Scholengroep 26 Mandel & Leie organiseert verschillende OV4-werkingen in de regio.

In opleidingsvorm 4 (OV4) wordt het programma van het ‘gewone’ secundair onderwijs gegeven, maar dan met doelstellingen en ondersteuning aangepast aan de problematiek van de jongere. Het is gericht op maatschappelijk functioneren en participeren, al dan niet in een omgeving waar in ondersteuning voorzien is en op het aanvatten, binnen de context van het gemeenschappelijk curriculum, van vervolgonderwijs of op tewerkstelling in het gewone arbeidsmilieu al dan niet met ondersteuning.

In OV4 gelden dezelfde programma’s en overgangsvoorwaarden als in het gewoon onderwijs. Wel worden klemtonen gelegd die recht doen aan de specifieke mogelijkheden en behoeften van de leerlingen. Ook de sanctionering van de studies is dezelfde, net als de studiebewijzen die de leerlingen kunnen behalen. Na het secundair onderwijs kunnen ze verder studeren in het hoger onderwijs of zich integreren in het gewone leef- en arbeidsmilieu.

De scholengroep beschikt over:

Inschrijven voor één van deze OV4-werkingen gebeurt via het aanmeldingsformulier van de scholengroep. De info is terug te vinden in het luik Inschrijvingen.