Plantenasiel ADOPTEER EEN PLANT of De Aster DONEER EEN PLANT Plantenasiel ADOPTEER EEN PLANT of De Aster DONEER EEN PLANT

Plantenasiel De Aster

In samenwerking met de provincie West-Vlaanderen zijn we sinds 1 september 2015 van start gegaan met het allereerste plantenasiel in de provincie. De leerlingen en leerkrachten van het 3de en 4de leerjaar van de richting plant, dier en milieu spannen zich samen met verschillende organisaties in Roeselare in om het donatie- en adoptieproces tot een succes te maken.

Spontane groei

Aster1
Aster2

Sinds de start van de school, in 2007, hebben we al verschillende lokale samenwerkingsverbanden opgericht waarbij we de leerlingen leren kennis maken met de verschillende werkplekken in de regio. De leerkrachten hebben een samenwerkingsovereenkomst met het Agentschap voor Natuur en Bos om enkele bossen in de buurt te onderhouden, gaan met de leerlingen geregeld langs bij de aardbeienkweker in de buurt, De Nachtwaker (plantenkwekerij), Ter Kerst (zorgboerderij), D’ Oude Smelterij (kinderboerderij), onderhouden de groene speelplaatsen van MPI Sterrebos, werkten mee aan het project tegen zwerfvuil met het wijkcomité vzw Sint-Lutgard-/Rodenbachwijk en MSKA Roeselare … Onze school wil graag deze samenwerkingsverbanden verbreden naar de ganse West-Vlaamse gemeenschap door een plantenasiel te organiseren waarbij er niet enkel samengewerkt wordt met de sectorgerelateerde diensten, maar waarbij we ons ook richten op alle inwoners van de provincie. We willen het ecologisch gedachtegoed van onze school uitdragen naar elke inwoner van West-Vlaanderen en hen activeren om zelf ecologisch te gaan nadenken.

 

Het concept van het project kan kort omschreven als het geven van een tweede leven aan planten en bloemen. Inwoners van West-Vlaanderen die een plant niet langer kunnen verzorgen of in huis houden, kunnen deze afstaan aan het plantenasiel. De leerlingen en leerkrachten zorgen dat deze plant terug in topconditie verkeert en zoeken dan een nieuwe thuis waar hij verder kan groeien en bloeien. De leerlingen en leerkrachten zorgen van het begin tot het eind dat dit proces op een goede manier wordt ondersteund en uitgevoerd. Het adoptieproces wordt volledig door de leerlingen opgenomen. Leerlingen kunnen optreden als ervaringsdeskundige wat betreft verzorgen van planten. Leerkrachten ondersteunen de leerlingen in dit proces.

Voor de leerlingen van Ter Sterre, maar…

Als school voor buitengewoon secundair onderwijs vinden we het zeer belangrijk dat de leerlingen ten volle bijgestaan worden in hun sociale en communicatieve ontwikkeling waarbij de contacten met de gemeenschap cruciaal zijn. De leerlingen hebben allemaal de diagnose ASS waardoor bepaalde sociale en communicatieve vaardigheden ontwikkelen niet steeds evident is. Deze vaardigheden trainen, zal hen ook helpen in hun later beroepsleven en de kansen op de arbeidsmarkt vergroten.

Aster3

… ook voor de inwoners van West-Vlaanderen!

Het asiel komt echter niet alleen tegemoet aan de ontwikkelingsnoden van de leerlingen, maar staat ook ten dienste van de ganse provincie op een ecologische, budgetvriendelijke en sociale manier.

Planten kunnen worden binnengebracht tijdens schooluren op het secretariaat. Een verantwoordelijke komt deze plant ophalen en gaat samen met zijn medeleerlingen aan de slag: op zoek gaan naar welk soort plant dit is, welke verzorging deze nodig heeft en deze uitvoeren. Aan het eind van het verzorgingsproject plaatst de verantwoordelijke de foto en de beschrijving online waar geïnteresseerden kunnen te kennen geven dat ze graag deze plant willen adopteren. Aan de hand van een eerlijk lotingssysteem wordt een eigenaar geloot en wordt er een afspraak gemaakt met de plantverantwoordelijke (de leerling). Wanneer de nieuwe eigenaar de plant komt ophalen, krijgt hij een gepersonaliseerde uitleg omtrent de verzorgingsgeschiedenis en de tips en tricks die nodig zijn om de plant gezond te houden.

Op deze manier leren leerlingen nieuwe planten kennen, leren ze verschillende verzorgings- en teelttechnieken toepassen, nemen ze verantwoordelijkheid voor het welzijn van een plant, leren ze het milieuaspect kennen en waarderen, omgaan met klanten en het economisch aspect van het verzorgen van planten.

Stappenplan voor doneren

Plaats de plant aan de glazen serre

Meld je aan op het secretariaat

Vul op het secretariaat het document in

De leerlingen verzorgen de plant

Plantenasiel organiseert adoptiedagen

Kandidaatouders kiezen een plant

De leerling geeft verzorgingstips mee

De plant krijgt een nieuwe thuis bij de adoptieouder

Bezoek ons op campus Ter Sterre!