Algemene info

In 2012 werd het inschrijvingsrecht in het secundair onderwijs gewijzigd. De Vlaamse Regering heeft regels opgesteld om zich ervan te verzekeren dat jongeren op een correcte wijze in scholen ingeschreven worden. Daardoor krijgen schoolbesturen, leerlingen en ouders meer rechtszekerheid bij het inschrijvingsproces.
Elk jaar organiseren we verschillende infomomenten om ouders, hulpverleners en andere betrokkenen een duidelijk beeld te geven van onze schoolwerking en inschrijvingsprocedure. Tegelijk krijgt men de gelegenheid om vragen te stellen.

We voorzien diverse infomomenten op onze school om de nodige informatie tijdig en duidelijk over te brengen. Onderstaande momenten werden ingepland en zijn zowel bij te wonen op het voorziene moment of achteraf digitaal te raadplegen:

 • Donderdag 15/12/22 om 19u30: Informatieavond omtrent de schoolwerking en de aanmeldings- & inschrijvingsprocedure
  De informatieavond behelst alle info omtrent het specifieke van onze school en hoe de aanmeldings- & inschrijvingsprocedure voor het schooljaar 2023-2024 eruit zal zien.

  • Praktisch:
   • De informatieavond gaat door op de vestiging in Moorslede.
   • Wie ter plaatse aanwezig wenst te zijn, wordt gevraagd om in te schrijven via een link die 2 weken voor aanvang online wordt gepubliceerd.
   • De informatieavond zal ook later digitaal beschikbaar gesteld worden.
 • Zaterdag 04/02/23: Open lesdag
  Bent u benieuwd hoe een dag verloopt op Ter Sterre? Op zaterdag 4 februari gaat onze open lesdag door op de vestiging in Moorslede en zetten wij onze school open om samen met onze  collega’s en leerlingen jullie wegwijs te maken op ons schooldomein én het eigene van onze school te ontdekken.

  • Praktisch:
   • De informatieavond gaat door op de vestiging in Moorslede.
   • Wie ter plaatse aanwezig wenst te zijn, wordt gevraagd om in te schrijven via een link die 2 weken voor aanvang online wordt gepubliceerd.
 • Woensdag 15/02/23 om 19u30: Informatieavond keuzerichtingen 2de graad
  Tijdens deze avond staan we uitgebreid stil bij de 9 verschillende keuzerichtingen die we op 2 vestigingen aanbieden in de 2de graad.

  • Praktisch:
   • De informatieavond gaat door op de vestiging in Moorslede.
   • Wie ter plaatse aanwezig wenst te zijn, wordt gevraagd om in te schrijven via een link die 2 weken voor aanvang online wordt gepubliceerd.
   • De informatieavond zal ook later digitaal beschikbaar gesteld worden.
 • Donderdag 16/02/23 om 19u30: Informatieavond keuzerichtingen 3de graad
  Tijdens deze avond staan we uitgebreid stil bij de 9 verschillende keuzerichtingen die we op 2 vestigingen aanbieden in de 3de graad.

  • Praktisch:
   • De informatieavond gaat door op de vestiging in Moorslede.
   • Wie ter plaatse aanwezig wenst te zijn, wordt gevraagd om in te schrijven via een link die 2 weken voor aanvang online wordt gepubliceerd.
   • De informatieavond zal ook later digitaal beschikbaar gesteld worden.
 • Donderdag 02/03/23 19u30: Informatieavond aanmeldings- & inschrijvingsprocedure
  Tijdens deze avond herhalen we in het 1ste deel nog eens hoe de aanmeldings- & inschrijvingsprocedure voor het schooljaar 2023-2024 eruit zal zien en zullen we samen met jullie het aanmeldingsformulier stap per stap doornemen zodat alles zeer duidelijk is voor de start van de aanmeldingen.

  • Praktisch:
   • De informatieavond gaat door op de vestiging in Moorslede.
   • Wie ter plaatse aanwezig wenst te zijn, wordt gevraagd om in te schrijven via een link die 2 weken voor aanvang online wordt gepubliceerd.
   • De informatieavond zal ook later digitaal beschikbaar gesteld worden.
 • Donderdag 02/03/23 20u30: Informatieavond basisopties 2de jaar
  Tijdens deze avond staan we in het 2de deel uitgebreid stil bij de 3 verschillende basisopties die we aanbieden in het 2de leerjaar A en het pakket basisopties die we aanbieden in het 2de leerjaar B op onze vestiging in Moorslede.

  • Praktisch:
   • De informatieavond gaat door op de vestiging in Moorslede.
   • Wie ter plaatse aanwezig wenst te zijn, wordt gevraagd om in te schrijven via een link die 2 weken voor aanvang online wordt gepubliceerd.
   • De informatieavond zal ook later digitaal beschikbaar gesteld worden.
 • Zaterdag 10/06/23  Rondleidingen
  Op zaterdag 10/06/23 worden er rondleidingen in de vestiging in Moorslede en de vestiging in Oostnieuwkerke voorzien voor de leerlingen die starten op 1 september 2023. We moeten helaas de doelgroep van genodigden beperken tot leerlingen die het eerstkomend schooljaar starten om te zorgen dat deze leerlingen op een rustige manier hun nieuwe school leren kennen. Voor mensen die geïnteresseerd zijn in onze school en vanaf schooljaar 2024 wensen te starten zullen er diverse infomomenten (met een verkenning van de school) georganiseerd worden volgend schooljaar.

