Studieaanbod eerste graad

Hier vindt u de lessentabellen terug van de A- en de B-stroom. Vanaf het tweede jaar krijgen onze leerlingen een aantal uren basisoptie (2A: 5u in totaal, 2B: 10u in totaal) waar ze kennismaken met het gekozen domein: STEM, kunst & creatie of maatschappij & welzijn. Al onze opleidingen in de eerste graad worden aangeboden op onze hoofdvestiging in Moorslede.

Eerste leerjaar

Lestabel 1A
Vak Aantal uren
Levensbeschouwelijk vak 2
Sport & Spel 2
Nederlands 4
Frans 4
Engels 2
Geschiedenis 1
Wiskunde 4
Aardrijkskunde 2
STEM Techniek 2
STEM Nawe 1
STEM Project 1
Kunst & Creatie 1
Economische en financiële geletterdheid 2
ICT 1
Remediëring 1
Leren leren theorie 2
Leren leren praktijk 1
Taallabo Nederlands 1
Totaal aantal uren 34
Lestabel 1B
Vak Aantal uren
Levensbeschouwelijk vak 2
Sport & Spel 2
Project Algemene Vakken 7
PAV - Nederlands 3
PAV - wiskunde 3
STEM 7
Moderne vreemde talen 2
Klasuur 1
Kunst & Creatie 2
ICT 1
Remediëring 1
Leren leren theorie 2
Leren leren praktijk 1
Projectweek
Totaal aantal uren 34

Tweede leerjaar

2A Basisvorming
Vak Aantal uren
Levensbeschouwelijk vak 2
Sport & Spel 2
Nederlands 4
Frans 3
Engels 2
Geschiedenis 2
Wiskunde 4
Aardrijkskunde 1
STEM Techniek 1
STEM Nawe 1
STEM Project 1
Kunst & Creatie 1
ICT 1
Remediëring 1
Basisoptie (hieronder beschreven) 5
Leren leren theorie 1
Leren leren praktijk 1
Taallabo Nederlands 1
Totaal uren 34
Basisopties 2A

Basisoptie Kunst en Creatie

 • Creatieve mogelijkheden ontdekken, gebruiken en ontplooien
 • Samenspel van woord, klank, kleur, vorm en beweging
 • Oefenen in ‘cultureel vaardig’ zijn
 • Voelen, kijken, luisteren…naar kunst- en andere creatieve uitingen
 • Omzetten van wat ze waargenomen hebben in iets nieuws
 • Beschrijven, benoemen en bespreken van kunst- en creatieve uitingen
 • Ontdekken van regels, structuren, modellen die hen toelaten kunst en cultuur te begrijpen

Basisoptie Maatschappij en Welzijn

 • Centrale thema: welzijn voor, en van, de mens in de maatschappij
 • Werken aan een gezonde levensstijl, met aandacht voor lichamelijk, psychisch, sociaal en emotioneel welzijn, gezonde voeding, voldoende lichaamsbeweging
 • Inhoudelijke onderbouw

Basisoptie Wetenschappen

 • Doordacht denken en doen met wetenschappen
 • Nadruk op onderzoeken
2B Basisvorming
Vak Aantal uren
Levensbeschouwelijk vak 2
Sport & Spel 2
Project Algemene Vakken 5
PAV - Nederlands 2
PAV - wiskunde 2
STEM 4
Moderne vreemde talen 2
Klasuur 1
Kunst & Creatie 1
ICT 1
STEM Grafische Technieken 3
STEM Tuinbouw 4
Maatschappij en Welzijn 3
Leren leren theorie 1
Leren leren praktijk 1
Projectweek
Totaal aantal uren 34