Optie zorg en welzijn

Visie op de studierichting

De studierichting zorg en welzijn is een studierichting in de arbeidsmarktgerichte finaliteit, gericht op doorstroom naar de arbeidsmarkt.

Leerlingen leren daarom basiscompetenties die belangrijk zijn bij het omgaan met en zorgen voor kinderen en volwassenen.

Zorg en welzijn wordt als domeingebonden studierichting aangeboden in de 2de graad. De basisvorming is dezelfde als voor alle andere studierichtingen binnen deze arbeidsmarktgerichte finaliteit.

Leerlingenprofiel

Een leerling uit de studierichting zorg en welzijn:

 • is begaan met zijn/haar gezondheid en die van anderen;
 • Is geïnteresseerd in de behoeften van kinderen en volwassenen;
 • Is geïnteresseerd in de essentie in de levensloopfasen van de mens;
 • Wil graag anderen helpen;
 • wil effectief zorg dragen voor de woon- en leefomgeving, wasgoed/kledij/linnen en het maaltijdgebeuren;
 • Is bereid sociale en communicatieve vaardigheden te hanteren in functie van het ondersteunen, verzorgen en begeleiden van kinderen en volwassenen;
 • Is bereid (ped)agogische vaardigheden te hanteren in functie van de ondersteunen van vrijetijdsactiviteiten van kinderen en volwassenen

Lespakket

3de 4de
BASISVORMING
Levensbeschouwelijk vak 2u 2u
Lichamelijke Opvoeding 2u 2u
Project Algemene Vakken 5u 5u
Wiskunde 1u 1u
Moderne Vreemde Talen 0u 2u
Nederlands 1u 1u
Frans 2u 0u
Remediëring 2u 1u
SPECIFIEK GEDEELTE
Indirecte Zorg 5u 0u
Voeding 4u 0u
Opvoedkunde 6u 0u
Verzorging 2u 0u
Zorg 0u 11u
Gedragswetenschappen 0u 4u
Gezondheid en Welzijn 0u 3u
SPECIFIEK TER STERRE
Leren Leren 1u 1u
Begeleide Studie 1u 1u
Totaal 34u 34u
TWEEDE GRAAD
FINALITEIT ARBEIDSMARKT
DOMEIN MAATSCHAPPIJ EN WELZIJN

Finaliteit arbeidsmarkt omhelst eerder weinig algemene vakken en veel praktijk. Deze finaliteit stoomt je klaar om direct terecht te kunnen op de arbeidsmarkt na je opleiding.

Wat na de tweede graad?

In de derde graad stroom je door naar

Na de derde graad kan je volgende richtingen uit gaan:

 • Diplomajaar “organisatie-assistentie”
Wat na het diplomajaar?
 • HBO 5
 • Bachelorrichting in sector “Zorg”
 • Werkgebied: Polyvalent medewerker in sector ”Zorg”
Alle richtingen in deze finaliteit en graad