A-stroom

Visie op de studierichting

Hier vindt u de lessentabellen terug van de A-stroom. Vanaf het tweede jaar krijgen onze leerlingen 5 uren basisoptie waar ze kennismaken met het gekozen domein: STEM, kunst & creatie of maatschappij & welzijn. Al onze opleidingen in de eerste graad worden aangeboden op onze hoofdvestiging in Moorslede.

Pakket
Lestabel 1A
Vak Aantal uren
Levensbeschouwelijk vak 2
Sport & Spel 2
Nederlands 4
Frans 4
Engels 2
Geschiedenis 1
Wiskunde 4
Aardrijkskunde 2
STEM Techniek 2
STEM Nawe 1
STEM Project 1
Kunst & Creatie 1
Economische en financiële geletterdheid 2
ICT 1
Remediëring 1
Leren leren theorie 2
Leren leren praktijk 1
Taallabo Nederlands 1
Totaal aantal uren 34
Lestabel 2A
Vak Aantal uren
Levensbeschouwelijk vak 2
Sport & Spel 2
Nederlands 4
Frans 3
Engels 2
Geschiedenis 2
Wiskunde 4
Aardrijkskunde 1
STEM Techniek 1
STEM Nawe 1
STEM Project 1
Kunst & Creatie 1
ICT 1
Remediëring 1
Basisoptie (hiernaast beschreven) 5
Leren leren theorie 1
Leren leren praktijk 1
Taallabo Nederlands 1
Totaal uren 34
Basisopties 2A

Basisoptie Kunst en Creatie

 • Creatieve mogelijkheden ontdekken, gebruiken en ontplooien
 • Samenspel van woord, klank, kleur, vorm en beweging
 • Oefenen in ‘cultureel vaardig’ zijn
 • Voelen, kijken, luisteren…naar kunst- en andere creatieve uitingen
 • Omzetten van wat ze waargenomen hebben in iets nieuws
 • Beschrijven, benoemen en bespreken van kunst- en creatieve uitingen
 • Ontdekken van regels, structuren, modellen die hen toelaten kunst en cultuur te begrijpen

Basisoptie Maatschappij en Welzijn

 • Centrale thema: welzijn voor, en van, de mens in de maatschappij
 • Werken aan een gezonde levensstijl, met aandacht voor lichamelijk, psychisch, sociaal en emotioneel welzijn, gezonde voeding, voldoende lichaamsbeweging
 • Inhoudelijke onderbouw

Basisoptie Wetenschappen

 • Doordacht denken en doen met wetenschappen
 • Nadruk op onderzoeken
EERSTE GRAAD
A-STROOM

Deze richting stoomt je klaar om terecht te kunnen in richtingen in de finaliteit arbeidsmarkt alsook de dubbele finaliteit.

Wat na de eerste graad?

In de tweede graad kun je doorstromen naar volgende richtingen

Andere opties in de eerste graad