Derde graad

Studieaanbod 3de graad

Hieronder vindt u het huidig studieaanbod van onze school in de 3de graad.

Hou er rekening mee dat dit studieaanbod de volgende schooljaren er anders kan uitzien aangezien de modernisering van het secundair onderwijs jaar per jaar uitgerold wordt en we dus ons aanbod TSO en BSO zullen verruimen de komende jaren.

Meer info over hoe deze keuzeopties er waarschijnlijk zullen uitzien vindt u terug in de uiteenzetting van onze basisopties in de 1ste graad die de grondslag vormen van de verderzetting in de 2de graad.

Als je kiest voor finaliteit doorstromen dan kies je voor een brede theoretische vorming die jou niet rechtstreeks voorbereidt op een beroep. Handenarbeid komt niet in deze onderwijsvorm aan bod. Kiezen voor doorstromen is kiezen om verder te studeren.

humane

Optie humane wetenschappen

Je kiest voor Humane wetenschappen omdat je belangstelling hebt voor de mens en de samenleving in het algemeen. Je maakt kennis met de wetenschappelijke benadering van mens en maatschappij. Je wordt communicatief en sociaal vaardig en je leert vanuit gedrags- en cultuurwetenschappelijke invalshoek te kijken naar individu en samenleving.

Download hier de brochure.

Onderzoek

Optie wetenschappen - wiskunde

Deze studierichting bestaat uit twee gebonden componenten: Wetenschappen en wiskunde. Deze geven de klemtonen van de studierichting aan. De component Wetenschappen omvat vakken als biologie, chemie, fysica en aardrijkskunde. Hier wordt tijd en aandacht besteed aan het verzamelen van empirisch feitenmateriaal en aan de inzichtelijke verwerking ervan.

Download hier de brochure.

Talen

Optie economie - moderne talen

Accenten liggen op het ontwikkelen van:

  • Communicatieve en creatieve competenties in het Nederlands en moderne vreemde talen (bv. leesstrategieën toepassen, literaire smaak ontwikkelen…
  • Competentie op vlak van taalbeschouwing (analyseren van en reflectie overtaalstructuren, communicatie, taalfenomenen…)
  • Interculturele competenties (literair, filosofisch en historisch bestuderen van culturele achtergronden, culturele diversiteit onderkennen en respecteren).

Download hier de brochure.

Als je kiest voor dubbele finaliteit dan kies je voor een combinatie van algemene vorming, technische vakken en praktijkvakken. Deze finaliteit geeft zowel een voorbereiding op de arbeidsmarkt als op het hoger onderwijs.

TSO

Optie multimedia

In de 2de graad Grafische Media krijg je een brede grafische opleiding op het vlak van het ontwerpen, vormgeven en zelfstandig realiseren van grafische eindproducten. In de 3de graad Multimedia word je opgeleid om zelfstandig webpagina’s vorm te geven en om als graficus een welomschreven taak binnen het geheel van multimediaproductie te vervullen.

Download hier de brochure.

Als je kiest voor finaliteit arbeidsmarkt dan kies je voor eerder weinig algemene vakken en veel praktijk. Deze finaliteit stoomt je klaar om direct terecht te kunnen op de arbeidsmarkt na je opleiding.

Aster1

Optie tuinbouw en groenvoorziening

In de 2de graad krijg je les over dierengedrag en- anatomie; moet je meewerken binnen de bloemen-, groente- en bomenteelt en zal je levende dieren verzorgen… Maar je leert evengoed over tuinen en het onderhouden en aanleggen van groene ruimten.

Download hier de brochure.