Optie architecturale en beeldende vorming

Visie op de studierichting

In deze opleiding ontwikkel je jouw waarnemingsvermogen en ruimtelijk inzicht. Je leert nauwkeurig en precies werken. Oog voor detail en orde zijn onmisbaar. Daarnaast leer je jezelf documenteren en informeren over de brede waaier van artistieke uitingen in de kunstgeschiedenis. Naast een artistieke vorming krijg je een flinke dosis wiskunde en fysica, qua moeilijkheidsgraad te vergelijken met andere wiskundige ASO-studierichtingen. Je leert je mondeling en schriftelijk uitdrukken in verschillende talen en anderstalige vaklitteratuur.

Leerlingenprofiel
 • Je hebt belangstelling voor architectuur en beeldcultuur.
 • Je werkt graag zorgvuldig, nauwkeurig  en creatief.
 • Je leert zowel 2- als 3-dimensioneel tekenen, je tekent zowel met de losse hand, met tekeninstrumenten als met de computer.
 • Je geeft jouw ideeën graag vorm via maquettes en vormstudies.
 • In je eigen architecturale ontwerpen kan je je creativiteit kwijt en probeer je het esthetische en historische te verzoenen met het functionele, het maatschappelijke en het ruimtelijke.
 • De buitenwereld wordt betrokken bij de opleiding via studiereizen, bezoeken aan gebouwen en tentoonstellingen.

Lespakket

3de 4de
BASISVORMING
Levensbeschouwelijk vak 2u 2u
Lichamelijke Opvoeding 2u 2u
Nederlands 4u 3u
Frans 2u 3u
Engels 2u 2u
Toegepaste informatica 0u 1u
Wiskunde 4u 4u
Natuurwetenschappen 2u 2u
Burgerschap/Geschiedenis 2u 2u
Aardrijkskunde 1u 1u
Artistieke Expressie 1u 0u
SPECIFIEK GEDEELTE
Toegepaste Fysica 0u 1u
Artistieke Expressie 8u 9u
Kunstbeschouwing 1u 0u
SPECIFIEK TER STERRE
Leren Leren 1u 1u
Begeleide Studie 1u 1u
Totaal 34u 34u
TWEEDE GRAAD
FINALITEIT DOORSTROOM
DOMEIN KUNST EN CREATIE

Finaliteit doorstroom omhelst een brede theoretische vorming die jou niet rechtstreeks voorbereidt op een beroep. Handenarbeid komt in deze onderwijsvorm niet aan bod. Kiezen voor doorstromen is kiezen om verder te studeren.

ONK

Opgelet;
deze richting wordt enkel aangeboden op onze vestiging in Oostnieuwkerke.

Wat na de tweede graad?

In de derde graad stroom je door naar

Na de derde graad kan je volgende richtingen uit gaan:

 • Architecturale vormgeving (se-n-se)
 • Beeldende vormgeving
 • Toegepaste architectuur
 • Architectuur
 • Audiovisuele kunsten
 • Ingenieur bouwkunde
 • … enzovoort
Alle richtingen in deze finaliteit en graad