Optie natuurwetenschappen

Visie op de studierichting

Natuurwetenschappen is een wetenschappelijke studierichting in de tweede graad uit de finaliteit doorstroom. Het domeinoverschrijdend karakter biedt de leerlingen een brede, algemene vorming. Het specifiek gedeelte zorgt voor een verdieping in de wetenschapsvakken en voor een sterkere wiskundige ontwikkeling. Natuurwetenschappen stoomt leerlingen klaar voor een wetenschappelijke studierichting in de derde graad uit de finaliteit doorstroom, met de intentie tot een vervolg in het hoger onderwijs.

Leerlingenprofiel

Leerlingen kiezen deze studierichting vanuit hun interesse in wetenschappen en wiskunde. Ze zijn nieuwsgierig van aard, zoeken naar verklaringen, willen zelf experimenteren en kunnen logisch redeneren. Leren onderzoeken en onderzoekend leren staan hier centraal. De leerlingen zijn in staat om zelfstandig informatie kritisch te bekijken, te structureren en te verwerken. Ze hebben aandacht voor correct taalgebruik en willen hun communicatieve vaardigheden versterken. Deze leerlingen zien voor zichtzelf een toekomst weggelegd in wetenschappelijke vervolgopleiding in het hoger onderwijs.

Lespakket

3de 4de
BASISVORMING
Levensbeschouwelijk vak 2u 2u
Lichamelijke Opvoeding 2u 2u
Nederlands 4u 4u
Frans 3u 3u
Engels 3u 3u
Toegepaste informatica 0u 1u
Wiskunde 5u 5u
Burgerschap/Geschiedenis 2u 2u
Aardrijkskunde 1u 1u
Artistieke Expressie 1u 0u
SPECIFIEK GEDEELTE
Bio 2u 2u
Chemie 2u 2u
Fysica 3u 2u
Informaticawetenschappen 0u 1u
SPECIFIEK TER STERRE
Onderzoekswetenschappen 2u 2u
Leren Leren 1u 1u
Begeleide Studie 1u 1u
Totaal 34u 34u
TWEEDE GRAAD
FINALITEIT DOORSTROOM
DOMEIN STEM

Finaliteit doorstroom omhelst een brede theoretische vorming die jou niet rechtstreeks voorbereidt op een beroep. Handenarbeid komt in deze onderwijsvorm niet aan bod. Kiezen voor doorstromen is kiezen om verder te studeren.

Wat na de tweede graad?

In de derde graad stroom je door naar

Na de derde graad kan je volgende richtingen uit gaan:

  • Alle wetenschapsrichtingen
  • Geneeskunde
  • Tandheelkunde
  • Dierengeneeskunde
  • Architectuur / ingenieur
  • … enzovoort
Alle richtingen in deze finaliteit en graad