Optie architecturale en beeldende vorming

Visie op de studierichting

In deze opleiding ontwikkel je jouw waarnemingsvermogen en ruimtelijk inzicht. Je leert nauwkeurig en precies werken. Oog voor detail en orde zijn onmisbaar. Daarnaast leer je jezelf documenteren en informeren over de brede waaier van artistieke uitingen in de kunstgeschiedenis. Naast een artistieke vorming krijg je een flinke dosis wiskunde en fysica, qua moeilijkheidsgraad te vergelijken met andere wiskundige ASO-studierichtingen. Je leert je mondeling en schriftelijk uitdrukken in verschillende talen en anderstalige vaklitteratuur.

Leerlingenprofiel
 • Je hebt belangstelling voor architectuur en beeldcultuur.
 • Je werkt graag zorgvuldig, nauwkeurig  en creatief.
 • Je leert zowel 2- als 3-dimensioneel tekenen, je tekent zowel met de losse hand, met tekeninstrumenten als met de computer.
 • Je geeft jouw ideeën graag vorm via maquettes en vormstudies.
 • In je eigen architecturale ontwerpen kan je je creativiteit kwijt en probeer je het esthetische en historische te verzoenen met het functionele, het maatschappelijke en het ruimtelijke.
 • De buitenwereld wordt betrokken bij de opleiding via studiereizen, bezoeken aan gebouwen en tentoonstellingen.
Pakket
Specifiek gedeelte (7u)
  • 6u Architecturale en beeldende vorming
  • 1u Historisch en cultureel bewustzijn
 • Specifiek Ter Sterre (2u)
   • 1u Begeleide studie
   • 1u Leren Leren
   • Projectweek
Basisvorming (25u)

De basisvorming is dezelfde als voor andere studierichtingen binnen deze finaliteit en gaat als volgt;

Basisvorming 3de 4de
Levensbeschouwelijk vak 2 2
Lichamelijke Opvoeding 2 2
Nederlands 4 4
Frans 3 3
Engels 3 3
Geschiedenis 2 2
Wiskunde 4 4
Aardrijkskunde 1 1
Biologie 1 1
Chemie 1 1
Fysica 1 1
PC-Vaardigheden 1 0
Eco en fin geletterdheid 0 1
Culturele Expressie Projectweek Projectweek
TWEEDE GRAAD
FINALITEIT DOORSTROOM
DOMEIN KUNST EN CREATIE

Finaliteit doorstroom omhelst een brede theoretische vorming die jou niet rechtstreeks voorbereidt op een beroep. Handenarbeid komt in deze onderwijsvorm niet aan bod. Kiezen voor doorstromen is kiezen om verder te studeren.

Wat na de tweede graad?

In de derde graad stroom je door naar

Na de derde graad kan je volgende richtingen uit gaan:

 • Architecturale vormgeving (se-n-se)
 • Beeldende vormgeving
 • Toegepaste architectuur
 • Architectuur
 • Audiovisuele kunsten
 • Ingenieur bouwkunde
 • … enzovoort
Alle richtingen in deze finaliteit en graad