1.    Infomomenten omtrent de inschrijvingsprocedure

Elk jaar organiseren we verschillende infomomenten om ouders, hulpverleners en andere betrokkenen een duidelijk beeld te geven van onze schoolwerking en inschrijvingsprocedure. Tegelijk krijgt men de gelegenheid om vragen te stellen. Voor komend schooljaar zijn onderstaande infomomenten gepland:

 •  27/01/2018:  Open lesdag – AFGELOPEN. De presentatie vindt u hier terug.
 • 19/03/2018: Infomoment aanmeldingsprocedure – AFGELOPEN. De presentatie vindt u hier  terug.
 • 27/05/2018: Benefiet

Wie graag opgenomen wil worden in de mailinglist voor komende infomomenten, kan dit formulier invullen. Op deze manier krijgt u een e-mail toegestuurd met meer info omtrent deze infomomenten en de laatste stand van zaken m.b.t. de inschrijvingen in onze school.

 

2.    Inschrijvingsrecht

In 2012 werd het inschrijvingsrecht in het secundair onderwijs gewijzigd. De Vlaamse Regering heeft regels opgesteld om zich ervan te verzekeren dat jongeren op een correcte wijze in scholen ingeschreven worden. Daardoor krijgen schoolbesturen, leerlingen en ouders meer rechtszekerheid bij het inschrijvingsproces.

2.1.           Basisprincipe

Het uitgangspunt is dat een leerling die zich eerst komt aandienen voor een inschrijving in de school ook eerst wordt ingeschreven. De algemene regel is dus dat leerlingen chronologisch worden ingeschreven.

Op deze chronologie is echter voor bepaalde leerlingengroepen, waarvoor de overheid het inschrijvingsrecht maximaal wil garanderen, een afwijking voorzien in de vorm van de voorrangsregeling. Er zijn verschillende voorrangsgroepen bepaald, namelijk:

 • Leerlingen van dezelfde leefentiteit (broers/zussen van reeds ingeschreven leerlingen)
 • Kinderen van personeelsleden
 • Campusleerlingen (leerlingen uit MPI Sterrebos)

Voor elke voorrangsgroep is een voorrangsperiode voorzien waarin de leerlingen die behoren tot die voorrangsgroep zich bij voorrang op alle andere leerlingen kunnen inschrijven. Binnen elke voorrangsperiode gebeuren de inschrijvingen chronologisch. Na iedere voorrangsperiode wordt de voorrang afgesloten voor de betrokken voorrangsgroep. Als een leerling zich niet heeft ingeschreven in de voorrangsperiode die op hem van toepassing is, en dus geen gebruik gemaakt heeft van zijn voorrangsrecht, dan is hij zijn voorrang kwijt. De voorrangsperiodes zijn:

 • Leerlingen van dezelfde leefentiteit:19/02/2018 tot en met 04/03/2018
 • Kinderen van personeelsleden: 19/02/2018 tot en met 04/03/2018
 • Campusleerlingen: 19/03/2018 tot en met 01/04/2018

Na het afsluiten van de voorrangsperiodes start de vrije inschrijvingsperiode. Tijdens deze periode schrijven leerlingen zich in chronologische volgorde in. Omdat we de voorbije jaren echter te maken hadden met kampeertoestanden voor de vrije inschrijvingen wordt voor komend schooljaar gewerkt met een aanmeldingsprocedure.

2.2.           Aanmeldingsprocedure

Aanmelden is het kenbaar maken van een intentie tot inschrijven. Dit betekent concreet dat alle leerlingen die niet behoren tot de voorrangsgroepen zich elektronisch kunnen aanmelden vanaf maandag 26/03/2018 8u00 tot dinsdag 27/03/2018 17u. Dit kan via de link op de startpagina www.tersterre.be die geactiveerd wordt vanaf maandag 26/03/2018 8u00. Het aanmeldingsscherm die u te zien zal krijgen kunt u reeds hier bekijken.

Uit deze aanmeldingen zullen de vrije plaatsen verdeeld worden volgens de sleutel 80% chronologie en 20% toeval.
Bijvoorbeeld: Indien er nog 20 vrije plaatsen zijn in 1A na de inschrijving van de voorrangsgroepen dan zullen de eerste 16 plaatsen volgens chronologie worden toegekend en de overige 4 plaatsen volgens toeval d.m.v. een loting.

Op vrijdag 30/03/2018 krijgen ouders de melding indien de aangemelde leerling een plaats kreeg toegekend.

Wie een plaats kreeg toegekend zal een uitnodiging krijgen om tussen 16/04/2018 en 18/05/2018 langs te komen op school om de aanmelding om te zetten in een inschrijving. Indien ouders geen gebruik maken van de mogelijkheid tot inschrijving dan vervalt het recht op inschrijving dat ze via de aanmeldingsprocedure hebben verworven.

