Inschatting mobiliteit

Aangezien we vanaf 01/09/2020 starten met het proefproject leerlingenvervoer regio Roeselare verwachten wij van elke nieuwe leerling om een inschatting van mobiliteit te verkrijgen van het huidig CLB.

Bij de intake vragen we om dit document te bezorgen aan ons zodat wij indien nodig een aanvraag voor busvervoer kunnen vervolledigen.

Laatste nieuwsberichten