Optie natuurwetenschappen

Visie op de studierichting

Natuurwetenschappen is een wetenschappelijke studierichting in de tweede graad uit de finaliteit doorstroom. Het domeinoverschrijdend karakter biedt de leerlingen een brede, algemene vorming. Het specifiek gedeelte zorgt voor een verdieping in de wetenschapsvakken en voor een sterkere wiskundige ontwikkeling. Natuurwetenschappen stoomt leerlingen klaar voor een wetenschappelijke studierichting in de derde graad uit de finaliteit doorstroom, met de intentie tot een vervolg in het hoger onderwijs.

Leerlingenprofiel

Leerlingen kiezen deze studierichting vanuit hun interesse in wetenschappen en wiskunde. Ze zijn nieuwsgierig van aard, zoeken naar verklaringen, willen zelf experimenteren en kunnen logisch redeneren. Leren onderzoeken en onderzoekend leren staan hier centraal. De leerlingen zijn in staat om zelfstandig informatie kritisch te bekijken, te structureren en te verwerken. Ze hebben aandacht voor correct taalgebruik en willen hun communicatieve vaardigheden versterken. Deze leerlingen zien voor zichtzelf een toekomst weggelegd in wetenschappelijke vervolgopleiding in het hoger onderwijs.

Pakket
Specifiek gedeelte (7u)
  • 2u Onderzoek STEM
  • 1u Historisch en cultureel bewustzijn
  • 1u Uitbreiding biologie
  • 1u Uitbreiding chemie
  • 1u Uitbreiding fysica
  • 1u Gevorderde wiskunde
 • Specifiek Ter Sterre (2u)
   • 1u Begeleide studie
   • 1u Leren Leren
   • Projectweek
Basisvorming (25u)

De basisvorming is dezelfde als voor andere studierichtingen binnen deze finaliteit en gaat als volgt;

Basisvorming 3de 4de
Levensbeschouwelijk vak 2 2
Lichamelijke Opvoeding 2 2
Nederlands 4 4
Frans 3 3
Engels 3 3
Geschiedenis 2 2
Wiskunde 4 4
Aardrijkskunde 1 1
Biologie 1 1
Chemie 1 1
Fysica 1 1
PC-Vaardigheden 1 0
Eco en fin geletterdheid 0 1
Culturele Expressie Projectweek Projectweek
TWEEDE GRAAD
FINALITEIT DOORSTROOM
DOMEIN STEM

Finaliteit doorstroom omhelst een brede theoretische vorming die jou niet rechtstreeks voorbereidt op een beroep. Handenarbeid komt in deze onderwijsvorm niet aan bod. Kiezen voor doorstromen is kiezen om verder te studeren.

Wat na de tweede graad?

In de derde graad stroom je door naar

Na de derde graad kan je volgende richtingen uit gaan:

 • Alle wetenschapsrichtingen
 • Geneeskunde
 • Tandheelkunde
 • Dierengeneeskunde
 • Architectuur / ingenieur
 • … enzovoort
Alle richtingen in deze finaliteit en graad