7de Specialisatiejaar tuin-aanleg en onderhoud

Inhoud

Tijdens dit jaar bouw je verder op je eerder verworven kennis en vaardigheden.
Je leert meer over het aanleggen en onderhouden van tuinbeplantingen vertrekkend van tuin-, beplantings- en onderhoudsplannen.
Ook het plaatsen van bekabeling voor tuinverlichting of waterpompen, het aanleggen van rioleringen, wegverhardingen of het uitgraven en aanleggen van terrassen en vijvers horen hierbij.

Je leert de machines die je hiervoor kan gebruiken kennen, bedienen, onderhouden, afstellen en controleren. Daarnaast leer je rijden met tuinbouwvoertuigen allerhande.

Pakket
Specifiek gedeelte (26u)
    • 10 weken Stage tuinbouw
    • 16u Praktijkles
    • 8u Project
Complementair gedeelte (4u)
    • 2u BB
    • 2u Remediëring
Basisvorming (6u)
Basisvorming 6de
Levensbeschouwelijk vak 2
Lichamelijke Opvoeding 2
Frans 1
Engels 1
DERDE GRAAD
BSO

Als je kiest voor de onderwijsvorm BSO dan kies je voor eerder weinig algemene vakken en veel praktijk. Deze onderwijsvorm stoomt je klaar om direct terecht te kunnen op de arbeidsmarkt na je opleiding.

 

Opgelet;
deze richting wordt door de uitrol van de modernisering enkel aangeboden in het zevende jaar voor het schooljaar 2023 – 2024.

Mensen die zich voor schooljaar 2023 – 2024 in deze graad en finaliteit willen inschrijven voor het vijfde of zesde jaar kunnen onderaan deze pagina de richtingen raadplegen.

Wat na het secundair onderwijs?

Als je slaagt in dit specialisatiejaar behaal je het diploma secundair onderwijs en kun je onmiddellijk terecht op de arbeidsmarkt.

 

Enkel voor het vijfde leerjaar tijdens schooljaar 2023-2024