Een inschrijving kan enkel door de ouder/voogd gebeuren, als die effectief op school aanwezig is tijdens de inschrijvingsperiode.

De inschrijvingen gebeuren tijdens de inschrijvingsperiodes op chronologische volgorde. Dit houdt in dat de mensen die eerst op school aanwezig zijn, eerst aanspraak maken op een vrije plaats voor hun zoon of dochter in de desbetreffende klas.

Indien de maximumcapaciteit bereikt is in de klas, waar u uw zoon of dochter voor wenst in te schrijven, zal een formulier van niet-gerealiseerde inschrijving ingevuld worden. Dit formulier is maar één schooljaar geldig.

Gelieve volgende zaken mee te brengen op de dag van inschrijving:

 • Diagnostisch verslag ASS (ondertekend door (kinder-) psychiater)
 • 125 euro voorschot op het schoolgeld

Om de inschrijving rechtsgeldig te maken heeft de school verschillende documenten nodig:

 • Kopie ID-kaart
 • Kopie SIS-kaart
 • Diagnostisch verslag ASS, ondertekend door (kinder-) psychiater
 • CLB-attest en inschrijvingsprotocol
 • Getuigschrift of attest basisonderwijs
 • Attesten voorgaande schooljaren
 • Document ‘akkoord ouders inschrijving 1B’
 • Akkoord schoolreglement
 • Inschrijvingsformulier scholengroep
Deze documenten zijn nodig op school per 1 september 2014. Indien dit niet het geval is, is de inschrijving van uw zoon of dochter niet rechtsgeldig.