Optie opvoeding en begeleiding

Visie op de studierichting

De studierichting Opvoeding en begeleiding is een studierichting in de dubbele finaliteit, gericht op een specifieke waaier aan opleidingen in het hoger onderwijs waar mens en samenleving centraal staan evenals een mogelijke toegang tot de arbeidsmarkt.

Leerlingen leren daarom leerinhouden uit toegepaste wetenschappen zoals toegepaste psychologie, pedagogiek, toegepaste filosofie, recht en deontologie functioneel integreren in competenties die belangrijk zijn bij het begeleiden van kinderen.

Leerlingen voeren daarbij verschillende taken uit zoals het begeleiden en opvoeden van baby’s peuters en schoolgaande kinderen van de basisschool buiten de schooltijd, het verzorgen en het stimuleren in hun algemene ontwikkeling en het ondersteunen van de ouders als eerste opvoeders.

Opvoeding en begeleiding wordt als domeingebonden studierichting aangeboden in de derde graad.De basisvorming is dezelfde als voor alle andere studierichtingen binnen de dubbele finaliteit.

Leerlingenprofiel

Een leerling uit de studierichting Opvoeding en begeleiding:

 • wil inzicht verwerven in de wetenschappelijke onderbouwing van gezondheidsbevorderende strategieën;
 • is gefascineerd door de ontwikkelingspsychologische domeinen binnen de verschillende levensloopfasen van de mens;
 • wil inzicht verwerven in domeinspecifieke wetgeving en deontologische aspecten eigen aan de professionele gedragscode;
 • wil inzicht verwerven in ethiek, ethische visies en begrippen;
 • is geïnteresseerd in pedagogische modellen en (ortho)pedagogische kaders; •is gericht op het herkennen en inspelen op sociaal-emotionele behoeften van kinderen;
 • is gericht op het stimuleren van elk kind in zijn ontwikkeling, daarbij uitgaand van hun talenten en ondernemingszin;
 • is bereid eet-, rust- en bewegingsmomenten voor kinderen te organiseren;
 • is bereid kinderen te verzorgen, in functie van hun noden en behoeften;
 • is gericht op preventie van infectie, besmetting en ziekte;
 • wil inzicht verwerven in het organiseren van activiteiten en een gevarieerde vrije tijd voor kinderen;
 • is bereid zich te verdiepen in sociale, communicatieve en (ped)agogische vaardigheden in functie van het ondersteunen, verzorgen en begeleiden van kinderen.

Lespakket

5de 6de
BASISVORMING
Levensbeschouwelijk vak 2u 2u
Lichamelijke Opvoeding 2u 2u
Nederlands 3u 3u
Frans 2u 2u
Engels 2u 2u
Wiskunde 2u 2u
Natuurwetenschappen 1u 1u
Burgerschap/Geschiedenis 1u 2u
Aardrijkskunde 0u 1u
Artistieke Expressie 1u 0u
Economie en Financiële Geletterdheid 0u 1u
SPECIFIEK GEDEELTE
Pedagogiek 1u 2u
Toegepaste Psychologie 2u 1u
Indirecte Zorg & Voeding 4u 4u
Opvoedkunde 4u 4u
Verzorging 3u 3u
SPECIFIEK TER STERRE
Onderzoekswetenschappen 2u 2u
Leren Leren 1u 1u
Begeleide Studie 1u 1u
Totaal 34u 34u
DERDE GRAAD
DUBBELE FINALITEIT
DOMEIN MAATSCHAPPIJ EN WELZIJN

Dubbele finaliteit omhelst een combinatie van algemene vorming, technische vakken en praktijkvakken. Deze finaliteit geeft zowel een voorbereiding op de arbeidsmarkt alsook op het hoger onderwijs.

Wat na het secundair onderwijs?

Sociale wetenschap
o Gecombineerde studiegebieden (pedagogie van het jonge kind)
o Onderwijs
o Sociaal-agogisch werk

De leerlingen hebben na de derde graad één of meerdere beroepskwalificaties behaald. Op basis van deze beroepskwalificatie(s) is een intrede op de arbeidsmarkt mogelijk.

De leerlingen kunnen ook kiezen voor een beroepsgerichte Se-n-Se-opleiding waarbij ze één of meerdere extra beroepskwalificaties kunnen behalen die hen extra kansen bieden op de arbeidsmarkt. Ze kunnen ook kiezen voor een graduaatsopleiding.

Alle richtingen in deze finaliteit en graad