Optie humane wetenschappen

Visie op de studierichting

De studierichting Humane wetenschappen is een studierichting in de doorstroomfinaliteit, gericht op een brede waaier aan opleidingen in het hoger onderwijs waar mens en samenleving centraal staan. Leerlingen leren daarom theoretische en abstracte leerinhouden verwerken. Zij kunnen deervaringswereld in een breder perspectief plaatsen en relaties leggen vanuit onder meer een psychologisch, pedagogisch, filosofisch, sociologisch en kunstwetenschappelijk referentiekader. Humane wetenschappen wordt als domeinoverschrijdende studierichting aangeboden in de derde graad. De basisvorming is dezelfde als voor alle andere studierichtingen binnen deze doorstroomfinaliteit.

Leerlingenprofiel

Een leerling uit de studierichting Wetenschappen-Wiskunde:

  • is nieuwsgierig naar vraagstukken met betrekking tot mens en samenleving in tijd en ruimte;
  • is geïnteresseerd in het eigen gedrag en dat van anderen;
  • is bereid de eigen communicatieve vaardigheden aan te scherpen;
  • verkent mogelijkheden tot maatschappelijk engagement;
  • wil nadenken over essentiële levensvragen;
  • is breed geïnteresseerd in kunst en cultuur;
  • gaat kritisch om met informatie en maatschappelijke verschijnselen;
  • is geboeid door de actualiteit.Het lessenrooster voor deze richting is momenteel nog niet bekend.

Lespakket

5de 6de
BASISVORMING
Levensbeschouwelijk vak 2u 2u
Lichamelijke Opvoeding 2u 2u
Nederlands 4u 4u
Frans 2u 3u
Engels 3u 2u
Wiskunde 4u 4u
Natuurwetenschappen/Aardrijkskunde 2u 2u
Burgerschap/Geschiedenis 2u 2u
Artistieke Expressie 1u 0u
Economie en Financiële Geletterdheid 0u 1u
SPECIFIEK GEDEELTE
Filosofie 2u 2u
Gedragswetenschappen 3u 3u
Cultuurwetenschappen 2u 2u
Kunstbeschouwing 2u 2u
SPECIFIEK TER STERRE
Onderzoekswetenschappen 2u 2u
Begeleide Studie 1u 1u
Totaal 34u 34u
DERDE GRAAD
FINALITEIT DOORSTROOM
DOMEIN MAATSCHAPPIJ EN WELZIJN

Finaliteit doorstroom omhelst een brede theoretische vorming die jou niet rechtstreeks voorbereidt op een beroep. Handenarbeid komt in deze onderwijsvorm niet aan bod. Kiezen voor doorstromen is kiezen om verder te studeren.

Opgelet;
deze richting wordt door de uitrol van de modernisering momenteel enkel aangeboden in het vijfde jaar voor het schooljaar 2023 – 2024.

Mensen die zich voor schooljaar 2023 – 2024 in deze graad en finaliteit willen inschrijven voor het zesde jaar kunnen onderaan deze pagina de richtingen in uitstroom raadplegen.

Wat na het secundair onderwijs?

Geesteswetenschap
o Archeologie en Kunstwetenschappen
o Geschiedenis
o Godgeleerdheid
o Godsdienstwetenschappen en Kerkelijk recht
o Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen

Natuurwetenschap
o Gezondheidszorg

Sociale wetenschap
o Psychologie en Pedagogische wetenschappen
o Gecombineerde studiegebieden (Pedagogie van het jonge kind)
o Sociaal-agogisch werk
o Gecombineerde studiegebieden (Global communication, International Affairs, Sociaal-economische wetenschappen)
o Politieke en Sociale wetenschappen
o Rechten
o Notariaat en Criminologische wetenschappen
o Onderwijs
o Handelswetenschappen en Bedrijfskunde (Journalistiek, Communicatiemanagement)

Alle richtingen in deze finaliteit en graad
Enkel voor het zesde leerjaar tijdens schooljaar 2023-2024