Optie zorg en welzijn

Visie op de studierichting

De studierichting zorg en welzijn is een studierichting in de arbeidsmarktgerichte finaliteit, gericht op doorstroom naar de arbeidsmarkt.

Leerlingen leren daarom basiscompetenties die belangrijk zijn bij het omgaan met en zorgen voor kinderen en volwassenen.

Zorg en welzijn wordt als domeingebonden studierichting aangeboden in de 2de graad. De basisvorming is dezelfde als voor alle andere studierichtingen binnen deze arbeidsmarktgerichte finaliteit.

Leerlingenprofiel

Een leerling uit de studierichting zorg en welzijn:

 • is begaan met zijn/haar gezondheid en die van anderen;
 • Is geïnteresseerd in de behoeften van kinderen en volwassenen;
 • Is geïnteresseerd in de essentie in de levensloopfasen van de mens;
 • Wil graag anderen helpen;
 • wil effectief zorg dragen voor de woon- en leefomgeving, wasgoed/kledij/linnen en het maaltijdgebeuren;
 • Is bereid sociale en communicatieve vaardigheden te hanteren in functie van het ondersteunen, verzorgen en begeleiden van kinderen en volwassenen;
 • Is bereid (ped)agogische vaardigheden te hanteren in functie van de ondersteunen van vrijetijdsactiviteiten van kinderen en volwassenen
Pakket
Specifiek gedeelte (18u)
  • 11u Zorg
  • 4u Gedragswetenschappen
  • 3u Gezondheid en welzijn
 • Specifiek Ter Sterre (3u)
   • 1u Begeleide studie
   • 1u Leren Leren
   • 1u Remediëring algemene vakken
   • Projectweek
Basisvorming (13u)

De basisvorming is dezelfde als voor andere studierichtingen binnen deze finaliteit en gaat als volgt;

Basisvorming 3de 4de
Levensbeschouwelijk vak 2 2
Lichamelijke Opvoeding 2 2
Nederlands 1 1
Wiskunde 1 1
Project algemene vakken 5 5
MVT 2 2
TWEEDE GRAAD
FINALITEIT ARBEIDSMARKT
DOMEIN MAATSCHAPPIJ EN WELZIJN

Finaliteit arbeidsmarkt omhelst eerder weinig algemene vakken en veel praktijk. Deze finaliteit stoomt je klaar om direct terecht te kunnen op de arbeidsmarkt na je opleiding.

Wat na de tweede graad?

In de derde graad stroom je door naar

Na de derde graad kan je volgende richtingen uit gaan:

 • Diplomajaar “organisatie-assistentie”
Wat na het diplomajaar?
 • HBO 5
 • Bachelorrichting in sector “Zorg”
 • Werkgebied: Polyvalent medewerker in sector ”Zorg”
Alle richtingen in deze finaliteit en graad