Er worden zowel infrastructurele als pedagogische en didactische maatregelen genomen om tegemoet te komen aan de problematiek van onze leerlingen. Verschillende voorbeelden zijn:

 • Aanbieden van het vak ‘LL’ (Leren Leren) aan de hand van de WATHOE-methode
 • Aanbieden van het vak ‘RSV’ (Relationele, sociale en seksuele vorming)
 • Aandacht voor de opstart van nieuwe leerlingen
 • Aangepaste instructie en leerstof
 • Aangepaste tijdsaanduidingen
 • De indeling van de lokalen
 • De indeling van de refter
 • De indeling van de speelplaatsen
 • Doorgedreven professionalisering van personeelsleden
 • Duidelijke en voorspelbare interacties
 • Duidelijke regels voor sociale omgang
 • Duidelijke vrijetijdsinvulling
 • Een positieve benadering
 • Een rustige en voorspelbare omgeving
 • Eenduidige regels en afspraken
 • Eenvoudige en eenduidige communicatie
 • Expliciete aandacht voor zelfstandigheidbevordering
 • Grondige voorbereiding van activiteiten
 • Het aanbieden van een vluchtroute
 • Het verduidelijken van emoties
 • Intensieve samenwerking met ouders, opvoeders, externe hulpverleners…
 • Kans tot individueel werken
 • Kleine pedagogische eenheden/klassenn
 • Ondersteuning in klas door het multidisciplinair team
 • Ondersteuning vanuit een multidisciplinair team
 • Opmaak van een individueel handelingsplan (IHP)
 • Prikkelreductie
 • Socio-emotionele ondersteuning in combinatie met leerondersteuning
 • Structuur
 • Visuele ondersteuning