Ter Sterre

Home

Beste bezoeker,

Welkom op de website van SBSO Rumbeke-Campus Ter Sterre!

Wij zijn een school binnen het buitengewoon secundair onderwijs die opleidingsvorm 4 aanbiedt voor leerlingen met een diagnose autismespectrumstoornis. Onze school geeft een voorbereiding op een studie in het hoger onderwijs en/of voorbereiding op de arbeidsmarkt en de integratie in het actieve leven. Binnen onze school worden verschillende studierichtingen georganiseerd, die overeenkomen met de studierichtingen uit het gewoon voltijds secundair onderwijs.

De voorbije jaren was de school onder het gedeeld directieschap van de heer Marc Devaere en de heer Jan Duquesne. Vanaf 1 september 2014 zal het jaar ingeleid worden door een nieuwe directeur.

Mevrouw Friedel Pattyn, die de afgelopen zes jaar leerkracht wiskunde en gedragswetenschappen was op onze school, zal het directieambt waarnemen. Vanaf heden kunt u dan ook steeds met uw vragen en opmerkingen terecht bij mevrouw Friedel Pattyn.