Optie groenaanleg- en beheer

Visie op de studierichting

De studierichting Groenaanleg en -beheer is een studierichting in de arbeidsmarktgerichte finaliteit, gericht op doorstroom naar de arbeidsmarkt. Leerlingen leren competenties die belangrijk zijn om werkzaamheden uit te voeren m.b.t.onderhoud, beheer en aanleg van tuinen, parken en groene ruimtes en om deze te onderhouden, verzorgen of aan te leggen volgens een afgesproken plan. Groenaanleg en -beheer wordt als domeingebonden studierichting aangeboden in de derde graad.De basisvorming is dezelfde als voor alle andere studierichtingen binnen de arbeidsmarktgerichte finaliteit.

Leerlingenprofiel

Een leerling uit de studierichting Groenaanleg en -beheer:

  • is gefascineerd door planten, natuur en groen;
  • werkt graag met machines en draagt hier zorg voor;
  • houdt van de natuur, de seizoenen en het werken in tuinen, parken en groene ruimtes;
  • wil effectief zorg dragen voor groene ruimtes en de milieu- en leefomgeving van mensen;
  • is bereid sociale en communicatieve vaardigheden te hanteren om in groep samen te werken en omnaar klanten te luisteren;
  • is bereid in verschillende weersomstandigheden buiten te werken

Lespakket

5de 6de
BASISVORMING
Levensbeschouwelijk vak 2u 2u
Lichamelijke Opvoeding 2u 2u
Project Algemene Vakken 6u 6u
Frans 2u 2u
Remediëring Wiskunde / Nederlands 2u 2u
SPECIFIEK GEDEELTE
Praktijk 14u 14u
SPECIFIEK TER STERRE
Begeleide Studie 1u 1u
Totaal 34u 34u
DERDE GRAAD
FINALITEIT ARBEIDSMARKT
DOMEIN STEM

Finaliteit arbeidsmarkt omhelst eerder weinig algemene vakken en veel praktijk. Deze finaliteit stoomt je klaar om direct terecht te kunnen op de arbeidsmarkt na je opleiding.

Wat na het secundair onderwijs?

De leerlingen hebben na de derde graad één of meerdere beroepskwalificaties behaald. Op basis van deze beroepskwalificatie(s) is een intrede op de arbeidsmarkt mogelijk. De leerlingen kunnen ook kiezen voor een beroepsgerichte Se-n-Se-opleiding waarbij ze één of meerdere extra beroepskwalificaties kunnen behalen die hen extra kansen bieden op de arbeidsmarkt. De leerlingen kunnen tenslotte ook kiezen voor Se-n-Se-opleiding als voorbereiding op hoger onderwijs (bacheloropleiding).

Leerlingen kunnen na afloop van het zesde jaar een specialisatiejaar volgen op Ter Sterre

Alle richtingen in deze finaliteit en graad
Enkel voor het zevende leerjaar tijdens schooljaar 2024-2025