Eerste graad

Hieronder vind je de lessentabellen terug van de A- en de B-stroom. Vanaf het tweede jaar krijgen onze leerlingen een aantal uren basisoptie waar ze kennismaking met het gekozen domein: STEM, kunst & creatie of maatschappij & welzijn.

Digitale openlesdag

Visie

Wie zijn de klasbegeleiders?

Wie zijn de orthopedagogen?

Wie is de verpleegkundige?

Wie is de psycholoog?

Wie is de therapeut?

Leren leren

ICT

STEM

Nederlands

Wiskunde

Frans

Kunst en creatie

Financiële en economische educatie

Project algemene vakken = PAV

Leren leren

ICT

STEM

Kunst en creatie

Financiële en economische educatie

Eerste leerjaar

Vak Aantal uren
Levensbeschouwelijke vak 2
Sport & Spel 2
Kunst & Creatie 1
Frans 3+1
Engels 2
Aardrijkskunde 2
Geschiedenis 1
Nederlands 4
Wiskunde 4
Maatschappij & welzijn 2
STEM 4+1
Remediëring 1
Leren leren praktijk 1
Leren leren theorie 2
Modulaire workshops 1
Vak Aantal uren Vergelijking met
breed keuzegedeelte
Latijn 4 +4
Levensbeschouwelijke vak 2
Sport & Spel 2
Kunst & Creatie 1
Frans 3+1
Engels 2
Aardrijkskunde 2
Geschiedenis 1
Nederlands 4
Wiskunde 4
Maatschappij & welzijn 2
STEM 2+1 -2
Remediëring 0 -1
Leren leren praktijk 1
Leren leren theorie 1 -1
Modulaire workshops 1
Vak Aantal uren
Levensbeschouwelijke vak 2
Sport & Spel 2
Kunst & Creatie 2
Frans 1
Engels 1
Project Algemene Vakken 11+1
Maatschappij & welzijn 2
STEM 6+1
Remediëring 1
Leren leren praktijk 1
Leren leren theorie 2
Modulaire workshops 1

Tweede leerjaar

 • Creatieve mogelijkheden ontdekken, gebruiken en ontplooien
 • Samenspel van woord, klank, kleur, vorm en beweging
 • Oefenen in ‘cultureel vaardig’ zijn
  • Voelen, kijken, luisteren…naar kunst- en andere creatieve uitingen
  • Omzetten van wat ze waargenomen hebben in iets nieuws
  • Beschrijven, benoemen en bespreken van kunst- en creatieve uitingen
  • Ontdekken van regels, structuren, modellen die hen toelaten kunst en cultuur te begrijpen
 • Centrale thema: welzijn voor, en van, de mens in de maatschappij
 • Werken aan een gezonde levensstijl, met aandacht voor lichamelijk, psychisch, sociaal en emotioneel welzijn, gezonde voeding, voldoende lichaamsbeweging
 • Inhoudelijke onderbouw
 • Doordacht denken en doen met wetenschappen
 • Nadruk op onderzoeken
 • Centrale thema: welzijn voor, en van, de mens in de maatschappij
 • Werken aan een gezonde levensstijl, met aandacht voor lichamelijk, psychisch, sociaal en emotioneel welzijn, gezonde voeding, voldoende lichaamsbeweging
 • Praktische toepassingen