Optie maatschappij en welzijn

Visie op de studierichting

De studierichting maatschappij en welzijn is een studierichting in de dubbele finaliteit, gericht op een specifieke waaier aan opleidingen in het hoger onderwijs waar mens en samenleving centraal staan evenals een mogelijke toegang tot de arbeidsmarkt.

Leerlingen leren daarom leerinhouden uit toegepaste psychologie, pedagogiek en toegepaste biologie functioneel integreren in competenties die belangrijk zijn bij het omgaan met en zorgen voor kinderen en volwassenen.

Maatschappij en welzijn wordt als domeingebonden studierichting aangeboden in de 2de graad. De basisvorming is dezelfde als voor alle andere studierichtingen binnen deze dubbele finaliteit.

Leerlingenprofiel

Een leerling uit de studierichting maatschappij en welzijn:

 • Is gefascineerd door zijn/haar eigen (gezondheids)gedrag en dat van anderen;
 • Is gefascineerd door de levensloopfasen van de mens;
 • Is geïnteresseerd in het theoretisch kader achter behoeften van kinderen en volwassenen;
 • Is geïnteresseerd in de invloed van opvoedingssituaties op het gedrag van mensen;
 • Wil inzicht verwerven in het theoretisch onderbouwing van gezondheidsondersteunende activiteiten;
 • Wil inzicht verwerven in het theoretisch kader achter hun uitvoeren van huishoudelijke en logistieke taken;
 • Wil inzicht verwerven in de theoretische onderbouwing van gevarieerde vrije tijd;
 • Is bereid om zich te verdiepen in sociale, communicatieve en (ped)agogische vaardigheden in functie van het ondersteunen, verzorgen en begeleiden van kinderen en volwassenen.
Pakket
Specifiek gedeelte (12u)
  • 4u Gedragswetenschappen
  • 4u Zorg
  • 2u Fysiologie
  • 2u Onderzoek
  • 1u Toegepaste wiskunde
 • Specifiek Ter Sterre (2u)
   • 1u Begeleide studie
   • 1u Leren Leren
   • Projectweek
Basisvorming (20u)

De basisvorming is dezelfde als voor andere studierichtingen binnen deze finaliteit en gaat als volgt;

Basisvorming 3de 4de
Levensbeschouwelijk vak 2 2
Lichamelijke Opvoeding 2 2
Nederlands 4 3
Frans 2 2
Engels 2 2
Geschiedenis 1 2
Wiskunde 3 3
Aardrijkskunde 1 1
Natuurwetenschappen 2 2
PC-Vaardigheden 1 0
Eco en fin geletterdheid 0 1
Culturele Expressie Projectweek Projectweek
TWEEDE GRAAD
DUBBELE FINALITEIT
DOMEIN MAATSCHAPPIJ EN WELZIJN

Dubbele finaliteit omhelst een combinatie van algemene vorming, technische vakken en praktijkvakken. Deze finaliteit geeft zowel een voorbereiding op de arbeidsmarkt alsook op het hoger onderwijs.

Wat na de tweede graad?

In de derde graad stroom je door naar

Na de derde graad kan je volgende richtingen uit gaan:

 • Gezondheidssector
 • Sociale sector
 • Pedagogie
 • Onderwijs
 • Sociaal – agogisch werk
 • … enzovoort
Alle richtingen in deze finaliteit en graad