Nieuwbouw

Sinds 2007 werd SBSO Sterrebos – Campus Ter Sterre opgericht als school voor buitengewoon secundair onderwijs voor jongeren met de diagnose autismespectrumstoornis.

Gezien de school sinds haar start een exponentiële groei kende van 13 leerlingen op 01/09/2007 naar 173 leerlingen op 01/09/2020 en nog steeds gehuisvest is in gebouwen van de jaren 1950 is een nieuwbouw dan ook aan de orde. Vanaf mei 2021 zal een nieuw schoolgebouw van 2.500 vierkante meter dan ook opgeleverd worden om te voldoen aan alle uitdagingen die onderwijs in de 21ste eeuw met zich meebrengt.