De inschrijvingsperiodes voor het schooljaar 2014-2015:

1. VOORRANGSPERIODES

De voorrangsgroepen ‘Leerlingen van dezelfde leefentiteit’ en ‘Kinderen van personeelsleden’ kunnen inschrijven tijdens de schooluren vanaf maandag 17/02/14 tot en met vrijdag 28/02/14.
De voorrangsgroep ‘Leerlingen van de campusschool’ kunnen inschrijven tijdens de schooluren vanaf maandag 10/03/14 tot en met vrijdag 21/03/14.

2. VRIJE INSCHRIJVINGSPERIODE

De vrije inschrijvingsperiode gaat door van maandag 24/03/14 tot en met vrijdag 04/04/14 tijdens de schooluren.

2.1 Enkele aandachtspunten:

Warning De inschrijving in deze periodes kan enkel door de ouder/voogd gebeuren die effectief op school aanwezig is.
Warning Na iedere voorrangsperiode wordt de voorrang afgesloten voor de betrokken voorrangsgroep. Als een leerling zich niet heeft ingeschreven in de voorrangsperiode die op hem van toepassing is, en dus geen gebruik heeft gemaakt van zijn voorrangsrecht, dan is hij zijn voorrang kwijt. De leerling kan zich dan wel inschrijven in de vrije inschrijvingsperiode.
Warning Enkel leerlingen die voldoen aan de toelatings-, overgangs- of instapvoorwaarden en wiens ouders het PPGO! en schoolreglement voor akkoord hebben ondertekend, worden chronologisch ingeschreven.
De ouder is de persoon die het ouderlijk gezag uitoefent of in rechte of in feite de leerling onder zijn bewaring heeft..
Warning DInschrijvingen kunnen op bovenstaande data gebeuren op
maandag van 9u05 tot 16u;
dinsdag, donderdag en vrijdag van 8u15 tot 16u;
woensdag van 8u15 tot 12u.
Op andere tijdstippen is er geen mogelijkheid om in te schrijven of langs te komen.