Optie architecturale vorming

Inhoud

De leerlingen krijgen een pakket basisvorming voor de doorstroomfinaliteit met inhouden uit de zestien sleutelcompetenties.

Specifiek in deze studierichting krijgen de leerlingen een pakket kunst en cultuur. Voor artistieke expressie leren ze op hun expressiemogelijkheden te vertrouwen en hun creatieve resultaten te tonen. Ze leren uit zichzelf met artistieke vormgevingen, benaderingen en inzichten te komen. Ze leren hun talent en deskundigheid ten dienste te stellen van het gemeenschappelijke artistieke doel of project en hun proces en/of product aan een publiek te tonen. Ze verdiepen de beschouwing en de analyse van materiële en immateriële kunstuitingen. Zo krijgen ze dieper inzicht in kunst en wordt hun filosofische, kritische en creatieve denkvermogen verder gestimuleerd.

Voor fysica gaan de leerlingen dieper en breder in op fenomenen en toepassingen in verband met mechanica, constructieleer en bouwkunde (thermische en akoestische isolatie, vochtproblemen, gebouw als systeem, topografische methoden).

De leerlingen verbreden en verdiepen ook verschillende domeinen van de wiskunde enerzijds om inhouden in wetenschappen met voldoende diepgang te kunnen verwerken, anderzijds om hun ruimtelijk inzicht te versterken.

De leerlingen krijgen ook een pakket toegepaste informaticawetenschappen. Daarin ligt de nadruk op het maken van concrete producten of het creëren van oplossingen voor problemen met behulp van domeinspecifieke software.

Het toepassen van richting-specifieke labovaardigheden met richting-specifieke labomaterialen tijdens het uitvoeren van experimenten komt ook aan bod.

Tot slot maken generieke onderzoekscompetenties een belangrijk deel uit van deze studierichting. Ze worden gerealiseerd met de specifieke inhouden van de studierichting.

Pakket

Het lessenrooster voor deze richting is momenteel nog niet bekend.

DERDE GRAAD
FINALITEIT DOORSTROOM
DOMEIN KUNST EN CREATIE

Finaliteit doorstroom omhelst een brede theoretische vorming die jou niet rechtstreeks voorbereidt op een beroep. Handenarbeid komt in deze onderwijsvorm niet aan bod. Kiezen voor doorstromen is kiezen om verder te studeren.

Opgelet;
deze richting wordt door de uitrol van de modernisering momenteel enkel aangeboden in het vijfde jaar voor het schooljaar 2023 – 2024.

Mensen die zich voor schooljaar 2023 – 2024 in deze graad en finaliteit willen inschrijven voor het zesde jaar kunnen onderaan deze pagina de richtingen in uitstroom raadplegen.

Wat na het secundair onderwijs?

Voor de richting Architecturale Vorming situeren de meest logische professionele bacheloropleidingen zich binnen de studiegebieden:

Architectuur
o Interieurvormgeving
o Landschaps- en Tuinarchitectuur
o Toegepaste Architectuur

Audiovisuele en Beeldende Kunst
o Beeldende Vormgeving

Industriële Wetenschappen en Technologie
o Digital Arts and Entertainment
o Digital Arts and Entertainment (E)
o Ecotechnologie
o Grafische en Digitale Media
o Industrieel Productontwerpen

Onderwijs
o Educatieve opleiding: Kleuteronderwijs
o Educatieve opleiding: Lager onderwijs
o Educatieve opleiding: Secundair onderwijs

Doorstroom naar de meeste andere professionele bacheloropleidingen is in principe haalbaar, maar binnen deze studierichting wordt er niet specifiek inhoudelijk op voorbereid.

 

Voor de richting Architecturale Vorming situeren de meest logische academische bacheloropleidingen zich binnen de studiegebieden:

Archeologie en Kunstwetenschappen
o Kunstwetenschappen

Architectuur
o Architectuur
o Interieurarchitectuur

Audiovisuele en Beeldende kunst
o Beeldende Kunsten
o Product Design
o Visual Arts (E)

Conservatie-restauratie
o Conservatie-restauratie

Productontwikkeling
o Productontwikkeling

Doorstroom naar alle andere academische bacheloropleidingen is niet uitgesloten, maar binnen deze studierichting wordt de leerling er niet specifiek inhoudelijk op voorbereid.

Alle richtingen in deze finaliteit en graad
Enkel voor het zesde leerjaar tijdens schooljaar 2023-2024