Optie humane wetenschappen

Visie op de studierichting

Je kiest voor Humane wetenschappen omdat je belangstelling hebt voor de mens en de samenleving in het algemeen. Je maakt kennis met de wetenschappelijke benadering van mens en maatschappij. Je wordt communicatief en sociaal vaardig en je leert vanuit gedrags- en cultuurwetenschappelijke invalshoek te kijken naar individu en samenleving. Je leert daarbij kritische vragen stellen en omgaan met informatie verzamelen, verwerken en rapporteren. In de studierichting Humane wetenschappen krijg je een inleiding in gedrags- en cultuurwetenschappen, die in de derde graad verder wordt uitgediept. Daarbij wordt een accent gelegd op communicatieve vaardigheden.

Pakket
Specifiek gedeelte (7u)
    • 4u Gedragswetenschappen
    • 3u Cultuurwetenschappen
Complementair gedeelte (7u)
    • Onderzoek
    • Begeleide studie
Basisvorming (20u)
Basisvorming 6de
Levensbeschouwelijk vak 2
Natuurwetenschappen 2
Aardrijkskunde 2
Engels 2
Frans 2
Geschiedenis 2
Lichamelijke opvoeding 2
Nederlands 4
Wiskunde 3
DERDE GRAAD
ASO

Als je kiest voor de onderwijsvorm ASO dan kies je voor een brede theoretische vorming die jou niet rechtstreeks voorbereidt op een beroep. Handenarbeid komt niet in deze onderwijsvorm aan bod. Kiezen voor ASO is kiezen om verder te studeren, want alle richtingen in het ASO zijn bedoeld als voorbereiding op het hoger onderwijs.

Opgelet;
deze richting wordt door de uitrol van de modernisering enkel aangeboden in het zesde jaar voor het schooljaar 2023 – 2024.

Mensen die zich voor schooljaar 2023 – 2024 in deze graad en finaliteit willen inschrijven voor het vijfde jaar kunnen onderaan deze pagina de richtingen in het nieuwe systeem raadplegen.

Wat na het secundair onderwijs?

De uitwegen na deze studierichting zijn ruim.
Enkel verder studeren in zuiver wiskundig-wetenschappelijke richtingen is niet evident.

De meest logische vervolgopleidingen situeren zich in de sociale richtingen van het hoger professioneel (studiegebieden Sociaal-Agogisch werk en Onderwijs) en het academisch onderwijs (sociologie, psychologie, pedagogie, geschiedenis, …).

 

Alle richtingen in deze finaliteit en graad
Enkel voor het vijfde leerjaar tijdens schooljaar 2023-2024