Optie plant, dier en milieu

Visie op de studierichting

Dit is een tuinbouwopleiding met eerder weinig algemene vakken en veel praktijk.  Leerlingen die houden van de natuur en het buitenleven en die de handen uit de mouwen willen slaan hebben hier plaats. Vergeet echter niet dat je zowel lessen krijgt over planten, dieren als over milieu.

Leerlingenprofiel

De opleiding is ruim. Zo krijg je les over dierengedrag en –anatomie; moet je meewerken binnen de bloemen-, groeten- en bomenteelt en zal je levende dieren verzorgen.

Maar je leert evengoed over tuinen en het onderhouden en aanleggen van groene ruimten. Ook het gebruik van producten, machines en gereedschappen uit de land- en de tuinbouw zit in het volledige pakket.

Lespakket

3de 4de
BASISVORMING
Levensbeschouwelijk vak 2u 2u
Lichamelijke Opvoeding 2u 2u
Project Algemene Vakken 5u 5u
Wiskunde 1u 1u
Moderne Vreemde Talen 0u 2u
Nederlands 1u 1u
Frans 2u 0u
Remediëring 2u 1u
SPECIFIEK GEDEELTE
Plant en Milieu 11u 14u
Dier 4u 4u
Materialen en Machines 2u 0u
SPECIFIEK TER STERRE
Leren Leren 1u 1u
Begeleide Studie 1u 1u
Totaal 34u 34u
TWEEDE GRAAD
FINALITEIT ARBEIDSMARKT
DOMEIN STEM

Finaliteit arbeidsmarkt omhelst eerder weinig algemene vakken en veel praktijk. Deze finaliteit stoomt je klaar om direct terecht te kunnen op de arbeidsmarkt na je opleiding.

Wat na de tweede graad?

In de derde graad stroom je door naar

Na de derde graad kan je volgende richtingen uit gaan:

  • Diplomajaar tuinaanleg en -onderhoud
Wat na het diplomajaar?
  • Se-n-se “agro en groenbeheer”
  • Bachelorrichting in de landbouwsector
  • Medewerker groene ruimtes
  • Werkgebebied: Tuinbouwer
  • Werkgebied: Tuinbouwmedewerker
Alle richtingen in deze finaliteit en graad