Visie van SBSO Rumbeke

Onze school behoort tot SBSO Sterrebos. Samen met onze hoofdcampus hebben we een brede visie opgesteld. Deze vindt u hieronder terug.

Maximale kansen

In onze zorgbrede school bieden we, vanuit positieve interacties, aan onze jongeren maximale groei- en ontplooiingskansen met respect voor hun eigenheid, gezinssituatie en vriendenkring.

Deskundig team

Een gemotiveerd en deskundig team staat klaar om samen zijn verantwoordelijkheid op te nemen in het volgen, bijsturen en verrijken van het groei- en leerproces van de jongeren. (Zelf)reflectie en open communicatie vinden wij hierbij onontbeerlijk.

Bewustheid scheppen

Het afleveren of voorbereiden voor een steeds veeleisender arbeidsmarkt van zelfbewuste jongvolwassenen met een specifieke (vak)bekwaamheid, enthousiaste beroepsfierheid en zich bewust van hun doorgroeimogelijkheden is onze kernmissie.

Toekomstgericht

Daarnaast maken voorbeeldfuncties, socio-emotionele begeleiding op maat, spiegelingen aan de maatschappij dat onze jongvolwassenen het, met hun talenten, waarmaken in onze trendgevoelige maatschappij.

Deze visie hebben we op Ter Sterre uitgewerkt in verschillende specifieke peilers

Gespecialiseerd schoolteam

Een gans schoolteam ondersteunt uw kind.

Multidisciplinaire werking

Permanente ondersteuning van een uitgebreid multidisciplinair team.

Exclusieve ASS werking

De volledige schoolwerking vertrekt vanuit ASS.

Maatschappelijke projecten

Maatschappelijk relevante projecten van eigen bodem.

Planning en opvolging

Executieve functies worden intensief ondersteund gedurende de volledige schoolloopbaan.

WatHoe

Leerlingen leren wat ze moeten kennen en hoe ze dit kunnen bereiken.