2.3.           Capaciteitsbepaling

Het buitengewoon onderwijs is verplicht om zijn capaciteit bepalen en bekend te maken vóór de start van de inschrijvingsperiode. Als school hebben wij ervoor gekozen om dit te doen op het niveau van zowel structuuronderdeel als de combinatie van meerdere structuuronderdelen.

De capaciteiten voor schooljaar 2018-2019 zijn:

ASO
Capaciteit Vrije plaatsen
1A 1e leerjaar A 21 13
2A 2leerjaar in de 1e graad Moderne wetenschappen 21 0
3A 1e leerjaar in de 2e graad ASO

 • Economie
 • Humane Wetenschappen
 • Wetenschappen
16 0
4A 2e leerjaar in de 2e graad ASO

 • Economie
 • Humane wetenschappen
 • Wetenschappen
16 0
5A 1leerjaar in de 3e graad ASO

 • Economie – moderne talen
 • Humane wetenschappen
 • Wetenschappen – wiskunde
18 9
6A 2e leerjaar in de 3e graad ASO

 • Economie – moderne talen
 • Humane wetenschappen
 • Wetenschappen – wiskunde
18 6
TSO
Capaciteit Vrije plaatsen
3T 1ste leerjaar in de 2de graad Grafische Media 8 0
4T 2de leerjaar in de 2de graad Grafische Media 8 0
5T 1ste leerjaar in de 3de graad Multimedia 8

 

2
BSO
Capaciteit Vrije plaatsen
1B 1e leerjaar B 7 2
BvL Beroepsvoorbereidend leerjaar 7 0
3B 1e leerjaar in de 2e graad Plant, dier & milieu 8 1
4B 2e leerjaar in de 2e graad Plant, dier & milieu 8 1
5B 1e leerjaar in de 3e graad tuinbouw & groenvoorziening 8 1
6B 2e leerjaar in de 3e graad tuinbouw & groenvoorziening 8 5

2.4.           Vrije plaatsen meedelen

Ouders en leerlingen hebben nood aan een zicht op de kans dat ze hun kind effectief kunnen inschrijven. Louter de capaciteit meedelen geeft immers mogelijk een vertekend beeld van de kans op inschrijving. Daarom worden de vrije plaatsen meegedeeld. Een vrije plaats is immers een plaats die vrijgegeven wordt voor inschrijving. Een schoolbestuur bepaalt dit door van de capaciteit het verwachte aantal zittende leerlingen en de reeds ingeschreven leerlingen af te trekken.

De vrije plaatsen worden gecommuniceerd op volgende momenten:

 • Vóór de start van de inschrijvingsprocedure: 09/02/2018
 • Na de voorrangsmaatregel voor kinderen van personeelsleden en broers/zussen van reeds ingeschreven leerlingen: 09/03/2018
 • Na de voorrangsregel voor campusleerlingen: 06/04/2018

 

3.    Alles op een rijtje

 

Van Tot Wat Voor wie
19/03/2018

18u30

19/03/2018

20u30

Informatieavond aanmeldingsprocedure Vrije inschrijvingen
19/02/2018 10u05

 

04/03/2018

16u15

Inschrijving voorrangsgroep kinderen van dezelfde leefentiteit en personeelskinderen Kinderen van dezelfde leefentiteit en personeelskinderen
19/03/2018 10u05

 

01/04/2018

16u15

Inschrijving campusleerlingen Campusleerlingen
26/03/2018 8u00

 

27/03/2018

17u

Elektronisch aanmelden Vrije inschrijvingen
30/03/2018 30/03/2018 Melding plaats aangemelde leerling Vrije inschrijvingen
16/04/2018

10u05

18/05/2018

16u15

Omzetten van aanmelding naar inschrijving Vrije inschrijvingen

 

4.    Praktisch

Wie zich wenst te komen inschrijven op onze school moet zeker onderstaande zaken in acht houden:

 • Inschrijvingen kunnen enkel tijdens schooluren
 • Een inschrijving duurt ongeveer 20 min
 • Identiteitskaart toekomstige leerling meebrengen
 • Identiteitskaart ouder/wettelijke voogd meebrengen
 • Pasfoto jongere meebrengen
 • 3 klevers van de mutualiteit meebrengen
 • Verslag M-decreet OV4 type 9 / officiële verwijsbrief van huidig CLB naar “buitengewoon secundair onderwijs opleidingsvorm 4 met type 9” meebrengen
 • Voor gescheiden ouders waarvan één ouder inschrijving doet: brief met goedkeuring van de andere ouder tot keuze voor onze school  meebrengen