Optie crossmedia

Inhoud

De leerlingen krijgen een pakket basisvorming voor de dubbele finaliteit met inhouden uit de zestien sleutelcompetenties.

Specifiek in deze studierichting krijgen de leerlingen een pakket toegepaste informaticawetenschappen. Ze maken daarin kennis met de opbouw en werking van computers en netwerken. Daarnaast ligt de nadruk op het maken van concrete producten of het creëren van oplossingen voor problemen met behulp van domeinspecifieke software. Ook toegepaste wiskunde staat op het programma. Daarin komen goniometrie en vectoren en een uitbreiding ruimtemeetkunde aan bod. Zo ontwikkelen leerlingen een grotere wiskundige gereedschapskist die aangewend kan worden in concrete wetenschappelijke en technische contexten en versterken ze hun ruimtelijk inzicht. De leerlingen leren ook om kennis, inzicht en vaardigheden uit wiskunde, wetenschappen, techniek en computationele vaardigheden te combineren en in te zetten. Er wordt gewerkt aan denken op systeemniveau, specifiëren van criteria waaraan een oplossing moet voldoen, prototypes ontwerpen, evalueren en testen, evidence based optimaliseren van criteria en verfijnen van een ontwerp. Daarnaast krijgen de leerlingen ook toegepaste kunstbeschouwing, waarin ze de beschouwing verdiepen van materiële en immateriële kunstuitingen. Tot slot maken generieke onderzoekscompetenties een belangrijk deel uit van deze studierichting. Ze worden gerealiseerd met de specifieke inhouden van de studierichting.

In deze studierichting worden de competenties van de beroepskwalificatie crossmedia assistent gerealiseerd. De crossmedia assistent bewerkt aangeleverde content en ontwikkelt onderdelen van een design voor crossmediale/multimediale producties. Hij werkt op uitvoerend niveau vooral in teamverband en zet de kennis van software en programmeercode op een creatieve manier in, in functie van de technische specificiteiten van het proces. Hij realiseert een doeltreffend, kwalitatief, interactief crossmediaal product dat voldoet aan technische, (typo)grafisch kwalitatieve en gebruiksvriendelijke eisen. Hij werkt vooral in teamverband in een setting waar de vormvereisten en het kader voor een vaak gevarieerde output vooraf bepaald zijn. Die output is bijvoorbeeld klassieke webpagina’s, korte animaties in banners, materiaal voor campagnes op sociale media, reclamecampagnes voor online dragers, eenvoudige animaties en bewerkte fragmenten van video- en audiomateriaal. Strikte kwaliteitscontrole, correctie en basisonderhoud, zelfstandig en oplossingsgericht werken en omgaan met tijds- en werkdruk vormen een constante doorheen het ontwikkelproces. De crossmedia assistent is een belangrijke schakel die mee de kwaliteit van crossmediale producties bepaalt.

Lespakket

5de 6de
BASISVORMING
Levensbeschouwelijk vak 2u 2u
Lichamelijke Opvoeding 2u 2u
Nederlands 3u 3u
Frans 2u 2u
Engels 2u 2u
Wiskunde 3u 3u
Natuurwetenschappen 1u 1u
Burgerschap/Geschiedenis 1u 2u
Aardrijkskunde 0u 1u
Artistieke Expressie 1u 0u
EFG 0u 1u
SPECIFIEK GEDEELTE
Kunstbeschouwing 1u 0u
Grafische Vormgeving 4u 4u
Audiovisuele Vorming 4u 4u
Webdesign 2u 2u
Illustratie 2u 1u
SPECIFIEK TER STERRE
Onderzoekswetenschappen 2u 2u
Begeleide Studie 1u 1u
Totaal 34u 34u
DERDE GRAAD
DUBBELE FINALITEIT
DOMEIN KUNST EN CREATIE

Dubbele finaliteit omhelst een combinatie van algemene vorming, technische vakken en praktijkvakken. Deze finaliteit geeft zowel een voorbereiding op de arbeidsmarkt alsook op het hoger onderwijs.

ONK

Opgelet;
deze richting wordt enkel aangeboden op onze vestiging in Oostnieuwkerke.

Opgelet;
deze richting wordt door de uitrol van de modernisering momenteel enkel aangeboden in het vijfde jaar voor het schooljaar 2023 – 2024.

Mensen die zich voor schooljaar 2023 – 2024 in deze graad en finaliteit willen inschrijven voor het zesde jaar kunnen onderaan deze pagina de richtingen in uitstroom raadplegen.

Wat na het secundair onderwijs?

Voor de richting Crossmedia zijn de meest logische Se-n-Se-opleidingen:

Crossmedia Assistent in Interactieve Producties

 

De meest logische professionele bacheloropleidingen situeren zich in de studiegebieden:

Audiovisuele en Beeldende Kunst
o Beeldende Vormgeving

Gecombineerde studiegebieden
o Digital Design and Development

Handelswetenschappen en Bedrijfskunde
o Informatiemanagement en Multimedia
o Informationmanagement & Multimedia (E)

Industriële Wetenschappen en Technologie
o Digital Arts and Entertainment
o Digital Arts and Entertainment (E)
o Grafische en Digitale Media
o Multimedia & Communication Technology (E)
o Multimedia en Communicatietechnologie

Onderwijs
o Educatieve opleiding: Kleuteronderwijs
o Educatieve opleiding: Lager onderwijs
o Educatieve opleiding: Secundair onderwijs

Doorstroom naar alle andere professionele bacheloropleidingen is niet uitgesloten, maar binnen deze studierichting wordt de leerling er niet specifiek inhoudelijk op voorbereid.

Doorstroom naar academische bacheloropleidingen is niet uitgesloten, maar binnen deze studierichting wordt er niet voldoende voorbereid op academisch hoger onderwijs.

Alle richtingen in deze finaliteit en graad
Enkel voor het zesde leerjaar tijdens schooljaar 2023-2024