Algemeen

In 2012 werd het inschrijvingsrecht in het secundair onderwijs gewijzigd. De Vlaamse Regering heeft regels opgesteld om zich ervan te verzekeren dat jongeren op een correcte wijze in scholen ingeschreven worden. Daardoor krijgen schoolbesturen, leerlingen en ouders meer rechtszekerheid bij het inschrijvingsproces.

Elk jaar organiseren we verschillende infomomenten om ouders, hulpverleners en andere betrokkenen een duidelijk beeld te geven van onze schoolwerking en inschrijvingsprocedure. Tegelijk krijgt men de gelegenheid om vragen te stellen.
Voor komend schooljaar staand onderstaande infomomenten reeds gepland:

 •  zaterdag 02/02/2019 8u30/13u30
  Open Lesdag
 • vrijdag 15/03/2019
  Informatieavond aanmeldings- & inschrijvingsprocedure (inschrijven is niet verplicht)
  • De voorstelling vind je hier terug
  • Het digitaal aanmeldingsformulier vind je hier terug
 • maandag 20/05/2019
  Gegidste rondleidingen
  Inschrijven is verplicht en gebeuren via https://forms.gle/1cxgPtBgHBdo9yA1A

  Hou er rekening mee dat een inschrijving geldt voor 1 persoon dus indien u met meerdere personen komt, moet u meerdere keren dit formulier invullen.

Deze pagina wordt regelmatig geüpdatet. Indien je niets wil missen van deze wijzigingen dan raden we je aan om  je in te schrijven voor de mailinglist  via dit formulier . Op die manier krijg je een e-mail toegestuurd bij wijzigingen.

Inschrijvingen voor het schooljaar 2019-2020

Basisprincipe

Het uitgangspunt is dat een leerling die zich eerst komt aandienen voor een inschrijving in de school ook eerst wordt ingeschreven. De algemene regel is dus dat leerlingen chronologisch worden ingeschreven.

Voorrangsgregeling

Op deze chronologie is echter voor bepaalde leerlingengroepen, waarvoor de overheid het inschrijvingsrecht maximaal wil garanderen, een afwijking voorzien in de vorm van de voorrangsregeling. Er zijn verschillende voorrangsgroepen bepaald, namelijk:

 • Leerlingen van dezelfde leefentiteit (broers/zussen van reeds ingeschreven leerlingen)
 • Kinderen van personeelsleden
 • Campusleerlingen (leerlingen uit MPI Sterrebos)

Voor elke voorrangsgroep is een voorrangsperiode voorzien waarin de leerlingen die behoren tot die voorrangsgroep zich bij voorrang op alle andere leerlingen kunnen inschrijven.

 • Van maandag 25/02/2019 tot en met vrijdag 15/03/2019
  • Leerlingen van dezelfde leefentiteit (broers/zussen van reeds ingeschreven leerlingen)
  • Kinderen van personeelsleden
 • Van maandag 18/03/2019 tot en met vrijdag 29/03/2019
  • Campusleerlingen (leerlingen uit MPI Sterrebos)

Binnen elke voorrangsperiode gebeuren de inschrijvingen chronologisch. Na iedere voorrangsperiode wordt de voorrang afgesloten voor de betrokken voorrangsgroep. Als een leerling zich niet heeft ingeschreven in de voorrangsperiode die op hem van toepassing is, en dus geen gebruik gemaakt heeft van zijn voorrangsrecht, dan is hij zijn voorrang kwijt.

Vrije inschrijvingsperiode met aanmeldingsprocedure

Na het afsluiten van de voorrangsperiodes start de vrije inschrijvingsperiode. Tijdens deze periode schrijven leerlingen zich in chronologische volgorde in. Omdat we de voorbije jaren echter te maken hadden met kampeertoestanden voor de vrije inschrijvingen werd een aanmeldingsprocedure ingediend bij en goedgekeurd door de Commissie inzake Leerlingenrechten.

Aanmelden is het kenbaar maken van een intentie tot inschrijven. Dit betekent concreet dat alle leerlingen die niet behoren tot de voorrangsgroepen zich elektronisch kunnen aanmelden na het afsluiten van de voorrangsgroepen. Dit elektronisch aanmelden kan op dinsdag 23/04/2019 van 18u30 tot 23u59 via https://forms.gle/516ueYrvCVr1L5it7 

Uit deze aanmeldingen zullen de vrije plaatsen verdeeld worden volgens de sleutel 80% chronologie en 20% toeval.
Bijvoorbeeld: Indien er nog 20 vrije plaatsen zijn in 1A na de inschrijving van de voorrangsgroepen dan zullen de eerste 16 plaatsen volgens chronologie worden toegekend en de overige 4 plaatsen volgens toeval d.m.v. een loting.

Ten laatste op vrijdag 26/04/2019 krijgen ouders de melding indien de aangemelde leerling een plaats kreeg toegekend.

Wie een plaats kreeg toegekend zal een uitnodiging krijgen om tussen 30/04/2019 en 21/05/2019 langs te komen op school om de aanmelding om te zetten in een inschrijving. Indien ouders geen gebruik maken van de mogelijkheid tot inschrijving dan vervalt het recht op inschrijving dat ze via de aanmeldingsprocedure hebben verworven.

