Optie wetenschappen wiskunde

Visie op de studierichting

De studierichting Wetenschappen-Wiskunde is een studierichting in de doorstroomfinaliteit, gericht op een brede waaier aan opleidingen in het hoger onderwijs waar exacte wetenschappen en/of wiskunde centraal staan. Leerlingen leren daarom theoretische en abstracte leerinhouden verwerken. Zij maken een diepgaandere studie over o.a. differentiaal- en integraalrekening, algebraïsche structuren enruimtemeetkunde. Daarnaast wordt een hoog niveau abstraheer- en redeneervermogen verwacht, dat met de taal van de logica, eigen aan de wiskunde, kan geformuleerd worden. De exacte wetenschappen benaderen zowel de levende als niet-levende materie en energie op een brede en verdiepende manier. Leerlingen kijken met een wiskundige, wetenschappelijke en onderzoekende houding naar de maatschappij en hun omgeving. Wetenschappen-Wiskunde wordt als domeinoverschrijdende studierichting aangeboden in de derde graad. De basisvorming is dezelfde als voor alle andere studierichtingen binnen de doorstroomfinaliteit.

Leerlingenprofiel

Een leerling uit de studierichting Wetenschappen-Wiskunde:

  • is nieuwsgierig naar vraagstukken met betrekking tot de levende en niet-levende materie en energie;
  • is geïnteresseerd in de diepere wiskundig-wetenschappelijke verklaring van fenomenen, processen of maatschappelijke aspecten;
  • vindt exacte vakken leuk;
  • is een doorzetter die aanleg en interesse heeft voor wiskunde en wetenschappen;
  • lost graag complexe problemen op;
  • is niet bang van abstracte theorie;
  • houdt van analyseren en logisch denken;
  • is nieuwsgierig en kritisch ingesteld;
  • neemt graag een onderzoekende houding aan;
  • houdt van een proefondervindelijk insteek.

Lespakket

5de 6de
BASISVORMING
Levensbeschouwelijk vak 2u 2u
Lichamelijke Opvoeding 2u 2u
Nederlands 4u 4u
Frans 2u 3u
Engels 3u 2u
Wiskunde 7u 7u
Aardrijkskunde 1u 1u
Burgerschap/Geschiedenis 2u 2u
Artistieke Expressie 1u 0u
Economie en Financiële Geletterdheid 0u 1u
SPECIFIEK GEDEELTE
Bio 2u 2u
Chemie 2u 2u
Fysica 2u 2u
Informaticawetenschappen 1u 1u
SPECIFIEK TER STERRE
Onderzoekswetenschappen 2u 2u
Begeleide Studie 1u 1u
Totaal 34u 34u
DERDE GRAAD
FINALITEIT DOORSTROOM
DOMEIN STEM

Finaliteit doorstroom omhelst een brede theoretische vorming die jou niet rechtstreeks voorbereidt op een beroep. Handenarbeid komt in deze onderwijsvorm niet aan bod. Kiezen voor doorstromen is kiezen om verder te studeren.

Wat na het secundair onderwijs?

Natuurwetenschap
o Architectuur
o Industriële wetenschappen en Technologie
o Productontwikkeling
o Toegepaste wetenschappen
o Toegepaste biologische wetenschappen /Architectuur
o Biotechniek
o gecombineerde studiegebieden (digitaldesign)
o Industriële wetenschappen en TechnologieWetenschappen
o Biomedischewetenschappen
o Biotechniek
o Bewegingsen Revalidatiewetenschappen
o Farmaceutische wetenschappen
o Nautische wetenschappen
o Socialegezondheidswetenschapp en / Gezondheidszorg
o Nautische wetenschappen Geneeskunde (mits slagen in toelatingsproef)
o  Tandheelkunde (mitsslagen in toelatingsproef)
o Diergeneeskunde

Alle richtingen in deze finaliteit en graad