Goedkeuring type 9

Onze school kreeg goedkeuring voor de programmatie type 9.

Het type 9 is onderdeel van het decreet voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften (M-decreet) en heeft betrekking op kinderen met autisme die geen verstandelijke beperking hebben en niet in het gewoon onderwijs terecht kunnen.

Wij dienden onze kandidatuur in om type 9 in te richten en kregen gunstig advies om vanaf september 2015 type 9 in te richten.

Vorige

Volgende