Algemene info

In 2012 werd het inschrijvingsrecht in het secundair onderwijs gewijzigd. De Vlaamse Regering heeft regels opgesteld om zich ervan te verzekeren dat jongeren op een correcte wijze in scholen ingeschreven worden. Daardoor krijgen schoolbesturen, leerlingen en ouders meer rechtszekerheid bij het inschrijvingsproces.
Elk jaar organiseren we verschillende infomomenten om ouders, hulpverleners en andere betrokkenen een duidelijk beeld te geven van onze schoolwerking en inschrijvingsprocedure. Tegelijk krijgt men de gelegenheid om vragen te stellen.

Gezien de huidige coronamaatregelen spelen we op zeker en voorzien we diverse digitale infomomenten om de nodige informatie tijdig en duidelijk over te brengen. Onderstaande momenten werden ingepland:

 • Donderdag 09/12/21 om 18u30: Digitale informatieavond omtrent de schoolwerking en de aanmeldings- & inschrijvingsprocedure
  • De voorstelling is hier terug te vinden.
  • De opname van de informatieavond is hier terug te vinden.
 • Zaterdag 05/02/22: Digitale open lesdag
  Op zaterdag 5 februari gaat onze online openlesdag door. Bent u benieuwd hoe een dag verloopt op Ter Sterre? Twee enthousiaste leerlingen nemen jullie mee op sleeptouw doorheen de school. Samen met de directie laten ze zien hoe het er dagdagelijks bij ons aan toe gaat. Deze vlog-filmpjes kan je bekijken op deze pagina.
 • Donderdag 24/02/22 om 18u30: Digitale informatieavond aanmeldings- & inschrijvingsprocedure
  De opname van de informatieavond is hier terug te vinden.
 • Donderdag 17/03/22 18u30: Digitale informatieavond studieaanbod Doorstroom (ASO) – Dubbel finaliteit (TSO) – Arbeidsmarkt finaliteit (BSO)
  Lees ons nieuwsbericht voor meer info.
  Via deze link kunnen jullie de voorstelling van onze keuzerichtingen doornemen.
 • Dinsdag 10/05/22 & donderdag 12/05/2022: Rondleidingen
  Op beide dagen worden er rondleidingen voorzien voor de leerlingen die starten op 1 september 2022. We moeten helaas de doelgroep van genodigden beperken tot leerlingen die het eerstkomend schooljaar starten om te zorgen dat deze leerlingen op een rustige manier hun nieuwe school leren kennen. Voor mensen die geïnteresseerd zijn in onze school en vanaf schooljaar 2023 wensen te starten zullen er diverse infomomenten (met een verkenning van de school) georganiseerd worden volgend schooljaar.
  Via volgende link kunnen ouders met een kind die start op 1 september  een afspraak inboeken: https://outlook.office365.com/owa/calendar/CampusTerSterreRondleiding@sgr26.be/bookings/De rondleidingen duren een uur. We starten om 18u, 19u en 20u. Per groep kunnen 5 nieuwe leerlingen aansluiten met maximum 2 andere personen.Jullie zijn welkom in de Passendaalsestraat 26. Onze nieuwbouw staat op de hoek met de Stadendreve. Parkeren kan op de parking van school. U kan inrijden via de Stadendreve. De slagboom zal open staan.

  Neemt u op voorhand nog even onze schoolwebsite door? Via het onderdeel ‘schoolwerking’ krijgt u al wat meer info over onze visie, studierichtingen…

 

Indien je niets wil missen van deze wijzigingen dan raden we je aan om je in te schrijven voor de mailinglist via onderstaande knop. Op die manier krijg je een e-mail toegestuurd bij wijzigingen.

INSCHRIJVEN VOOR MAILINGLIJST

Inschrijvingen voor het schooljaar
2022 – 2023

Basisprincipe

Het uitgangspunt is dat een leerling die zich eerst komt aandienen voor een inschrijving in de school ook eerst wordt ingeschreven. De algemene regel is dus dat leerlingen chronologisch worden ingeschreven.

