Elektronisch aanmelden en inschrijven

Hieronder vindt u de links naar de elektronische aanmeldings-/inschrijvingsformulieren voor het schooljaar 2021-2022.

Deze zijn pas zichtbaar zijn op de voorziene tijdstippen. Een voorbeeld van hoe ze eruit zien vind je terug in de volgende paragraaf onder ‘afdrukvoorbeeld’.

 • 1/03/2021 18u30 tot en met 12/03/2021 23u59
  • Inschrijven van de voorrangsgroepen leerlingen van dezelfde leefentiteit en kinderen van personeelsleden
  • Via deze link
 • 15/03/2021 18u30 tot en met 26/03/2021 23u59
  • Inschrijven van de voorrangsgroep campusleerlingen
  • Via deze link
 • 26/04/2021 van 18u30 tot 23u59
  • Aanmelden voor de vrije leerlingen
  • Via deze link
 • 07/06/2021 om 18u30
  • Aanvraag tot reguliere inschrijving
  • Via deze link

Algemene info

In 2012 werd het inschrijvingsrecht in het secundair onderwijs gewijzigd. De Vlaamse Regering heeft regels opgesteld om zich ervan te verzekeren dat jongeren op een correcte wijze in scholen ingeschreven worden. Daardoor krijgen schoolbesturen, leerlingen en ouders meer rechtszekerheid bij het inschrijvingsproces.
Elk jaar organiseren we verschillende infomomenten om ouders, hulpverleners en andere betrokkenen een duidelijk beeld te geven van onze schoolwerking en inschrijvingsprocedure. Tegelijk krijgt men de gelegenheid om vragen te stellen.

Maak alvast kennis met onze schoolwerking via de digitale openlesdag op deze pagina!

Gezien de huidige coronamaatregelen spelen we op zeker en voorzien we diverse digitale infomomenten om de nodige informatie tijdig en duidelijk over te brengen. Onderstaande momenten werden ingepland:

 • 15/12/2020: Digitaal infomoment algemene schoolwerking en aanmeldingsprocedure
  Wegens de coronamaatregelen werd de presentatie ingesproken en is deze opnieuw te herbeluisteren.

 

 

 • 11/03/2021: Webinar studieaanbod
  Op donderdagavond 11/03/21 zullen we een online infomoment organiseren waarbij alle studierichtingen op onze school worden voorgesteld.
  Om 19u stellen we de richtingen in de finaliteit doorstroom (= vroegere ASO) en de dubbele finaliteit (= vroegere TSO) voor.
  Om 20u30 stellen we de richtingen in de finaliteit arbeidsmarkt (= vroegere BSO) voor, inclusief het 7de jaar.Dit online infomoment is cruciaal voor leerlingen die in juni een goede keuze moeten maken voor hun studierichting in het 3de jaar secundair onderwijs of willen doorstromen naar het 7e jaar.Inschrijven doet u via deze weblinkEnkele dagen voor de webinar ontvangt u de weblink om deel te nemen. Deze weblink komt ook op de website en op facebook.

 

 • 19/04/2021: Q&A omtrent de aanmeldingsprocedure vrije inschrijvingen
  Op maandagavond 19/04/21 om 19u zullen we een online Q&A voorzien om alle last minute vragen en bemerkingen m.b.t. het elektronisch aanmeldingsformulier te behandelen. Je kan dit infomoment meevolgen via deze link.
  Inschrijven is noodzakelijk en kan door te klikken op deze link.

 

Indien je niets wil missen van deze wijzigingen dan raden we je aan om je in te schrijven voor de mailinglist via onderstaande knop. Op die manier krijg je een e-mail toegestuurd bij wijzigingen.

INSCHRIJVEN VOOR MAILINGLIJST

Inschrijvingen voor het schooljaar
2021 – 2022

Basisprincipe

Het uitgangspunt is dat een leerling die zich eerst komt aandienen voor een inschrijving in de school ook eerst wordt ingeschreven. De algemene regel is dus dat leerlingen chronologisch worden ingeschreven.

Voorrangsgregeling

Op deze chronologie is echter voor bepaalde leerlingengroepen, waarvoor de overheid het inschrijvingsrecht maximaal wil garanderen, een afwijking voorzien in de vorm van de voorrangsregeling. Er zijn verschillende voorrangsgroepen bepaald, namelijk:

 • Leerlingen van dezelfde leefentiteit (broers/zussen van reeds ingeschreven leerlingen)
 • Kinderen van personeelsleden
 • Campusleerlingen (leerlingen uit MPI Sterrebos)

Voor elke voorrangsgroep is een voorrangsperiode voorzien waarin de leerlingen die behoren tot die voorrangsgroep zich bij voorrang op alle andere leerlingen kunnen inschrijven.

Binnen elke voorrangsperiode gebeuren de inschrijvingen chronologisch. Na iedere voorrangsperiode wordt de voorrang afgesloten voor de betrokken voorrangsgroep. Als een leerling zich niet heeft ingeschreven in de voorrangsperiode die op hem van toepassing is, en dus geen gebruik gemaakt heeft van zijn voorrangsrecht, dan is hij zijn voorrang kwijt.

Vrije inschrijvingsperiode met aanmeldingsprocedure

Na het afsluiten van de voorrangsperiodes start de vrije inschrijvingsperiode. Tijdens deze periode schrijven leerlingen zich in chronologische volgorde in. Omdat we de voorbije jaren echter te maken hadden met kampeertoestanden voor de vrije inschrijvingen wordt een aanmeldingsprocedure ingediend bij en goedgekeurd door de Commissie inzake Leerlingenrechten.

Aanmelden is het kenbaar maken van een intentie tot inschrijven. Dit betekent concreet dat alle leerlingen die niet behoren tot de voorrangsgroepen zich elektronisch kunnen aanmelden na het afsluiten van de voorrangsgroepen.

Uit deze aanmeldingen zullen de vrije plaatsen verdeeld worden volgens de sleutel 80% chronologie en 20% toeval.
Bijvoorbeeld: Indien er nog 20 vrije plaatsen zijn in 1A na de inschrijving van de voorrangsgroepen dan zullen de eerste 16 plaatsen volgens chronologie worden toegekend en de overige 4 plaatsen volgens toeval d.m.v. een loting.

Wie een plaats kreeg toegekend zal een uitnodiging krijgen om langs te komen op school om de aanmelding om te zetten in een inschrijving. Indien ouders geen gebruik maken van de mogelijkheid tot inschrijving dan vervalt het recht op inschrijving dat ze via de aanmeldingsprocedure hebben verworven.

Tijdslijn

 • 1/03/2021 tot en met 12/03/2021
  Inschrijven van de voorrangsgroepen leerlingen van dezelfde leefentiteit en kinderen van personeelsleden
 • 15/03/2021 tot en met 26/03/2021
  Inschrijven van de voorrangsgroep campusleerlingen
 • 26/04/2021 van 18u30 tot 23u59
  Elektronische aanmeldingsperiode voor alle leerlingen via elektronisch formulier
 • 27/04/2021
  Rangorde en toewijzing met de digitale loting om 18u30 via deze link.
 • 28/04/2021 tot en met 30/04/2021
  Schriftelijke bevestiging van toewijzing plaats
 • 03/05/2021 tot en met 26/05/2021
  Inschrijvingen na aanmeldingsperiode
 • 31/05/2021 tot en met 04/06/2021
  Opvisperiode
 • Vanaf 07/06/2021
  Reguliere inschrijvingen via elektronisch formulier

Capaciteiten

Het buitengewoon onderwijs is verplicht om zijn capaciteit te bepalen en bekend te maken vóór de start van de inschrijvingsperiode. De capaciteiten en vrije plaatsen werden geüpdatet op 31/05/2021 en zijn:

Capaciteit Vrije plaatsen
1A 1e leerjaar in de 1e graad A-stroom

5 pedagogische eenheden van 8 leerlingen

40 3
2A 2e leerjaar in de 1e graad A-stroom

3 pedagogische eenheden van 8 leerlingen

Met als basisopties Kunst en creatie, maatschappij en welzijn en STEM

24 0
3A 1e leerjaar in de 2e graad doorstroom

1 pedagogische eenheid van 5 leerlingen in de richting Natuurwetenschappen

1 pedagogische eenheid van 5 leerlingen in de richting Architecturale en beeldende vorming

1 pedagogische eenheid van 5 leerlingen in de richting humane wetenschappen

15 3
4A 2e leerjaar in de 2e graad ASO

1 pedagogische eenheid van 5 leerlingen in de richting Wetenschappen

1 pedagogische eenheid van 5 leerlingen in de richting economie

1 pedagogische eenheid van 5 leerlingen in de richting humane wetenschappen

15 1
5A 1e leerjaar in de 3e graad ASO

1 pedagogische eenheid van 6 leerlingen in de richting Wiskunde wetenschappen

1 pedagogische eenheid van 6 leerlingen in de richting Economie moderne talen

1 pedagogische eenheid van 6 leerlingen in de richting Humane wetenschappen

18 4
6A 2e leerjaar in de 3e graad ASO

1 pedagogische eenheid van 6 leerlingen in de richting Wiskunde wetenschappen

1 pedagogische eenheid van 6 leerlingen in de richting Economie moderne talen

1 pedagogische eenheid van 6 leerlingen in de richting Humane wetenschappen

18 7
3T 1ste leerjaar in de 2de graad dubbele finaliteit

1 pedagogische eenheid van 5 leerlingen in de richting Grafische technieken

1 pedagogische eenheid van 5 leerlingen in de richting Biotechnieken

1 pedagogische eenheid van 5 leerlingen in de richting Maatschappij en welzijn

15 3
4T 2de leerjaar in de 2de graad Grafische Media

2 pedagogische eenheden van 8 leerlingen

16 1
5T 1e leerjaar in de 3de graad Multimedia

2 pedagogische eenheid van 8 leerlingen

16 2
6T 2e leerjaar in de 3de graad Multimedia

1 pedagogische eenheid van 8 leerlingen

8 4
1B 1e leerjaar in de eerste graad B-stroom

2 pedagogische eenheid van 8 leerlingen

16 6
2B 2e leerjaar in de eerste graad B-stroom

2 pedagogische eenheid van 8 leerlingen

16 0
3B 1e leerjaar in de 2e graad Arbeidsmarkt

1 pedagogische eenheid van 5 leerlingen in de richting Decor en etalage

1 pedagogische eenheid van 5 leerlingen in de richting Plant, dier en milieu

1 pedagogische eenheid van 5 leerlingen in de richting Zorg en welzijn

15 1
4B 2e leerjaar in de 2e graad Plant, dier & milieu

1 pedagogische eenheid van 8 leerlingen

8 8
5B 1e leerjaar in de 3e graad tuinbouw & groenvoorziening

1 pedagogische eenheid van 8 leerlingen

8 3
6B 2e leerjaar in de 3e graad tuinbouw & groenvoorziening

1 pedagogische eenheid van 8 leerlingen

8 4
7B 3e leerjaar in de 3e graad tuinbouw & groenvoorziening

1 pedagogische eenheid van 8 leerlingen in de richting tuinaanleg en -onderhoud

8 6
Capaciteit Vrije plaatsen
1A 1e leerjaar A

2 pedagogische eenheden van 7 leerlingen

14 5
2A 2e leerjaar in de 1e graad Moderne wetenschappen

2 pedagogische eenheden van 7 leerlingen

14 3
Capaciteit Vrije plaatsen
1B 1e leerjaar B – vestigingsplaats Marke (met specifieke GES-werking)

1 pedagogische eenheid van 7 leerlingen

7 4
2BvL 2e leerjaar B – vestigingsplaats Marke (met specifieke GES-werking)

2 pedagogische eenheden van 7 leerlingen

14 0
3B 1e leerjaar in de 2e graad Arbeidsmarkt

1 pedagogische eenheid van 5 leerlingen in de richting Elektriciteit

5 0
3B 1e leerjaar in de 2e graad Arbeidsmarkt

1 pedagogische eenheid van 5 leerlingen in de richting Plant, dier en milieu

5 2
3B 1e leerjaar in de 2e graad Arbeidsmarkt

1 pedagogische eenheid van 5 leerlingen in de richting Zorg en welzijn

5 2

Praktisch

Besluit je na het doornemen van deze pagina dat je geïnteresseerd bent om je te komen inschrijven dan vragen we om onderstaande zaken in acht houden:

 • Inschrijven kan enkel tijdens schooluren
 • Een inschrijving duurt ongeveer 20 min

Mee te brengen

 • De identiteitskaart van de jongere
 • De identiteitskaart van de ouder/wettelijke voogd
 • Een pasfoto van de jongere
 • 3 klevers van de mutualiteit
 • Het verslag M-decreet OV4 type 9 / officiële verwijsbrief van huidig CLB naar “buitengewoon secundair onderwijs opleidingsvorm 4 met type 9”.

Downloaden, invullen en meebrengen: