Alle reguliere inschrijvingen (= ouders die hun kind willen inschrijven voor dit schooljaar, maar niet hebben aangemeld) kunnen dit wegens de huidige coronamaatregelen enkel en alleen na een digitale kennisgeving.

Ouders kunnen digitaal te kennen geven dat ze willen inschrijven via deze link.

Hou er rekening mee dat dit de enige manier is om in te schrijven en dit chronologisch gebeurt.

De betreffende orthopedagoog zal u contacteren na het ontvangen van uw digitale kennisgeving en u verder informeren over het al dan niet toekennen van een vrije plaats voor het schooljaar 2020-2021.

Algemene info

In 2012 werd het inschrijvingsrecht in het secundair onderwijs gewijzigd. De Vlaamse Regering heeft regels opgesteld om zich ervan te verzekeren dat jongeren op een correcte wijze in scholen ingeschreven worden. Daardoor krijgen schoolbesturen, leerlingen en ouders meer rechtszekerheid bij het inschrijvingsproces.
Elk jaar organiseren we verschillende infomomenten om ouders, hulpverleners en andere betrokkenen een duidelijk beeld te geven van onze schoolwerking en inschrijvingsprocedure. Tegelijk krijgt men de gelegenheid om vragen te stellen.
Onderstaande infomomenten werden ingepland:

 • Open lesdag – 01/02/2020
  De inleiding en schoolvoorstelling van deze dag vindt u hier terug.
  De infobundel voor A-stroom vindt u hier terug.
  De infobundel voor B-stroom vindt u hier terug.
 • Infoavond keuzerichtingen ASO & TSO- 21/02/2020
  De inleiding vindt u hier terug.
 • Infoavond basisopties 2de leerjaar van de 1ste graad – 24/03/2020
  De ingesproken voorstelling vindt u hier terug.
 • Infoavond aanmeldingsprocedure – 30/03/2020
  De ingesproken voorstelling vindt u hier terug.
  Een voorbeeld van het elektronisch aanmeldingsformulier vindt u hier terug.

Elk jaar organiseren we verschillende infomomenten om ouders, hulpverleners en andere betrokkenen een duidelijk beeld te geven van onze schoolwerking en inschrijvingsprocedure. Tegelijk krijgt men de gelegenheid om vragen te stellen. Indien je niets wil missen van deze wijzigingen dan raden we je aan om je in te schrijven voor de mailinglist via onderstaande knop. Op die manier krijg je een e-mail toegestuurd bij wijzigingen.

INSCHRIJVEN VOOR MAILINGLIJST

Inschrijvingen voor het schooljaar
2020 – 2021

Basisprincipe

Het uitgangspunt is dat een leerling die zich eerst komt aandienen voor een inschrijving in de school ook eerst wordt ingeschreven. De algemene regel is dus dat leerlingen chronologisch worden ingeschreven.

Voorrangsgregeling

Op deze chronologie is echter voor bepaalde leerlingengroepen, waarvoor de overheid het inschrijvingsrecht maximaal wil garanderen, een afwijking voorzien in de vorm van de voorrangsregeling. Er zijn verschillende voorrangsgroepen bepaald, namelijk:

 • Leerlingen van dezelfde leefentiteit (broers/zussen van reeds ingeschreven leerlingen)
 • Kinderen van personeelsleden
 • Campusleerlingen (leerlingen uit MPI Sterrebos)

Voor elke voorrangsgroep is een voorrangsperiode voorzien waarin de leerlingen die behoren tot die voorrangsgroep zich bij voorrang op alle andere leerlingen kunnen inschrijven.

Binnen elke voorrangsperiode gebeuren de inschrijvingen chronologisch. Na iedere voorrangsperiode wordt de voorrang afgesloten voor de betrokken voorrangsgroep. Als een leerling zich niet heeft ingeschreven in de voorrangsperiode die op hem van toepassing is, en dus geen gebruik gemaakt heeft van zijn voorrangsrecht, dan is hij zijn voorrang kwijt.

Vrije inschrijvingsperiode met aanmeldingsprocedure

Na het afsluiten van de voorrangsperiodes start de vrije inschrijvingsperiode. Tijdens deze periode schrijven leerlingen zich in chronologische volgorde in. Omdat we de voorbije jaren echter te maken hadden met kampeertoestanden voor de vrije inschrijvingen werd een aanmeldingsprocedure ingediend bij en goedgekeurd door de Commissie inzake Leerlingenrechten.

Aanmelden is het kenbaar maken van een intentie tot inschrijven. Dit betekent concreet dat alle leerlingen die niet behoren tot de voorrangsgroepen zich elektronisch kunnen aanmelden na het afsluiten van de voorrangsgroepen.
Het elektronisch aanmeldingsformulier wordt voorgesteld op de infoavond aanmeldingsprocedure op 30/03/2020 en zal pas beschikbaar zijn tijdens de elektronische aanmeldingsperiode op 21/04/20 van 18u30 tot 23u59.

Uit deze aanmeldingen zullen de vrije plaatsen verdeeld worden volgens de sleutel 80% chronologie en 20% toeval.
Bijvoorbeeld: Indien er nog 20 vrije plaatsen zijn in 1A na de inschrijving van de voorrangsgroepen dan zullen de eerste 16 plaatsen volgens chronologie worden toegekend en de overige 4 plaatsen volgens toeval d.m.v. een loting.

Wie een plaats kreeg toegekend zal een uitnodiging krijgen om langs te komen op school om de aanmelding om te zetten in een inschrijving. Indien ouders geen gebruik maken van de mogelijkheid tot inschrijving dan vervalt het recht op inschrijving dat ze via de aanmeldingsprocedure hebben verworven.

Tijdslijn

Maandag 02/03/2020 tot en met vrijdag 13/03/2020 Inschrijven van de voorrangsgroepen leerlingen van dezelfde leefentiteit en kinderen van personeelsleden
Maandag 16/03/2020 tot en met vrijdag 27/03/2020 Inschrijven van de voorrangsgroep campusleerlingen
Dinsdag 21/04/2020 van 18u30 tot 23u59 Elektronische aanmeldingsperiode voor alle leerlingen via elektronisch formulier in Nieuwsrubriek
Woensdag 22/04/2020 Rangorde en toewijzing
Donderdag 23/04/2020 en vrijdag 24/04/2020 Schriftelijke bevestiging van toewijzing plaats
Van dinsdag 28/04/2020 tot en met vrijdag 29/05/2020 Inschrijvingen na aanmeldingsperiode (met verlenging wegens coronarichtlijnen)
Maandag 01/06/2020 tot en met vrijdag 05/06/2020 Opvisperiode
(uitgesteld wegens coronarichtlijnen)
Vanaf maandag 08/06/2020 Reguliere inschrijvingen via elektronisch formulier in Nieuwsrubriek
(uitgesteld wegens coronarichtlijnen)

Capaciteiten

Het buitengewoon onderwijs is verplicht om zijn capaciteit te bepalen en bekend te maken vóór de start van de inschrijvingsperiode. Als school hebben wij ervoor gekozen om dit te doen op het niveau van zowel structuuronderdeel als de combinatie van meerdere structuuronderdelen.

De capaciteiten en vrije plaatsen werden geüpdatet op 03/08/2020 en zijn:

Capaciteit Vrije plaatsen
1A 1e leerjaar A

3 pedagogische eenheden van 7 leerlingen

21 0
2A 2e leerjaar in de 1e graad Moderne wetenschappen

3 pedagogische eenheden van 7 leerlingen

21 6
3A 1e leerjaar in de 2e graad ASO

1 pedagogische eenheid van 5 leerlingen in de richting Wetenschappen

1 pedagogische eenheid van 5 leerlingen in de richting economie

1 pedagogische eenheid van 5 leerlingen in de richting humane wetenschappen

15 0
4A 2e leerjaar in de 2e graad ASO

1 pedagogische eenheid van 5 leerlingen in de richting Wetenschappen

1 pedagogische eenheid van 5 leerlingen in de richting economie

1 pedagogische eenheid van 5 leerlingen in de richting humane wetenschappen

15 0
5A 1e leerjaar in de 3e graad ASO

1 pedagogische eenheid van 7 leerlingen in de richting Wetenschappen

1 pedagogische eenheid van 6 leerlingen in de richting economie

1 pedagogische eenheid van 6 leerlingen in de richting humane wetenschappen

18 6
6A 2e leerjaar in de 3e graad ASO

1 pedagogische eenheid van 6 leerlingen in de richting Wetenschappen

1 pedagogische eenheid van 6 leerlingen in de richting economie

1 pedagogische eenheid van 6 leerlingen in de richting humane wetenschappen

18 8
3T 1ste leerjaar in de 2de graad Grafische Media

2 pedagogische eenheden van 8 leerlingen

16 2
4T 2de leerjaar in de 2de graad Grafische Media

2 pedagogische eenheden van 8 leerlingen

16 0
5&6T 3de graad Multimedia (Graadsklas)

1 pedagogische eenheid van 8 leerlingen

8 4
1B 1e leerjaar B

2 pedagogische eenheid van 7 leerlingen

14 0
BvL Beroepsvoorbereidend leerjaar

1 pedagogische eenheid van 7 leerlingen

7 0
3B 1e leerjaar in de 2e graad Plant, dier & milieu

1 pedagogische eenheid van 8 leerlingen

8 6
4B 2e leerjaar in de 2e graad Plant, dier & milieu

1 pedagogische eenheid van 8 leerlingen

8 2
5B 1e leerjaar in de 3e graad tuinbouw & groenvoorziening

1 pedagogische eenheid van 8 leerlingen

8 2
6B 2e leerjaar in de 3e graad tuinbouw & groenvoorziening

1 pedagogische eenheid van 8 leerlingen

8 4
Capaciteit Vrije plaatsen
1A 1e leerjaar A

2 pedagogische eenheden van 7 leerlingen

14 0
2A 2e leerjaar in de 1e graad Moderne wetenschappen

2 pedagogische eenheden van 7 leerlingen

14 3
Capaciteit Vrije plaatsen
1B 1e leerjaar B – vestigingsplaats Marke (met specifieke GES-werking)

2 pedagogische eenheden van 7 leerlingen

14 6
2BvL 1e leerjaar B – vestigingsplaats Marke (met specifieke GES-werking)

2 pedagogische eenheden van 7 leerlingen

14 0

Praktisch

Besluit je na het doornemen van deze pagina dat je geïnteresseerd bent om je te komen inschrijven dan vragen we om onderstaande zaken in acht houden:

 • Inschrijven kan enkel tijdens schooluren
 • Een inschrijving duurt ongeveer 20 min

Mee te brengen

 • De identiteitskaart van de jongere
 • De identiteitskaart van de ouder/wettelijke voogd
 • Een pasfoto van de jongere
 • 3 klevers van de mutualiteit
 • Het verslag M-decreet OV4 type 9 / officiële verwijsbrief van huidig CLB naar “buitengewoon secundair onderwijs opleidingsvorm 4 met type 9”.

Downloaden, invullen en meebrengen: