Optie grafische technieken

Visie op de studierichting en leerlingenprofiel

Er is geen specifieke vooropleiding vereist maar je wiskundige basis moet voldoende sterk zijn. In de tweede graad Grafische technieken krijg je een brede grafische basisopleiding. De opleiding is stevig wiskundig-wetenschappelijk onderbouwd en is na de derde graad bedoeld als directe voorbereiding op het hoger onderwijs.

In de specifieke vorming verwerf je grafisch-technologische kennis, inzicht in esthetische en technische aspecten van het grafisch product en in de productieprocessen.

Zowel gedrukte als elektronische producten (website en digitale publicatie) komen aan bod. Je leert werken met softwarepakketten tekstopmaak, database, presentatie. Je maakt kennis met typografie, tekstverwerking, reproductiefotografie en de verschillende druktechnieken. Je leert een grafisch product plannen en evalueren. Je maakt kennis met het grafisch productieproces: conceptopbouw en ontwerp, document- en paginaopmaak en print, nabewerken, veredelen, afwerken en elektronisch publiceren. Je leert een communicatievraag analyseren en hiervoor oplossingen aanreiken.

Pakket
Specifiek gedeelte (12u)
  • 4u Grafische vormgeving
  • 3u Audiovisuele vorming
  • 2u Webdesign
  • 2u Illustratie
  • 1u Toegepaste wiskunde
 • Specifiek Ter Sterre (2u)
   • 1u Begeleide studie
   • 1u Leren Leren
   • Projectweek
Basisvorming (20u)

De basisvorming is dezelfde als voor andere studierichtingen binnen deze finaliteit en gaat als volgt;

Basisvorming 3de 4de
Levensbeschouwelijk vak 2 2
Lichamelijke Opvoeding 2 2
Nederlands 4 3
Frans 2 2
Engels 2 2
Geschiedenis 1 2
Wiskunde 3 3
Aardrijkskunde 1 1
Natuurwetenschappen 2 2
PC-Vaardigheden 1 0
Eco en fin geletterdheid 0 1
Culturele Expressie Projectweek Projectweek
TWEEDE GRAAD
DUBBELE FINALITEIT
DOMEIN KUNST EN CREATIE

Dubbele finaliteit omhelst een combinatie van algemene vorming, technische vakken en praktijkvakken. Deze finaliteit geeft zowel een voorbereiding op de arbeidsmarkt alsook op het hoger onderwijs.

ONK

Opgelet;
deze richting wordt enkel aangeboden op onze vestiging in Oostnieuwkerke.

Wat na de tweede graad?

In de derde graad stroom je door naar

Na de derde graad kan je volgende richtingen uit gaan:

 • Grafische vormgeving (se-n-se)
 • Interactieve
  multimediatechnieken (se-n-se)
 • Beeldende vormgeving
 • Digital Arts
 • Audiovisuele kunsten
 • … enzovoort
Alle richtingen in deze finaliteit en graad