Voorrangsregeling

Op deze chronologie is echter voor bepaalde leerlingengroepen, waarvoor de overheid het inschrijvingsrecht maximaal wil garanderen, een afwijking voorzien in de vorm van de voorrangsregeling. Er zijn verschillende voorrangsgroepen bepaald, namelijk:

 • Leerlingen van dezelfde leefentiteit (broers/zussen van reeds ingeschreven leerlingen)
 • Kinderen van personeelsleden
 • Campusleerlingen (leerlingen uit MPI Sterrebos)

Voor elke voorrangsgroep is een voorrangsperiode voorzien waarin de leerlingen die behoren tot die voorrangsgroep zich bij voorrang op alle andere leerlingen kunnen inschrijven.

Binnen elke voorrangsperiode gebeuren de inschrijvingen chronologisch. Na iedere voorrangsperiode wordt de voorrang afgesloten voor de betrokken voorrangsgroep. Als een leerling zich niet heeft ingeschreven in de voorrangsperiode die op hem van toepassing is, en dus geen gebruik gemaakt heeft van zijn voorrangsrecht, dan is hij zijn voorrang kwijt.

Vrije inschrijvingsperiode met aanmeldingsprocedure

Na het afsluiten van de voorrangsperiodes start de vrije inschrijvingsperiode. Tijdens deze periode schrijven leerlingen zich in chronologische volgorde in. Omdat we de voorbije jaren echter te maken hadden met kampeertoestanden voor de vrije inschrijvingen wordt een aanmeldingsprocedure ingediend bij en goedgekeurd door de Commissie inzake Leerlingenrechten.

Aanmelden is het kenbaar maken van een intentie tot inschrijven. Dit betekent concreet dat alle leerlingen die niet behoren tot de voorrangsgroepen zich elektronisch kunnen aanmelden na het afsluiten van de voorrangsgroepen.

Uit deze aanmeldingen zullen de vrije plaatsen verdeeld worden volgens de sleutel 80% chronologie en 20% toeval.
Bijvoorbeeld: Indien er nog 20 vrije plaatsen zijn in 1A na de inschrijving van de voorrangsgroepen dan zullen de eerste 16 plaatsen volgens chronologie worden toegekend en de overige 4 plaatsen volgens toeval d.m.v. een loting.

Wie een plaats kreeg toegekend zal een uitnodiging krijgen om langs te komen op school om de aanmelding om te zetten in een inschrijving. Indien ouders geen gebruik maken van de mogelijkheid tot inschrijving dan vervalt het recht op inschrijving dat ze via de aanmeldingsprocedure hebben verworven.

Tijdslijn

 • Van 07/03/22 (8u15) tot en met vrijdag 18/03/22 (16u15)
  Inschrijven van de voorrangsgroepen leerlingen van dezelfde leefentiteit en kinderen van personeelsleden via het elektronisch formulier
  Een voorbeeld van het elektronisch formulier vindt u hier.
 • Van 21/03/22 (8u15) tot en met vrijdag 01/04/22 (16u15)
  Inschrijven van de voorrangsgroep campusleerlingen via het elektronisch formulier
  Een voorbeeld van het elektronisch formulier vindt u hier.
 • Maandag 25/04/22 van 18u30 tot en met 23u59
  Elektronische aanmeldingsperiode voor alle leerlingen via het elektronisch formulier 
  Een voorbeeld van het elektronisch formulier vindt u hier.
 • Dinsdag 26/04/22
  Rangorde en toewijzing met de digitale loting om 18u30.
  U kan deze loting volgen via een online streaming via deze link.
 • Vrijdag 29/04/22
  Schriftelijke bevestiging van toewijzing plaats
 • Van maandag 02/05/22 tot en met dinsdag 31/05/22
  Aanmelding omzetten in inschrijving
 • Vanaf woensdag 01/06/22 vanaf 18u30
  Inschrijvingen na aanmeldingsperiode via het elektronisch inschrijvingsformulier.

Capaciteiten

Het buitengewoon onderwijs is verplicht om zijn capaciteit te bepalen en bekend te maken vóór de start van de inschrijvingsperiode. De capaciteiten én het aantal vrije plaatsen zal vóór elke aanmeldings- & vrije inschrijvingsperiode geüpdatet worden.

