Fleurine Fischer

Als Orthopedagoog houd ik me bezig met de ontwikkeling van onze leerlingen én hoe wij samen met ouders, leerkrachten en hulpverleners hier optimaal aan kunnen bijdragen.

Mijn Bachelor- en Master opleiding Pedagogische Wetenschappen genoot ik aan de Universiteit van Leiden. Als Master specialisatie koos ik leerproblemen, een combinatie van theoretische inzichten, diagnostische vaardigheden en behandelingsstrategiën.

Tevens behaalde ik onder supervisie de NVO basis aantekening diagnostiek.

In 2018 ronde ik de lerarenopleiding voor het secundair onderwijs af aan het CVO VIVO.

In 2015 heb ik als Onderwijscoach mijn intrede in Ter Sterre gemaakt. Hierbij richtte ik mij binnen onze werking onder andere op Handelings Gericht werken en de Individuele Handelings Plannen van onze leerlingen. Een job waarbij waarbij geen enkele dag hetzelfde is en waarbij we met een uitgebreid team elke dag streven naar het beste voor onze leerlingen.

Onze leerlingen zien groeien en ontwikkelen op hun tempo, is waar ik het voor doe.