Optie grafische technieken

Visie op de studierichting en leerlingenprofiel

Er is geen specifieke vooropleiding vereist maar je wiskundige basis moet voldoende sterk zijn. In de tweede graad Grafische technieken krijg je een brede grafische basisopleiding. De opleiding is stevig wiskundig-wetenschappelijk onderbouwd en is na de derde graad bedoeld als directe voorbereiding op het hoger onderwijs.

In de specifieke vorming verwerf je grafisch-technologische kennis, inzicht in esthetische en technische aspecten van het grafisch product en in de productieprocessen.

Zowel gedrukte als elektronische producten (website en digitale publicatie) komen aan bod. Je leert werken met softwarepakketten tekstopmaak, database, presentatie. Je maakt kennis met typografie, tekstverwerking, reproductiefotografie en de verschillende druktechnieken. Je leert een grafisch product plannen en evalueren. Je maakt kennis met het grafisch productieproces: conceptopbouw en ontwerp, document- en paginaopmaak en print, nabewerken, veredelen, afwerken en elektronisch publiceren. Je leert een communicatievraag analyseren en hiervoor oplossingen aanreiken.

Lespakket

3de 4de
BASISVORMING
Levensbeschouwelijk vak 2u 2u
Lichamelijke Opvoeding 2u 2u
Nederlands 3u 3u
Frans 2u 2u
Engels 2u 2u
Toegepaste informatica 0u 1u
Wiskunde 3u 3u
Natuurwetenschappen 1u 1u
Burgerschap/Geschiedenis 1u 2u
Aardrijkskunde 0u 1u
Artistieke Expressie 1u 0u
SPECIFIEK GEDEELTE
Kunstbeschouwing 1u 0u
Grafische Vormgeving 4u 4u
Audiovisuele Vorming 4u 4u
Webdesign 2u 2u
Illustratie 2u 1u
SPECIFIEK TER STERRE
Onderzoekswetenschappen 2u 2u
Leren Leren 1u 1u
Begeleide Studie 1u 1u
Totaal 34u 34u
TWEEDE GRAAD
DUBBELE FINALITEIT
DOMEIN KUNST EN CREATIE

Dubbele finaliteit omhelst een combinatie van algemene vorming, technische vakken en praktijkvakken. Deze finaliteit geeft zowel een voorbereiding op de arbeidsmarkt alsook op het hoger onderwijs.

ONK

Opgelet;
deze richting wordt enkel aangeboden op onze vestiging in Oostnieuwkerke.

Wat na de tweede graad?

In de derde graad stroom je door naar

Na de derde graad kan je volgende richtingen uit gaan:

  • Grafische vormgeving (se-n-se)
  • Interactieve
    multimediatechnieken (se-n-se)
  • Beeldende vormgeving
  • Digital Arts
  • Audiovisuele kunsten
  • … enzovoort
Alle richtingen in deze finaliteit en graad