Inschrijvingen

Algemeen

In september 2018 bereikte de Vlaamse Regering een akkoord over het nieuw inschrijvingsrecht.  In dit akkoord werd echter niets vermeld voor jongeren met een verslag voor buitengewoon onderwijs. Daarom werd in oktober 2018 een voorstel ingediend  om het nieuw kader voor het inschrijvingsrecht ook uit te werken voor het buitengewoon onderwijs.

Op deze pagina krijg je voorlopig enkel info omtrent de regels die gelden voor onze school m.b.t. de inschrijvingen voor het huidig schooljaar. De info omtrent de inschrijvingen voor volgend schooljaar wordt aangevuld van zodra we hierover beschikken.

Deze pagina wordt regelmatig geüpdatet. Indien je niets wil missen van deze wijzigingen dan raden we je aan om  je in te schrijven voor de mailinglist  via dit formulier . Op die manier krijg je een e-mail toegestuurd bij wijzigingen.

 

Inschrijvingen voor het schooljaar 2018-2019

Basisprincipe

Het uitgangspunt is dat een leerling die zich eerst komt aandienen voor een inschrijving in de school ook eerst wordt ingeschreven. De algemene regel is dus dat leerlingen chronologisch worden ingeschreven.

Op deze chronologie is echter voor bepaalde leerlingengroepen, waarvoor de overheid het inschrijvingsrecht maximaal wil garanderen, een afwijking voorzien in de vorm van de voorrangsregeling. Er zijn verschillende voorrangsgroepen bepaald, namelijk:

 • Leerlingen van dezelfde leefentiteit (broers/zussen van reeds ingeschreven leerlingen)
 • Kinderen van personeelsleden
 • Campusleerlingen (leerlingen uit MPI Sterrebos)

Voor elke voorrangsgroep is een voorrangsperiode voorzien waarin de leerlingen die behoren tot die voorrangsgroep zich bij voorrang op alle andere leerlingen kunnen inschrijven. Binnen elke voorrangsperiode gebeuren de inschrijvingen chronologisch. Na iedere voorrangsperiode wordt de voorrang afgesloten voor de betrokken voorrangsgroep. Als een leerling zich niet heeft ingeschreven in de voorrangsperiode die op hem van toepassing is, en dus geen gebruik gemaakt heeft van zijn voorrangsrecht, dan is hij zijn voorrang kwijt.

Na het afsluiten van de voorrangsperiodes start de vrije inschrijvingsperiode. Tijdens deze periode schrijven leerlingen zich in chronologische volgorde in. Omdat we de voorbije jaren echter te maken hadden met kampeertoestanden voor de vrije inschrijvingen wordt gewerkt met een aanmeldingsprocedure.

Aanmeldingsprocedure

Aanmelden is het kenbaar maken van een intentie tot inschrijven. Dit betekent concreet dat alle leerlingen die niet behoren tot de voorrangsgroepen zich elektronisch kunnen aanmelden na het afsluiten van de voorrangsgroepen.

Uit deze aanmeldingen zullen de vrije plaatsen verdeeld worden volgens de sleutel 80% chronologie en 20% toeval.
Bijvoorbeeld: Indien er nog 20 vrije plaatsen zijn in 1A na de inschrijving van de voorrangsgroepen dan zullen de eerste 16 plaatsen volgens chronologie worden toegekend en de overige 4 plaatsen volgens toeval d.m.v. een loting.

Deze aanmelding wordt later omgezet in een inschrijving indien de plaats vrij is. Indien ouders geen gebruik maken van de mogelijkheid tot inschrijving dan vervalt het recht op inschrijving dat ze via de aanmeldingsprocedure hebben verworven.

Capaciteitsbepaling

Het buitengewoon onderwijs is verplicht om zijn capaciteit bepalen en bekend te maken vóór de start van de inschrijvingsperiode. Als school hebben wij ervoor gekozen om dit te doen op het niveau van zowel structuuronderdeel als de combinatie van meerdere structuuronderdelen.

