Optie basiszorg en ondersteuning

Visie op de studierichting

De studierichting Basiszorg en ondersteuning is een studierichting in de arbeidsmarktgerichte finaliteit, gericht op doorstroom naar de arbeidsmarkt. Leerlingen leren competenties die belangrijk zijn bij het uitvoeren van ondersteunende, logistieke en huishoudelijke taken, zorgen voor het dagelijks onderhoud, de schoonmaak, het maaltijdgebeuren en onderhoud van het linnen. Daar bovenop leren ze competenties m.b.t. basiszorg en basisondersteuning om hen maximaal voor te bereiden op een Se‐n‐Se na OK3. Basiszorg en ondersteuning wordt als domeingebonden studierichting aangeboden in de derde graad. De basisvorming is dezelfde als voor alle andere studierichtingen binnen de arbeidsmarktgerichte finaliteit.

Leerlingenprofiel

Een leerling uit de studierichting Basiszorg en ondersteuning:

 • wil graag de distributie doen van allerhande materialen;
 • is bereid principes ter preventie van infectie en besmetting toe te passen;
 • is geïnteresseerd in het uitvoeren van eenvoudige sterilisatietechnieken;
 • wil effectief zorg dragen voor het dagelijks onderhoud en de schoonmaak van de woon‐, leef‐ en speelomgeving,
 • is bereid het huishoudelijk en of zorggerelateerd afval volgens de richtlijnen te verwijderen;
 • wil effectief zorg dragen voor kledij en textiel;
 • wil effectief maaltijden bereiden en zorg dragen voor het maaltijdgebeuren;
 • is bereid eenvoudige administratieve taken uit te voeren;
 • is gericht op het herkennen van de behoeften van cliënten en de basiszorg en ‐ondersteuning hierop af te stemmen;
 • wil cliënten ondersteunen bij verplaatsingen;
 • is geïnteresseerd in het uitvoeren van afgebakende zorgtaken bij cliënten conform het zorgplan;
 • is geïnteresseerd in het organiseren van ontspannings‐ en vrijetijdsactiviteiten in 1‐1 situaties;
 • is bereid sociale, communicatieve en (ped)agogische vaardigheden te hanteren in functie van het ondersteunen en verzorgen van cliënten.

Lespakket

3de 4de
BASISVORMING
Levensbeschouwelijk vak 2u 2u
Lichamelijke Opvoeding 2u 2u
Project Algemene Vakken 6u 6u
Frans 2u 2u
Remediëring Wiskunde/ Nederlands 2u 1u
SPECIFIEK GEDEELTE
Praktijk 14u 14uu
SPECIFIEK TER STERRE
Begeleide Studie 1u 1u
Totaal 34u 34u
DERDE GRAAD
FINALITEIT ARBEIDSMARKT
DOMEIN MAATSCHAPPIJ EN WELZIJN

Finaliteit arbeidsmarkt omhelst eerder weinig algemene vakken en veel praktijk. Deze finaliteit stoomt je klaar om direct terecht te kunnen op de arbeidsmarkt na je opleiding.

Opgelet;
deze richting wordt door de uitrol van de modernisering momenteel enkel aangeboden in het vijfde jaar voor het schooljaar 2023 – 2024.

Mensen die zich voor schooljaar 2023 – 2024 in deze graad en finaliteit willen inschrijven voor het zesde jaar kunnen onderaan deze pagina de richtingen in uitstroom raadplegen.

Wat na het secundair onderwijs?

De leerlingen hebben na de derde graad één of meerdere beroepskwalificaties behaald. Op basis van deze beroepskwalificatie(s) is een intrede op de arbeidsmarkt mogelijk. De leerlingen kunnen ook kiezen voor een beroepsgerichte Se-n-Se-opleiding waarbij ze één of meerdere extra beroepskwalificaties kunnen behalen die hen extra kansen bieden op de arbeidsmarkt. De leerlingen kunnen tenslotte ook kiezen voor Se-n-Se-opleiding als voorbereiding op hoger onderwijs (bacheloropleiding).

Alle richtingen in deze finaliteit en graad
Enkel voor het zesde en zevende leerjaar tijdens schooljaar 2023-2024