  • Praktisch:
   • De rondleidingen gaan door op de vestiging in Moorslede, alsook op de vestiging in Oostnieuwkerke.
   • Wie wenst deel te nemen, wordt gevraagd om in te schrijven via een link die 2 weken voor aanvang online wordt gepubliceerd.

Indien je niets wil missen van deze wijzigingen dan raden we je aan om je in te schrijven voor de mailinglist via onderstaande knop. Op die manier krijg je een e-mail toegestuurd bij wijzigingen.

INSCHRIJVEN VOOR MAILINGLIJST

Inschrijvingen voor het schooljaar
2023 – 2024

Basisprincipe

Het uitgangspunt is dat een leerling die zich eerst komt aandienen voor een inschrijving in de school ook eerst wordt ingeschreven. De algemene regel is dus dat leerlingen chronologisch worden ingeschreven.

Voorrangsregeling

Op deze chronologie is echter voor bepaalde leerlingengroepen, waarvoor de overheid het inschrijvingsrecht maximaal wil garanderen, een afwijking voorzien in de vorm van de voorrangsregeling. Er zijn verschillende voorrangsgroepen bepaald, namelijk:

 • Leerlingen van dezelfde leefentiteit (broers/zussen van reeds ingeschreven leerlingen)
 • Kinderen van personeelsleden
 • Campusleerlingen (leerlingen uit MPI Sterrebos)

Voor elke voorrangsgroep is een voorrangsperiode voorzien waarin de leerlingen die behoren tot die voorrangsgroep zich bij voorrang op alle andere leerlingen kunnen inschrijven.

Binnen elke voorrangsperiode gebeuren de inschrijvingen chronologisch. Na iedere voorrangsperiode wordt de voorrang afgesloten voor de betrokken voorrangsgroep. Als een leerling zich niet heeft ingeschreven in de voorrangsperiode die op hem van toepassing is, en dus geen gebruik gemaakt heeft van zijn voorrangsrecht, dan is hij zijn voorrang kwijt.

Vrije inschrijvingsperiode met aanmeldingsprocedure

Na het afsluiten van de voorrangsperiodes start de vrije inschrijvingsperiode. Tijdens deze periode schrijven leerlingen zich in chronologische volgorde in. Omdat we de voorbije jaren echter te maken hadden met kampeertoestanden voor de vrije inschrijvingen wordt een aanmeldingsprocedure ingediend bij en goedgekeurd door de Commissie inzake Leerlingenrechten.

Aanmelden is het kenbaar maken van een intentie tot inschrijven. Dit betekent concreet dat alle leerlingen die niet behoren tot de voorrangsgroepen zich elektronisch kunnen aanmelden na het afsluiten van de voorrangsgroepen.

Uit deze aanmeldingen zullen de vrije plaatsen verdeeld worden volgens de sleutel 80% chronologie en 20% toeval.
Bijvoorbeeld: Indien er nog 20 vrije plaatsen zijn in 1A na de inschrijving van de voorrangsgroepen dan zullen de eerste 16 plaatsen volgens chronologie worden toegekend en de overige 4 plaatsen volgens toeval d.m.v. een loting.

Wie een plaats kreeg toegekend zal een uitnodiging krijgen om langs te komen op school om de aanmelding om te zetten in een inschrijving. Indien ouders geen gebruik maken van de mogelijkheid tot inschrijving dan vervalt het recht op inschrijving dat ze via de aanmeldingsprocedure hebben verworven.

Tijdslijn

 • Van 06/03/23 (8u15) tot en met vrijdag 17/03/23 (16u15)
  Inschrijven van de voorrangsgroepen leerlingen van dezelfde leefentiteit en kinderen van personeelsleden.
 • Van 20/03/23 (8u15) tot en met vrijdag 31/03/23 (16u15)
  Inschrijven van de voorrangsgroep campusleerlingen.
 • Maandag 24/04/23 van 18u30 tot en met 23u59
  Elektronische aanmeldingsperiode voor alle leerlingen.
 • Dinsdag 25/04/23
  Rangorde en toewijzing met de digitale loting.
 • Vrijdag 28/04/23
  Schriftelijke bevestiging van toewijzing plaats
 • Van maandag 02/05/23 tot en met 24/05/23
  Aanmelding omzetten in inschrijving
 • Vanaf woensdag 01/06/23 vanaf 18u30
  Inschrijvingen na aanmeldingsperiode.

Capaciteiten

Het buitengewoon onderwijs is verplicht om zijn capaciteit te bepalen en bekend te maken vóór de start van de inschrijvingsperiode. De capaciteiten én het aantal vrije plaatsen zal vóór elke aanmeldings- & vrije inschrijvingsperiode geüpdatet worden.

Dit betekent dat de capaciteiten voor het schooljaar 2022-2023 nu nog niet bekend zijn. De capaciteiten worden bekend gemaakt via de website vóór de start van de inschrijvingen van de voorrangsgroepen.
De vrije plaatsen zullen bekend gemaakt worden na de digitale informatieavond studieaanbod 2de graad aangezien we pas dan een beeld hebben van welke studiekeuze reeds schoollopende leerlingen zullen maken.
Na het inschrijven van de voorrangsgroepen leerlingen van dezelfde leefentiteit en kinderen van personeelsleden zal deze opnieuw geüpdatet worden, alsook na elke andere groep van aanmeldingen/inschrijvingen die volgt.