Jidske Schollier

Ik ben Jidske en aangesteld als orthopedagoog voor de leerlingen van de studierichting TSO (2de en 3de graad) op onze school.

Ik vervolledigde de opleiding orthopedagogiek en daaropvolgend de opleiding pedagogiek en onderwijskunde zodat ik mijn onderwijzende en paramedische collega’s kan ondersteunen in hun begeleiding aan onze leerlingen. Als orthopedagoog wil ik mij samen met hen dagelijks engageren om de leerlingen te ondersteunen bij het verwerven en verder ontwikkelen van de nodige vaardigheden, houdingen en inzichten die nodig zijn om deel te nemen aan onze maatschappij en hun volle potentieel te verwezenlijken.