Optie wetenschappen wiskunde

Visie op de studierichting

Deze studierichting bestaat uit twee gebonden componenten: Wetenschappen en wiskunde. Deze geven de klemtonen van de studierichting aan.
De component Wetenschappen omvat vakken als biologie, chemie, fysica en aardrijkskunde. Hier wordt tijd en aandacht besteed aan het verzamelen van empirisch feitenmateriaal en aan de inzichtelijke verwerking ervan.

Het verzamelen van feitenmateriaal gebeurt onder diverse vormen: experimentele waarneming in het schoollabo, veldwerk, audiovisueel materiaal, gegevens opzoeken in tabellenboeken en andere naslagwerken. Je wordt geoefend in het kritisch analyseren en evalueren van dit feitenmateriaal.

In de derde graad wordt Wiskunde uitgebreid tot 7u. In deze studierichting klimt het onderwijs in de wiskunde naar een vrij hoog niveau van algemeenheid en abstractie.

Pakket
Complementair gedeelte (6u)
    • Onderzoek
    • Begeleide studie
Basisvorming (28u)
Basisvorming 6de
Levensbeschouwelijk vak 2
Aardrijkskunde 2
Chemie 2
Engels 2
Frans 2
Fysica 2
Geschiedenis 2
Lichamelijke opvoeding 2
Nederlands 4
Wiskunde 7
Biologie 1
DERDE GRAAD
ASO

Als je kiest voor de onderwijsvorm ASO dan kies je voor een brede theoretische vorming die jou niet rechtstreeks voorbereidt op een beroep. Handenarbeid komt niet in deze onderwijsvorm aan bod. Kiezen voor ASO is kiezen om verder te studeren, want alle richtingen in het ASO zijn bedoeld als voorbereiding op het hoger onderwijs.

Opgelet;
deze richting wordt door de uitrol van de modernisering enkel aangeboden in het zesde jaar voor het schooljaar 2023 – 2024.

Mensen die zich voor schooljaar 2023 – 2024 in deze graad en finaliteit willen inschrijven voor het vijfde jaar kunnen onderaan deze pagina de richtingen in het nieuwe systeem raadplegen.

Wat na het secundair onderwijs?

De verdere doorstromingsmogelijkheden na deze studierichting zijn zeer uitgebreid. Eigenlijk kan enkel voorbehoud gemaakt worden voor richtingen met veel wiskunde en/of wetenschappen.

Mogelijke verdere studies zijn:

  • Een professionele bachelor
  • Een academische bachelor

 

Alle richtingen in deze finaliteit en graad
Enkel voor het vijfde leerjaar tijdens schooljaar 2023-2024