Studieaanbod derde graad

Kies uw onderwijsvorm

Als je kiest voor finaliteit doorstromen dan kies je voor een brede theoretische vorming die jou niet rechtstreeks voorbereidt op een beroep. Handenarbeid komt niet in deze onderwijsvorm aan bod. Kiezen voor doorstromen is kiezen om verder te studeren.

humane

Optie humane wetenschappen

Je kiest voor Humane wetenschappen omdat je belangstelling hebt voor de mens en de samenleving in het algemeen. Je maakt kennis met de wetenschappelijke benadering van mens en maatschappij. Je wordt communicatief en sociaal vaardig en je leert vanuit gedrags- en cultuurwetenschappelijke invalshoek te kijken naar individu en samenleving.

Download hier de brochure.

Onderzoek

Optie wetenschappen - wiskunde

Deze studierichting bestaat uit twee gebonden componenten: Wetenschappen en wiskunde. Deze geven de klemtonen van de studierichting aan. De component Wetenschappen omvat vakken als biologie, chemie, fysica en aardrijkskunde. Hier wordt tijd en aandacht besteed aan het verzamelen van empirisch feitenmateriaal en aan de inzichtelijke verwerking ervan.

Download hier de brochure.

Talen

Optie economie - moderne talen

Accenten liggen op het ontwikkelen van:

  • Communicatieve en creatieve competenties in het Nederlands en moderne vreemde talen (bv. leesstrategieën toepassen, literaire smaak ontwikkelen…
  • Competentie op vlak van taalbeschouwing (analyseren van en reflectie overtaalstructuren, communicatie, taalfenomenen…)
  • Interculturele competenties (literair, filosofisch en historisch bestuderen van culturele achtergronden, culturele diversiteit onderkennen en respecteren).

Download hier de brochure.

Als je kiest voor dubbele finaliteit dan kies je voor een combinatie van algemene vorming, technische vakken en praktijkvakken. Deze finaliteit geeft zowel een voorbereiding op de arbeidsmarkt als op het hoger onderwijs.

TSO

Optie multimedia

In de 2de graad Grafische Media krijg je een brede grafische opleiding op het vlak van het ontwerpen, vormgeven en zelfstandig realiseren van grafische eindproducten. In de 3de graad Multimedia word je opgeleid om zelfstandig webpagina’s vorm te geven en om als graficus een welomschreven taak binnen het geheel van multimediaproductie te vervullen.

Download hier de brochure.

Als je kiest voor finaliteit arbeidsmarkt dan kies je voor eerder weinig algemene vakken en veel praktijk. Deze finaliteit stoomt je klaar om direct terecht te kunnen op de arbeidsmarkt na je opleiding.

Aster1

Optie tuinbouw en groenvoorziening

In de 3de graad leer je planten kweken en vermeerderen, tuinen en groene ruimten aanleggen en werken met tuinbouwmachines. Daarnaast leer je verder planten herkennen en benoemen en de basistechnieken om mooie groenpercelen aan te leggen.  Wekelijks heb je 1 stagedag in een bedrijf waarbij je jouw skills en kennis verder ontwikkelt.

Download hier de brochure.

Specialisatiejaar; Tuinaanleg en -onderhoud

Je kan je tijdens dit leerjaar verder specialiseren in een 7de BSO: Tuinaanleg- en Onderhoud.

Tijdens dit jaar bouw je verder op je eerder verworven kennis en vaardigheden.
Je leert meer over het aanleggen en onderhouden van tuinbeplantingen vertrekkend van tuin-, beplantings- en onderhoudsplannen.
Ook het plaatsen van bekabeling voor tuinverlichting of waterpompen, het aanleggen van rioleringen, wegverhardingen of het uitgraven en aanleggen van terrassen en vijvers horen hierbij.
Je leert de machines die je hiervoor kan gebruiken kennen, bedienen, onderhouden, afstellen en controleren. Daarnaast leer je rijden met tuinbouwvoertuigen allerhande.

Basisvorming aantal uur
Levensbeschouwelijk vak 2
Lichamelijke Opvoeding 2
Project 8
Frans 1
Engels 1
Praktijk 16
BB 2
remediëring 2
Stage Tuinbouw 10 weken stage