Optie economie moderne talen

Visie op de studierichting

Accenten liggen op het ontwikkelen van:
– Communicatieve en creatieve competenties in het Nederlands en moderne vreemde talen (bv. leesstrategieën toepassen, literaire smaak ontwikkelen…
– Competentie op vlak van taalbeschouwing (analyseren van en reflectie ove rtaalstructuren, communicatie, taalfenomenen…)
– Interculturele competenties (literair, filosofisch en historisch bestuderen van culturele achtergronden, culturele diversiteit onderkennen en respecteren).

Pakket
Specifiek gedeelte (13u)
  • 4u Economie
  • 4u Frans
  • 3u Engels
  • 2u Spaans
Complementair gedeelte (5u)
  • Onderzoek
  • Begeleide studie
Basisvorming (16u)
Basisvorming 6de
Levensbeschouwelijk vak 2
Aardrijkskunde 1
Geschiedenis 2
Lichamelijke opvoeding 2
Natuurwetenschappen 2
Nederlands 4
Wiskunde 3
DERDE GRAAD
ASO

Als je kiest voor de onderwijsvorm ASO dan kies je voor een brede theoretische vorming die jou niet rechtstreeks voorbereidt op een beroep. Handenarbeid komt niet in deze onderwijsvorm aan bod. Kiezen voor ASO is kiezen om verder te studeren, want alle richtingen in het ASO zijn bedoeld als voorbereiding op het hoger onderwijs.

Opgelet;
deze richting wordt door de uitrol van de modernisering enkel aangeboden in het zesde jaar voor het schooljaar 2023 – 2024.

Mensen die zich voor schooljaar 2023 – 2024 in deze graad en finaliteit willen inschrijven voor het vijfde jaar kunnen onderaan deze pagina de richtingen in het nieuwe systeem raadplegen.

Wat na het secundair onderwijs?

De verdere doorstromingsmogelijkheden na deze studierichting zijn zeer uitgebreid. Eigenlijk kan enkel voorbehoud gemaakt worden voor richtingen met veel wiskunde en/of wetenschappen.

Mogelijke verdere studies zijn:

 • Een professionele bachelor
 • Een academische bachelor

 

Alle richtingen in deze finaliteit en graad
Enkel voor het vijfde leerjaar tijdens schooljaar 2023-2024