Optie biotechnologische en chemische technieken

Visie op de studierichting

De studierichting Biotechnologische en chemische technieken is een studierichting in de dubbele finaliteit, gericht op een specifieke waaier aan opleidingen in het hoger onderwijs waar biologie, chemie en/of biochemische technieken centraal staan evenals een mogelijke toegang tot de arbeidsmarkt.

Leerlingen leren daarom leerinhouden uit biologie, chemie, wiskunde en informatica functioneel integreren in competenties die belangrijk zijn voor een toegepaste wetenschappelijke functie.

Leerlingen oefenen daarbij verschillende taken in om labovaardigheden eigen te worden en processen in kaart te brengen, op te volgen en uit te voeren.

Biotechnologische en chemische technieken wordt als domeingebonden studierichting aangeboden in de derde graad. De basisvorming is dezelfde als voor alle andere studierichtingen binnen de dubbele finaliteit.

Leerlingenprofiel

Een leerling uit de studierichting Biotechnologische en chemische technieken:

  • is geïnteresseerd in biochemische processen en mogelijke biotechnologische en maatschappelijke toepassingen hiervan;
  • neemt graag een onderzoekende houding aan en gaat het liefst proefondervindelijk aan de slag;
  • kan probleemoplossend denken, steunend op zowel wiskundige modellen als computersimulaties;
  • werkt graag in een labo-omgeving;
  • gaat kritisch om met informatie en data;
  • werkt graag precies en nauwkeurig;
  • is geboeid door de actualiteit.
  • is nieuwsgierig naar vraagstukken met betrekking tot de (levende) materie zoals milieu, voeding en gezondheid en ecologie;

Lespakket

5de 6de
BASISVORMING
Levensbeschouwelijk vak 2u 2u
Lichamelijke Opvoeding 2u 2u
Nederlands 3u 3u
Frans 2u 2u
Engels 2u 2u
Wiskunde 3u 3u
Fysica 1u 1u
Burgerschap/Geschiedenis 1u 2u
Aardrijkskunde 0u 1u
Artistieke Expressie 1u 0u
Economie en Financiële Geletterdheid 1u 0u
SPECIFIEK GEDEELTE
Chemie 2u 2u
Biologie 2u 2u
Labo 1u 1u
STEM Engineering 7u 7u
Biotechnieken 7u 7u
SPECIFIEK TER STERRE
Onderzoekswetenschappen 2u 2u
Leren Leren 1u 1u
Begeleide Studie 1u 1u
Totaal 34u 34u
DERDE GRAAD
DUBBELE FINALITEIT
DOMEIN STEM

Dubbele finaliteit omhelst een combinatie van algemene vorming, technische vakken en praktijkvakken. Deze finaliteit geeft zowel een voorbereiding op de arbeidsmarkt alsook op het hoger onderwijs.

Opgelet;
deze richting wordt door de uitrol van de modernisering momenteel enkel aangeboden in het vijfde jaar voor het schooljaar 2023 – 2024.

Mensen die zich voor schooljaar 2023 – 2024 in deze graad en finaliteit willen inschrijven voor het zesde jaar kunnen onderaan deze pagina de richtingen in uitstroom raadplegen.

Wat na het secundair onderwijs?

De meest logische professionele bacheloropleidingen situeren zich in de studiegebieden:

Natuurwetenschappen
o Biotechniek
o Gezondheidszorg
o Industriële wetenschappen
o Technologie (Chemie)

Sociale wetenschap
o Onderwijs
o Gezondheidszorg
o Industriële wetenschappen
o Technologie (Chemie)

De leerlingen hebben na de derde graad één of meerdere beroepskwalificaties behaald. Op basis van deze beroepskwalificatie(s) is een intrede op de arbeidsmarkt mogelijk. De leerlingen kunnen ook kiezen voor een beroepsgerichte Se-n-Se-opleiding waarbij ze één of meerdere extra beroepskwalificaties kunnen behalen die hen extra kansen bieden op de arbeidsmarkt. Ze kunnen ook kiezen voor een graduaatsopleiding.

Alle richtingen in deze finaliteit en graad
Enkel voor het zesde leerjaar tijdens schooljaar 2023-2024