Ter Sterre

Home


Beste bezoeker,

Welkom op de website van SBSO Rumbeke-Campus Ter Sterre!

Wij zijn een school binnen het buitengewoon secundair onderwijs die opleidingsvorm 4 aanbiedt voor leerlingen met een diagnose autismespectrumstoornis. Onze school geeft een voorbereiding op een studie in het hoger onderwijs en/of voorbereiding op de arbeidsmarkt en de integratie in het actieve leven. Binnen onze school wordenverschillende studierichtingen georganiseerd, die overeenkomen met de studierichtingen uit het gewoon voltijds secundair onderwijs.

Op vrijdagavond 5 december 2014 om 18u30 organiseren wij een informatieavond om leerlingbegeleiders, ouders, zorgcoördinatoren, CLB-medewerkers en andere betrokkenen te informeren over de werking van onze school en de inschrijvingsprocedure voor het schooljaar 2015-2016. Voor de praktische organisatie van de avond vragen wij u om u in te schrijven via het luik ‘Inschrijvingsprocedure’.