Eerste graad

Hieronder vind je de lessentabellen terug van de A- en de B-stroom. Vanaf het tweede jaar krijgen onze leerlingen een aantal uren basisoptie (2A: 5u in totaal, 2B: 10u in totaal) waar ze kennismaking met het gekozen domein: STEM, kunst & creatie of maatschappij & welzijn.

Digitale openlesdag

Eerste leerjaar

Vak Aantal uren
Sport & Spel 2
Frans 4
Engels 2
Nederlands 4
Taallabo Nederlands 1
Wiskunde 4
Aardrijkskunde 2
Geschiedenis 1
Economische en financiële geletterdheid 2
STEM 4
ICT 1
Kunst & Creatie 1
Levensbeschouwelijke vak 2
Leren leren praktijk 1
Leren leren theorie 2
Remediëring 1

0
Vak Aantal uren Vergelijking met
breed keuzegedeelte
Latijn 4 +4
Sport & Spel 2
Frans 4
Engels 2
Nederlands 4
Taallabo Nederlands 1
Wiskunde 4
Aardrijkskunde 2
Geschiedenis 1
Economische en financiële geletterdheid 2
STEM 2 -2
ICT 1
Kunst & Creatie 1
Levensbeschouwelijke vak 2
Leren leren praktijk 1
Leren leren theorie 1 -1
Remediëring 0 -1
Vak Aantal uren
Sport & Spel 2
Kunst & Creatie 2
Moderne vreemde talen 2
Project Algemene Vakken 7
PAV - Nederlands 3
PAV - wiskunde 3
Klasuur 1
STEM 7
ICT 1
Remediëring 1
Levensbeschouwelijke vak 2
Leren leren praktijk 1
Leren leren theorie 2

Tweede leerjaar

Vak Aantal uren
Sport & Spel 2
Frans 3
Engels 2
Nederlands 4
Taallabo Nederlands 1
Wiskunde 4
Aardrijkskunde 1
Geschiedenis 2
STEM 3
ICT 1
Kunst & Creatie 1
Levensbeschouwelijke vak 2
Leren leren praktijk 1
Leren leren theorie 1
Remediëring 1
 • 5u per week
 • Creatieve mogelijkheden ontdekken, gebruiken en ontplooien
 • Samenspel van woord, klank, kleur, vorm en beweging
 • Oefenen in ‘cultureel vaardig’ zijn
  • Voelen, kijken, luisteren…naar kunst- en andere creatieve uitingen
  • Omzetten van wat ze waargenomen hebben in iets nieuws
  • Beschrijven, benoemen en bespreken van kunst- en creatieve uitingen
  • Ontdekken van regels, structuren, modellen die hen toelaten kunst en cultuur te begrijpen
 • 5u per week
 • Centrale thema: welzijn voor, en van, de mens in de maatschappij
 • Werken aan een gezonde levensstijl, met aandacht voor lichamelijk, psychisch, sociaal en emotioneel welzijn, gezonde voeding, voldoende lichaamsbeweging
 • Inhoudelijke onderbouw
 • 5u per week
 • Doordacht denken en doen met wetenschappen
 • Nadruk op onderzoeken
Vak Aantal uren
Sport & Spel 2
Kunst & Creatie 1
Moderne vreemde talen 2
Project Algemene Vakken 5
PAV - Nederlands 2
PAV - Wiskunde 2
Klasuur 1
STEM 4
ICT 1
Levensbeschouwelijke vak 2
Leren leren praktijk 1
Leren leren theorie 1
Vak Aantal uren
Grafische technieken 3
Tuinbouw 3
Maatschappij en welzijn 4