Reguliere inschrijvingen

Alle reguliere inschrijvingen (= ouders die hun kind willen inschrijven voor volgend schooljaar, maar niet hebben aangemeld) kunnen enkel en alleen gebeuren na het omzetten van de aanmeldingen in inschrijvingen en de opvisperiode.

Gezien de omzetting van aanmeldingen naar inschrijvingen werd verlengd, worden de reguliere inschrijvingen pas geopend op maandag 08/06/20 om 10u05.

Ouders kunnen vanaf dat moment digitaal te kennen geven dat ze willen inschrijven via deze link.

⚠️Hou er rekening mee dat dit de enige manier is om in te schrijven en dit chronologisch gebeurt.

Beste bezoeker

Welkom op de website van GO! SBSO Sterrebos-Campus Ter Sterre!

Wij zijn een school binnen het buitengewoon secundair onderwijs die opleidingsvorm 4 aanbiedt voor leerlingen met een diagnose autismespectrumstoornis (ASS). In onze school wordt het programma van het gewoon secundair onderwijs gegeven, maar met doelstellingen en ondersteuning aangepast aan de problematiek van onze leerlingen. Onze school geeft een voorbereiding op een studie in het hoger onderwijs (ASO/TSO) en/of voorbereiding op de arbeidsmarkt (BSO/TSO) en de integratie in het actieve leven. Binnen onze school worden verschillende studierichtingen georganiseerd, die overeenkomen met de studierichtingen uit het gewoon voltijds secundair onderwijs. De studiebewijzen zijn dan ook dezelfde als die in het gewoon voltijds secundair onderwijs.