Optie multimedia

Inhoud

In de 2de graad Grafische Media krijg je een brede grafische opleiding op het vlak van het ontwerpen, vormgeven en zelfstandig realiseren van grafische eindproducten.

In de 3de graad Multimedia word je opgeleid om zelfstandig webpagina’s vorm te geven en om als graficus een welomschreven taak binnen het geheel van multimediaproductie te ver- vullen.

Pakket
Specifiek gedeelte (17u)
    • 7u Multimedia
    • 6u Crossmedia
    • 4u Jaarwerk
Complementair gedeelte (2u)
    • Begeleide studie
Basisvorming (15u)
Basisvorming 6de
Levensbeschouwelijk vak 2
Aardrijkskunde 1
Engels 2
Frans 2
Geschiedenis 1
Lichamelijke Opvoeding 2
Nederlands 3
Wiskunde 2
DERDE GRAAD
TSO

Als je kiest voor de onderwijsvorm TSO kies je voor een combinatie van algemene vorming, technische vakken en praktijkvakken. Deze opleiding geeft zowel een voorbereiding op de arbeidsmarkt als op het hoger onderwijs.

 

ONK

Opgelet;
deze richting wordt enkel aangeboden op onze vestiging in Oostnieuwkerke.

Opgelet;
deze richting wordt door de uitrol van de modernisering enkel aangeboden in het zesde jaar voor het schooljaar 2023 – 2024.

Mensen die zich voor schooljaar 2023 – 2024 in deze graad en finaliteit willen inschrijven voor het vijfde jaar kunnen onderaan deze pagina de richtingen in het nieuwe systeem raadplegen.

Wat na het secundair onderwijs?

Afgestudeerden kunnen aan de slag in de elektronische afdeling van grafische bedrijven, in publiciteitsagentschappen, in gespecialiseerde firma’s voor internetpagina’s en bij elektronische non-print- en multimediaproducenten.

De verdere doorstromings-mogelijkheden na deze studierichting zijn zeer uitgebreid. Mogelijke verdere studies zijn:
– Een Se-n-Se (Secundair na Secundair) Grafische Vormgeving
– Een professionele bachelor Beeldende vormgeving
– Een academische bachelor Audiovisuele kunsten: Animatiefilm
– …

Enkel voor het vijfde leerjaar tijdens schooljaar 2023-2024