De capaciteiten voor schooljaar 2018-2019 op datum van 25/11/2018 zijn hieronder terug te vinden.

Vestigingsplaats Moorslede

ASO
Capaciteit Vrije plaatsen
1A 1e leerjaar A 21 0
2A 2leerjaar in de 1e graad Moderne wetenschappen 21 0
3A 1e leerjaar in de 2e graad ASO

 • Economie
 • Humane Wetenschappen
 • Wetenschappen
16 2
4A 2e leerjaar in de 2e graad ASO

 • Economie
 • Humane wetenschappen
 • Wetenschappen
16 1
5A 1leerjaar in de 3e graad ASO

 • Economie – moderne talen
 • Humane wetenschappen
 • Wetenschappen – wiskunde
18 9
6A 2e leerjaar in de 3e graad ASO

 • Economie – moderne talen
 • Humane wetenschappen
 • Wetenschappen – wiskunde
18 7
TSO
Capaciteit Vrije plaatsen
3T 1ste leerjaar in de 2de graad Grafische Media 8 1
4T 2de leerjaar in de 2de graad Grafische Media 8 2
5T 1ste leerjaar in de 3de graad Multimedia 8

 

4
BSO
Capaciteit Vrije plaatsen
1B 1e leerjaar B 7 2
BvL Beroepsvoorbereidend leerjaar 7 1
3B 1e leerjaar in de 2e graad Plant, dier & milieu 8 2
4B 2e leerjaar in de 2e graad Plant, dier & milieu 8 0
5B 1e leerjaar in de 3e graad tuinbouw & groenvoorziening 8 2
6B 2e leerjaar in de 3e graad tuinbouw & groenvoorziening 8 4

 

Vestigingsplaats Heule

Op 1 september 2018 gingen wij van start met een samenwerkingsproject met Athena Campus Heule. Met dit project willen we een brug slaan tussen het gewoon en het buitengewoon onderwijs en de mogelijkheid bieden aan ouders en leerlingen om in te stappen in een geïntegreerde onderwijsvorm.

ASO
Capaciteit Vrije plaatsen
1A 1e leerjaar A 16 6

 

 

 

Praktisch

Besluit je na het doornemen van deze pagina dat je geïnteresseerd bent om je te komen inschrijven dan vragen we om onderstaande zaken  in acht houden:

 • Inschrijvingen kunnen enkel tijdens schooluren
 • Een inschrijving duurt ongeveer 20 min
 • Breng de identiteitskaart van de jongere mee
 • Breng de identiteitskaart van de ouder/wettelijke voogd mee
 • Breng een pasfoto van de jongere mee
 • Breng 3 klevers van de mutualiteit mee
 • Breng het verslag M-decreet OV4 type 9 / officiële verwijsbrief van huidig CLB naar “buitengewoon secundair onderwijs opleidingsvorm 4 met type 9” mee
 • Voor gescheiden ouders waarvan één ouder inschrijving doet: breng de brief met goedkeuring van de andere ouder tot keuze voor onze school  mee

 

 

Inschrijvingen voor het schooljaar 2019-2020

Infomomenten omtrent de inschrijvingsprocedure

Elk jaar organiseren we verschillende infomomenten om ouders, hulpverleners en andere betrokkenen een duidelijk beeld te geven van onze schoolwerking en inschrijvingsprocedure. Tegelijk krijgt men de gelegenheid om vragen te stellen.

Voor komend schooljaar staat op zaterdag 02/02/2019 onze open lesdag gepland. Die dag kan je aan de hand van workshops aan de lijve ondervinden hoe het is om les te volgen op onze school. Inschrijven is verplicht. Meer info volgt later.

Op vrijdagavond 15/03/2019 staat onze informatieavond gepland omtrent de aanmeldings- en inschrijvingsprocedure zodat iedereen over de correcte informatie beschikt omtrent de inschrijvingen voor het schooljaar 2019-2020.