Woensdagavond hebben we vernomen dat er gekampeerd wordt aan onze school. Ondanks onze preventieve acties en onze wens dat er dit schooljaar niet gekampeerd zou worden, moeten wij helaas vaststellen dat dit blijkbaar de onrust bij de toekomstige ouders niet wegneemt.

Sinds de start van de inschrijvingen op 27 februari hebben 4 broers en zussen van reeds schoollopende leerlingen ingeschreven. Daarna hebben er nog 8 leerlingen uit het MPI Sterrebos zich ingeschreven. Momenteel zijn er dus nog 11 vrije plaatsen in 1A en 3 vrije plaatsen in 1B.

We vinden het heel jammer dat ouders zich genoodzaakt voelen om te kamperen. Wegens de doelgroep van de leerlingen waarmee we werken en de huidige infrastructuur zijn wij echter genoodzaakt om met deze maximumcapaciteiten te werken. We kiezen er namelijk voor om kwaliteitsvol onderwijs te bieden aan onze (toekomstige) leerlingen.

 

PRAKTISCHE INFORMATIE:

Leerlingen die niet tot de voorrangsgroepen (kinderen van personeelsleden, kinderen van MPI Sterrebos of broers/zussen van reeds ingeschreven leerlingen) behoren, kunnen inschrijven vanaf maandagmorgen 20 april 2015 om 9u05. De inschrijvingen gaan door in de Passendaalsestraat 26 te Moorslede. Aangezien het voor onze leerlingen een gewone schooldag is, gaan de inschrijvingen door in Chaville I bij de orthopedagogen juf Sanne (BSO) en juf Veerle (ASO).

Uit respect voor onze leerlingen, leerkrachten en buren vragen wij u de volgorde van aankomst te hanteren en op een respectvolle manier met elkaar om te gaan. Wij hopen ten stelligste dat er dit schooljaar niet gekampeerd wordt zodat de leerlingen en leerkrachten op een goede manier kunnen starten op school.

Enkel de ouder/wettelijke voogd kan een leerling komen inschrijven.
We vragen dan ook dat u de nodige documentatie meebrengt. Deze zijn:

  • Identiteitskaart jongere
  • Diagnostisch verslag ASS
  • Pasfoto jongere
  • 3 klevers van de mutualiteit
  • Identiteitskaart ouder/wettelijke voogd
  • Verwijsbrief van huidig CLB naar “buitengewoon secundair onderwijs opleidingsvorm 4 met type 9″
  • Voor gescheiden ouders waarvan één ouder inschrijving doet: brief met goedkeuring van de andere ouder tot keuze voor onze school
  • Voorschot van 125€ voor de schoolbijdrage