderzoeken
EERSTE GRAAD
A-STROOM

Deze richting stoomt je klaar om terecht te kunnen in richtingen in de finaliteit arbeidsmarkt alsook de dubbele finaliteit.

Wat na de eerste graad?

In de tweede graad kun je doorstromen naar volgende richtingen

Andere opties in de eerste graad