Optie humane wetenschappen

Visie op de studierichting
 • De studierichting humane wetenschappen is een studierichting in de doorstroomfinaliteit, gericht op een brede waaier aan opleidingen in het hoger onderwijs waar mens en samenleving centraal staan.
 • Leerlingen leren daarom theoretische en abstracte leerinhouden verwerken. Zij kunnen de ervaringswereld in een breder perspectief plaatsen en relaties leggen vanuit onder meer een psychologisch, pedagogisch, sociologisch, kunstwetenschappelijk en filosofisch referentiekader.
Leerlingenprofiel

Een leerling uit de studierichting humane wetenschappen:

 • Is nieuwsgierig naar vraagstukken met betrekking tot mens en samenleving in tijd en ruimte;
 • Is geïnteresseerd in eigen gedrag en dat van anderen;
 • Is bereid de eigen communicatieve vaardigheden aan te scherpen;
 • Verkent mogelijkheden tot maatschappelijk engagement;
 • Wil nadenken over essentiële levensvragen;
 • Is nieuwsgierig en gevoelig voor de wereld van kunst en cultuur;
 • Gaat kritisch om met informatie en maatschappelijk verschijnselen;
 • Is geboeid door actualiteit.
Pakket
Specifiek gedeelte (7u)
  • 3u Gedragswetenschappen
  • 2u Onderzoekswetenschappen
  • 1u Historisch en cultureel bewustzijn/kunstbeschouwing
  • 1u Uitgebreide filosofie
 • Specifiek Ter Sterre (2u)
   • 1u Begeleide studie
   • 1u Leren Leren
   • Projectweek
Basisvorming (25u)

De basisvorming is dezelfde als voor andere studierichtingen binnen deze finaliteit en gaat als volgt;

Basisvorming 3de 4de
Levensbeschouwelijk vak 2 2
Lichamelijke Opvoeding 2 2
Nederlands 4 4
Frans 3 3
Engels 3 3
Geschiedenis 2 2
Wiskunde 4 4
Aardrijkskunde 1 1
Biologie 1 1
Chemie 1 1
Fysica 1 1
PC-Vaardigheden 1 0
Eco en fin geletterdheid 0 1
Culturele Expressie Projectweek Projectweek
TWEEDE GRAAD
FINALITEIT DOORSTROOM
DOMEIN MAATSCHAPPIJ EN WELZIJN

Finaliteit doorstroom omhelst een brede theoretische vorming die jou niet rechtstreeks voorbereidt op een beroep. Handenarbeid komt in deze onderwijsvorm niet aan bod. Kiezen voor doorstromen is kiezen om verder te studeren.

Wat na de tweede graad?

In de derde graad stroom je door naar

Na de derde graad kan je volgende richtingen uit gaan:

 • Archeologie
 • Kunstwetenschappen
 • Psychologie
 • Pedagogische wetenschappen
 • Sociale wetenschappen
 • … enzovoort
Alle richtingen in deze finaliteit en graad