Optie biotechnieken

Visie op de studierichting

Biotechnieken is een wetenschappelijke studierichting uit de dubbele finaliteit binnen het studiedomein STEM. Leerlingen krijgen een brede algemene vorming en focussen in het specifiek gedeelte op chemie en statistiek. In tegenstelling tot de theoretische benadering in biotechnische wetenschappen uit de doorstroom staan in deze richting vooral labo- en stemvaardigheden en het analyseren van biochemische productieprocessen centraal.

Leerlingenprofiel

Leerlingen die kiezen voor deze studierichting houden van chemie, laboactiviteiten en biochemische processen. Ze werken graag nauwkeurig en hebben oog voor detail. Onderzoeken, analyseren en oplossingen zoeken voor problemen zijn een kolfje naar hun hand.

Lespakket

3de 4de
BASISVORMING
Levensbeschouwelijk vak 2u 2u
Lichamelijke Opvoeding 2u 2u
Nederlands 3u 3u
Frans 2u 2u
Engels 2u 2u
Toegepaste informatica 0u 1u
Wiskunde 4u 3u
Fysica 1u 0u
Burgerschap/Geschiedenis 1u 2u
Aardrijkskunde 0u 1u
Artistieke Expressie 1u 0u
SPECIFIEK GEDEELTE
Chemie 2u 2u
Biologie 1u 1u
Project STEM Labo 3u 3u
Biotechnieken 6u 6u
SPECIFIEK TER STERRE
Onderzoekswetenschappen 2u 2u
Leren Leren 1u 1u
Begeleide Studie 1u 1u
Totaal 34u 34u
TWEEDE GRAAD
DUBBELE FINALITEIT
DOMEIN STEM

Dubbele finaliteit omhelst een combinatie van algemene vorming, technische vakken en praktijkvakken. Deze finaliteit geeft zowel een voorbereiding op de arbeidsmarkt alsook op het hoger onderwijs.

Wat na de tweede graad?

In de derde graad stroom je door naar

Na de derde graad kan je volgende richtingen uit gaan:

  • Biotechniek
  • Gezondheidszorg
  • Industriële wetenschappen
  • Chemische sector
  • Onderwijs
  • … enzovoort
Alle richtingen in deze finaliteit en graad