Dit betekent dat op 28/02/22 de capaciteiten voor het schooljaar 2022-2023 voor de eerste keer kenbaar gemaakt worden.
De vrije plaatsen zullen bekend gemaakt worden na de digitale informatieavond studieaanbod Doorstroom (ASO) – Dubbel finaliteit (TSO) – Arbeidsmarkt finaliteit (BSO) aangezien we pas dan een beeld hebben van welke studiekeuze reeds schoollopende leerlingen zullen maken.
Na het inschrijven van de voorrangsgroepen leerlingen van dezelfde leefentiteit en kinderen van personeelsleden zal deze opnieuw geüpdatet worden, alsook na elke andere groep van aanmeldingen/inschrijvingen die volgt.
Capaciteit Vrije plaatsen
1A

5 pedagogische eenheden van 8 leerlingen

40 4
2A

5 pedagogische eenheden van 8 leerlingen

40 1
1B

3 pedagogische eenheid van 8 leerlingen

24 0
2B

2 pedagogische eenheden van 8 leerlingen

16 2
Capaciteit Vrije plaatsen
3A Humane Wetenschappen

1 pedagogische eenheid van 5 leerlingen

5 0
3A Natuurwetenschappen

1 pedagogische eenheid van 8 leerlingen

8 3
3A Architecturale en Beeldende Vorming

1 pedagogische eenheid van 5 leerlingen

5 0
4A Humane Wetenschappen

1 pedagogische eenheid van 8 leerlingen

8 0
4A Natuurwetenschappen

1 pedagogische eenheid van 7 leerlingen

7 2
4A Architecturale en Beeldende Vorming

1 pedagogische eenheid van 5 leerlingen

5 2
5A Wiskunde Wetenschappen

1 pedagogische eenheid van 6 leerlingen

6 3
5A Economie moderne talen

1 pedagogische eenheid van 6 leerlingen

6 3
5A Humane Wetenschappen

1 pedagogische eenheid van 6 leerlingen

6 0
6A Wiskunde Wetenschappen

1 pedagogische eenheid van 6 leerlingen

6 0
6A Economie moderne talen

1 pedagogische eenheid van 6 leerlingen

6 5
6A Humane Wetenschappen

1 pedagogische eenheid van 6 leerlingen

6 4
Capaciteit Vrije plaatsen
3T Maatschappij en Welzijn

1 pedagogische eenheid van 5 leerlingen

5 0
3T Biotechnieken

1 pedagogische eenheid van 5 leerlingen

5 1
3T Grafische technieken

2 pedagogische eenheid van 8 leerlingen

16 0
4T Maatschappij en Welzijn

1 pedagogische eenheid van 6 leerlingen

6 0
4T Biotechnieken

1 pedagogische eenheid van 6 leerlingen

6 1
4T Grafische technieken

2 pedagogische eenheid van 8 leerlingen

16 3
5T Multimedia

2 pedagogische eenheid van 8 leerlingen

16 2
6T Multimedia

2 pedagogische eenheden van 8 leerlingen

16 4


Capaciteit Vrije plaatsen
3B Zorg en Welzijn

1 pedagogische eenheid van 5 leerlingen

5 0
3B Plant, Dier en Milieu

1 pedagogische eenheid van 5 leerlingen

5 0
3B Decor en Etalage

1 pedagogische eenheid van 5 leerlingen

5 2
4B Zorg en Welzijn

1 pedagogische eenheid van 5 leerlingen

5 0
4B Plant, Dier en Milieu

1 pedagogische eenheid van 5 leerlingen

5 1
4B Decor en Etalage

1 pedagogische eenheid van 5 leerlingen

5 0
5B Tuinbouw en Groenvoorziening

1 pedagogische eenheid van 8 leerlingen

8 3
6B Tuinbouw en Groenvoorziening

1 pedagogische eenheid van 8 leerlingen

8 6
7B Tuinbouw en Groenvoorziening

1 pedagogische eenheid van 8 leerlingen

8 4

Praktisch

Besluit je na het doornemen van deze pagina dat je geïnteresseerd bent om je te komen inschrijven dan vragen we om onderstaande zaken in acht houden:

 • Inschrijven kan enkel tijdens schooluren
 • Een inschrijving duurt ongeveer 20 min

Mee te brengen

 • De identiteitskaart van de jongere
 • De identiteitskaart van de ouder/wettelijke voogd
 • Een pasfoto van de jongere
 • 3 klevers van de mutualiteit
 • Het verslag M-decreet OV4 type 9 / officiële verwijsbrief van huidig CLB naar “buitengewoon secundair onderwijs opleidingsvorm 4 met type 9”.

Downloaden, invullen en meebrengen: