Elke erkende school in Vlaanderen werkt samen met een centrum voor leerlingbegeleiding (CLB). Onze school werkt samen met CLB Mandel & Leie. Een CLB kan helpen met:

  • Leren en studeren: problemen met lezen, schrijven, leren, huiswerk maken …
  • Schoolloopbaanbegeleiding: vragen bij de studiekeuze, studierichtingen, attesten en diploma’s …
  • Psychische en sociale problemen: stress, faalangst, pestproblemen, grensoverschrijdend gedrag, spijbelen …
  • Preventieve gezondheidszorg: inentingen, groeistoornissen, druggebruik, overgewicht …

Ouders en jongeren kunnen er gratis terecht bij een team van artsen, verpleegkundigen, psychologen, pedagogen en maatschappelijk werkers.

De tussenkomst van een CLB is niet verplicht, behalve in 2 situaties:

  • Als je kind spijbelt
  • Bij sommige medische onderzoeken (verplicht of niet, ouders krijgen in elk geval vooraf¬†informatie over een medisch onderzoek)

 

CLB Mandel & Leie
Hugo Verrieststraat 36
8800 Roeselare
tel. 056 22 56 61
clb.kortrijk.roeselare@g-o.be
Verantwoordelijke CLB-medewerker voor onze school:
Onthaler
Birger Maertens – 0490 45 93 49Medisch team
Emily Jonckheere – 0490 45 93 60
Maaike Deschoemaeker – 0490 45 93 45