Verder verloop inschrijvingen

Wegens het coronavirus zijn er nieuwe richtlijnen met betrekking tot de inschrijvingsprocedure voor het schooljaar 2020-2021.

VERLENGD
Aanmelding omzetten in inschrijving

Ouders die hun aanmelding willen omzetten in een inschrijving en om één of andere reden moeilijkheden ondervinden om dit via de post te doen, kunnen op afspraak naar school komen om dit samen te doen van 25 mei tot en met 29 mei.

  • Ouders die hun kind wensen in te schrijven in de A-stroom of ASO kunnen contact nemen met veerle.benoit@tersterre.be
  • Ouders die hun kind wensen in te schrijven in de B-stroom, BSO of TSO kunnen contact nemen met sanne.callewaert@tersterre.be

Indien u deze aanmelding niet omzet in een inschrijving gedurende de voorziene periode dan vervalt uw toewijzing!

UITGESTELD
Reguliere inschrijvingen

Alle reguliere inschrijvingen (= ouders die hun kind willen inschrijven voor volgend schooljaar, maar niet hebben aangemeld) kunnen enkel en alleen gebeuren na het omzetten van de aanmeldingen in inschrijvingen en de opvisperiode.

Gezien de omzetting van aanmeldingen naar inschrijvingen werd verlengd, worden de reguliere inschrijvingen pas geopend op maandag 08/06/20 om 10u05.

Ouders kunnen vanaf dat moment digitaal te kennen geven dat ze willen inschrijven via deze link.

Hou er rekening mee dat dit de enige manier is om in te schrijven en dit chronologisch gebeurt.

Laatste nieuwsberichten