Start vrije inschrijvingen

Na de Paasvakantie starten de vrije inschrijven en daarom willen wij graag nog eens alles op een rijtje zetten.

Leerlingen die niet tot de voorrangsgroepen behoren, kunnen inschrijven vanaf dinsdagmorgen 18 april 2017 om 8u15. De inschrijvingen gaan door in de Passendaalsestraat 26 te Moorslede. Aangezien het voor onze leerlingen een gewone schooldag is, gaan de inschrijvingen door in Chaville I bij de orthopedagogen juf Sanne (TSO & BSO) en juf Veerle (ASO).

Uit respect voor onze leerlingen, leerkrachten en buren vragen wij u de volgorde van aankomst te hanteren en op een respectvolle manier met elkaar om te gaan. Wij hopen ten stelligste dat er dit schooljaar niet gekampeerd wordt zodat de leerlingen en leerkrachten op een goede manier kunnen starten op school. Op deze link kunt u zien dat er nog voldoende vrije plaatsen zijn: http://localhost/web/inschrijvingen/

Enkel de ouder/wettelijke voogd kan een leerling komen inschrijven. We vragen dan ook dat u de nodige documentatie meebrengt. Deze zijn:

  • Identiteitskaart toekomstige leerling
  • Pasfoto jongere
  • 3 klevers van de mutualiteit
  • Identiteitskaart ouder/wettelijke voogd
  • Verslag M-decreet OV4 type 9 / officiële verwijsbrief van huidig CLB naar “buitengewoon secundair onderwijs opleidingsvorm 4 met type 9”
  • Voor gescheiden ouders waarvan één ouder inschrijving doet: brief met goedkeuring van de andere ouder tot keuze voor onze school 

Indien u verder nog vragen hebt kunt u contact opnemen met onderstaande contactpersonen:

  • Jidske Schollier (beleidsondersteuner) i.v.m. praktische en organisatorische vragen omtrent de inschrijvingen
  • Sanne Callewaert (orthopedagoog BSO & TSO) i.v.m. inhoudelijke vragen omtrent de inschrijving van een leerling in het BSO& TSO
  • Veerle Benoit (orthopedagoog ASO) i.v.m. inhoudelijke vragen omtrent de inschrijving van een leerling in het ASO

thumb_inschrijven1

Laatste nieuwsberichten