Capaciteiten

Het buitengewoon onderwijs is verplicht om zijn capaciteit bepalen en bekend te maken vóór de start van de inschrijvingsperiode. Als school hebben wij ervoor gekozen om dit te doen op het niveau van zowel structuuronderdeel als de combinatie van meerdere structuuronderdelen.

De capaciteiten voor schooljaar 2019-2020 op datum van 01/04/2019 zijn:

Vestigingsplaats Campus Ter Sterre (exclusief aanbod OV4 T9)

  Capaciteit Vrije plaatsen
1A 1e leerjaar A

3 pedagogische eenheden van 7 leerlingen

21 19
2A 2leerjaar in de 1e graad Moderne wetenschappen

3 pedagogische eenheden van 7 leerlingen

21 0
3A 1e leerjaar in de 2e graad ASO

1 pedagogische eenheid van 8 leerlingen in de richting Wetenschappen

1 pedagogische eenheid van 8 leerlingen in een combinatie van de richting economie en de richting humane wetenschappen

16 0
4A 2e leerjaar in de 2e graad ASO

1 pedagogische eenheid van 8 leerlingen in de richting Wetenschappen

1 pedagogische eenheid van 8 leerlingen in een combinatie van de richting economie en de richting humane wetenschappen

16 2
5A 1leerjaar in de 3e graad ASO

1 pedagogische eenheid van 8 leerlingen in de richting Wetenschappen

1 pedagogische eenheid van 8 leerlingen in een combinatie van de richting economie en de richting humane wetenschappen

16 3
6A 2e leerjaar in de 3e graad ASO

1 pedagogische eenheid van 8 leerlingen in de richting Wetenschappen

1 pedagogische eenheid van 8 leerlingen in een combinatie van de richting economie en de richting humane wetenschappen

16 8
3T 1ste leerjaar in de 2de graad Grafische Media

1 pedagogische eenheid van 8 leerlingen

8 0
4T 2de leerjaar in de 2de graad Grafische Media

1 pedagogische eenheid van 8 leerlingen

8 0
5T 1ste leerjaar in de 3de graad Multimedia

1 pedagogische eenheid van 8 leerlingen

8 4
6T 2de leerjaar in de 3de graad Multimedia

1 pedagogische eenheid van 8 leerlingen

8 4
1B 1e leerjaar B

1 pedagogische eenheid van 7 leerlingen

7 2
BvL Beroepsvoorbereidend leerjaar

1 pedagogische eenheid van 7 leerlingen

7 2
3B 1e leerjaar in de 2e graad Plant, dier & milieu

1 pedagogische eenheid van 8 leerlingen

8 0
4B 2e leerjaar in de 2e graad Plant, dier & milieu

1 pedagogische eenheid van 8 leerlingen

8 0
5B 1e leerjaar in de 3e graad tuinbouw & groenvoorziening

1 pedagogische eenheid van 8 leerlingen

8 2
6B 2e leerjaar in de 3e graad tuinbouw & groenvoorziening

1 pedagogische eenheid van 8 leerlingen

8 2

Vestigingsplaats Athena – Campus Heule (geïntegreerd aanbod OV4 T9)

1A 1e leerjaar A

2 pedagogische eenheden van 7 leerlingen

14

13

2A 2e leerjaar in de 1e graad Moderne wetenschappen/ techniek wetenschappen/ Grafische Communicatie en Media/ Mechanica en Elektriciteit

2 pedagogische eenheden van 7 leerlingen

14 3

Vestigingsplaats Athena – Campus Ter Bruyninge (exclusief aanbod OV4 T3)

1B 1e leerjaar B – vestigingsplaats Marke (met specifieke GES-werking)

2 pedagogische eenheden van 7 leerlingen

14 14

 

Samenvattende tijdslijn

Maandag 25/02/2019 tot en met vrijdag 15/03/2019 Inschrijven van de voorrangsgroepen leerlingen van dezelfde leefentiteit en kinderen van personeelsleden
Maandag 18/03/2019 tot en met vrijdag 29/03/2019 Inschrijven van de voorrangsgroep campusleerlingen
Dinsdag 23/04/2019 van 18u30 tot 23u59 Elektronische aanmeldingsperiode voor alle leerlingen
Woensdag 24/04/2019 Rangorde en toewijzing
Van dinsdag 30/04/2019 tot en met dinsdag 21/05/2019 Inschrijvingen na aanmeldingsperiode
Woensdag 22/05/2019 tot en met dinsdag 28/05/2019 Opvisperiode
Vanaf maandag 03/06/2019 Reguliere inschrijvingen

Praktisch

Besluit je na het doornemen van deze pagina dat je geïnteresseerd bent om je te komen inschrijven dan vragen we om onderstaande zaken  in acht houden:

 • Inschrijvingen kunnen enkel tijdens schooluren
 • Een inschrijving duurt ongeveer 20 min

Mee te brengen:

 • De identiteitskaart van de jongere
 • De identiteitskaart van de ouder/wettelijke voogd
 • Een pasfoto van de jongere
 • 3 klevers van de mutualiteit
 • Het verslag M-decreet OV4 type 9 / officiële verwijsbrief van huidig CLB naar “buitengewoon secundair onderwijs opleidingsvorm 4 met type 9” mee.

In te vullen en mee te brengen: