Algemene info

Elk jaar organiseren we verschillende infomomenten om ouders, hulpverleners en andere betrokkenen een duidelijk beeld te geven van onze schoolwerking en inschrijvingsprocedure. Tegelijk krijgt men de gelegenheid om vragen te stellen. Indien je niets wil missen van deze wijzigingen dan raden we je aan om je in te schrijven voor de mailinglist via onderstaande knop. Op die manier krijg je een e-mail toegestuurd bij wijzigingen.

INSCHRIJVEN VOOR MAILINGLIJST

Inschrijvingen voor het schooljaar
2022 – 2023

Basisprincipe

Het uitgangspunt is dat een leerling die zich eerst komt aandienen voor een inschrijving in de school ook eerst wordt ingeschreven. De algemene regel is dus dat leerlingen chronologisch worden ingeschreven.

Voorrangsgregeling

Op deze chronologie is echter voor bepaalde leerlingengroepen, waarvoor de overheid het inschrijvingsrecht maximaal wil garanderen, een afwijking voorzien in de vorm van de voorrangsregeling. Er zijn verschillende voorrangsgroepen bepaald, namelijk:

  • Leerlingen van dezelfde leefentiteit (broers/zussen van reeds ingeschreven leerlingen)
  • Kinderen van personeelsleden
  • Campusleerlingen (leerlingen uit MPI Sterrebos)

Voor elke voorrangsgroep is een voorrangsperiode voorzien waarin de leerlingen die behoren tot die voorrangsgroep zich bij voorrang op alle andere leerlingen kunnen inschrijven.

Binnen elke voorrangsperiode gebeuren de inschrijvingen chronologisch. Na iedere voorrangsperiode wordt de voorrang afgesloten voor de betrokken voorrangsgroep. Als een leerling zich niet heeft ingeschreven in de voorrangsperiode die op hem van toepassing is, en dus geen gebruik gemaakt heeft van zijn voorrangsrecht, dan is hij zijn voorrang kwijt.

Vrije inschrijvingsperiode met aanmeldingsprocedure

Na het afsluiten van de voorrangsperiodes start de vrije inschrijvingsperiode. Tijdens deze periode schrijven leerlingen zich in chronologische volgorde in. Omdat we de voorbije jaren echter te maken hadden met kampeertoestanden voor de vrije inschrijvingen werd een aanmeldingsprocedure ingediend bij en goedgekeurd door de Commissie inzake Leerlingenrechten.

Aanmelden is het kenbaar maken van een intentie tot inschrijven. Dit betekent concreet dat alle leerlingen die niet behoren tot de voorrangsgroepen zich elektronisch kunnen aanmelden na het afsluiten van de voorrangsgroepen.
Het elektronisch aanmeldingsformulier wordt voorgesteld op de infoavond aanmeldingsprocedure op 30/03/2020 en zal pas beschikbaar zijn tijdens de elektronische aanmeldingsperiode op 21/04/20 van 18u30 tot 23u59.

Uit deze aanmeldingen zullen de vrije plaatsen verdeeld worden volgens de sleutel 80% chronologie en 20% toeval.
Bijvoorbeeld: Indien er nog 20 vrije plaatsen zijn in 1A na de inschrijving van de voorrangsgroepen dan zullen de eerste 16 plaatsen volgens chronologie worden toegekend en de overige 4 plaatsen volgens toeval d.m.v. een loting.

Wie een plaats kreeg toegekend zal een uitnodiging krijgen om langs te komen op school om de aanmelding om te zetten in een inschrijving. Indien ouders geen gebruik maken van de mogelijkheid tot inschrijving dan vervalt het recht op inschrijving dat ze via de aanmeldingsprocedure hebben verworven.

Capaciteiten

Het buitengewoon onderwijs is verplicht om zijn capaciteit te bepalen en bekend te maken vóór de start van de inschrijvingsperiode. Als school hebben wij ervoor gekozen om dit te doen op het niveau van zowel structuuronderdeel als de combinatie van meerdere structuuronderdelen.

De capaciteiten en vrije plaatsen werden geüpdatet op 24/01/2022 en zijn:
Capaciteit Vrije plaatsen
1A

5 pedagogische eenheden van 8 leerlingen

40 2
2A

3 pedagogische eenheden van 8 leerlingen

24 0
1B

2 pedagogische eenheden van 8 leerlingen

16 5
2B

2 pedagogische eenheden van 8 leerlingen

16 0
Capaciteit Vrije plaatsen
3A Humane Wetenschappen

1 pedagogische eenheid van 5 leerlingen

5 1
3A Natuurwetenschappen

1 pedagogische eenheid van 5 leerlingen

5 0
3A Architecturale en Beeldende Vorming

1 pedagogische eenheid van 5 leerlingen

5 2
4A Humane Wetenschappen

1 pedagogische eenheid van 5 leerlingen

5 0
4A Wetenschappen

1 pedagogische eenheid van 5 leerlingen

5 1
4A Economie

1 pedagogische eenheid van 5 leerlingen

5 1
5A Wiskunde Wetenschappen

1 pedagogische eenheid van 6 leerlingen

6 0
5A Economie moderne talen

1 pedagogische eenheid van 6 leerlingen

6 5
5A Humane Wetenschappen

1 pedagogische eenheid van 6 leerlingen

6 1
6A Wiskunde Wetenschappen

1 pedagogische eenheid van 6 leerlingen

6 1
6A Economie moderne talen

1 pedagogische eenheid van 6 leerlingen

6 4
6A Humane Wetenschappen

1 pedagogische eenheid van 6 leerlingen

8 3


Capaciteit Vrije plaatsen
3T Maatschappij en Welzijn

1 pedagogische eenheid van 5 leerlingen

5 0
3T Biotechnieken

1 pedagogische eenheid van 5 leerlingen

5 2
3T Grafische technieken

1 pedagogische eenheid van 5 leerlingen

5 0
4T Grafische technieken

2 pedagogische eenheden van 8 leerlingen

16 0
5T Multimedia

2 pedagogische eenheden van 8 leerlingen

16 0
6T Multimedia

1 pedagogische eenheid van 8 leerlingen

8 4


Capaciteit Vrije plaatsen
3B Zorg en Welzijn

1 pedagogische eenheid van 5 leerlingen

5 0
3B Plant, Dier en Milieu

1 pedagogische eenheid van 5 leerlingen

5 0
3B Decor en Etalage

1 pedagogische eenheid van 5 leerlingen

5 0
4B Plant, Dier en Milieu

1 pedagogische eenheid van 8 leerlingen

8 8
5B Tuinbouw en Groenvoorziening

1 pedagogische eenheid van 8 leerlingen

8 2
6B Tuinbouw en Groenvoorziening

1 pedagogische eenheid van 8 leerlingen

8 4
7B Tuinbouw en Groenvoorziening

1 pedagogische eenheid van 8 leerlingen

8 6

Praktisch

Besluit je na het doornemen van deze pagina dat je geïnteresseerd bent om je te komen inschrijven dan vragen we om onderstaande zaken in acht houden:

  • Inschrijven kan enkel tijdens schooluren
  • Een inschrijving duurt ongeveer 20 min

Mee te brengen

  • De identiteitskaart van de jongere
  • De identiteitskaart van de ouder/wettelijke voogd
  • Een pasfoto van de jongere
  • 3 klevers van de mutualiteit
  • Het verslag M-decreet OV4 type 9 / officiële verwijsbrief van huidig CLB naar “buitengewoon secundair onderwijs opleidingsvorm 4 met type 9”.

Downloaden, invullen en meebrengen: